#

BOERDERIJ HERIKHUIZEN

De plaats en omgeving van boerderij Herikhuizen zou wat betreft bewoning al terug gaan naar de Prehistorie. Goede gronden en aanwezigheid van de bron op Den Zijpenberg zal hier aan bijgedragen hebben. Onderstaande fotokaart is een van de oudste fotografische afbeeldingen van de boerderij. Er werd vooral veel aan schapenteelt gedaan.


DE HISTORIE 

Op onderstaande foto is de boerderij geheel midden/links te zien. Rechts is boerderij het Klaphek te zien.   

   

 

 

   

   

 

DE KINDEREN VAN HET ACHTSTE WOUD 

Dat de ligging van de boerderij de fantasie lijkt te prikkelen, blijkt wel uit het feit dat rondom de boerderij een boek is geschreven; De kinderen van het Achtste woud, door Els Pelgrom.  

Het is herfst 1944. Het einde van de oorlog nadert Noortje en haar vader moeten hun huis in Arnhem verlaten en zwerven rond op zoek naar onderdak. Dat vinden ze op boerderij Klaphek ten noorden van de stad. Er zijn daar nog meer evacues en ook een onderduiker. Noortje geniet van de warmte in het boerengezin en van het vrije buitenleven, maar ze maakt ook veel aangrijpende zaken mee. Zo helpt ze in een schuilhut in 'het Achtste Woud', bij de bevalling van een joodse vrouw, die later met haar man wordt opgepakt. Als de oorlog voorbij is gaat ze naar de grote stad en dat is wennen........................ 

De feiten uit het boek komen aardig overeen met de werkelijkheid, daarbij is het verhaal natuurlijk vezonnen, er zijn echter ook veranderingen. De plaatst Zemst blijkt Rheden te zijn. Stikke Mui heette Stikke Trui.  

     

Bron; Het net.

Wat door de schrijfster anders is beschreven dan de historische werkelijkheid is dat in het verhaal de boerderij de boerderij van Herikhuizen is maar dat deze Boerderij het Klaphek wordt genoemd. Dit was de naam van de boerderij, gelegen op een paar honderd meter afstand van Herikhuizen. Destijds van de familie Zweers.

HEDEN

In het begin van de jaren 90 van de 20e eeuw zijn de landerijen en de boerderij aangekocht door Natuurmonumenten. Zij hadden bij aankoop het beleid de gronden te laten verwilderen en de boerderij te laten vervallen, vanaf 1999, zodat hier wilde IJslandse pony's beschutting in konden vinden. Tegelijkertijd werd een wildobservatiepost gebouwd met zicht op de voormalige boerderij. De ruïne is geschikt gemaakt voor tal van planten- en diersoorten. Je ziet hier muurleeuwenbek, verschillende soorten uilen en vleermuizen. In de oogsttijd stropen dassen en Ijslandse paarden de boomgaard af op zoek naar (over)rijp fruit.

 

Onderstaande foto's door; strangeartefact

 

 

BRONNEN;

- Historie van Velp en Rozendaal, H. Kerkkamp.

- Gelders Archief.

- Mevrouw T. Klein- Groenewoud.

- www.nikon-club-nederland.nl/forum/viewtopic.php