#

VELPEREND

Waar nu een landbouw perceel ligt en Ferrari Roelofs onderhouds garage staat, stond eens een statige villa, Villa Velperend. Deze werd in haar laatste jaren gebruikt als hotel en rusthuis. Het huis lag tegenover het restaurant de Posthoorn en is ongeveer 125 tot 150 jaar oud. De laatste jaren, voor de afbraak in de jaren 70 van de vorige eeuw, was het een verzorgingstehuis.

 

Bron; www.bing.com/maps/

HISTORIE

Gegevens uit het Kadaster;

In 1874 heeft Jan Lely, makelaar te Amsterdam, perceel B179 opg. boomen en B305 bouwland in eigendom overgenomen van Johanna Schas, z.b., Rheden .

Uit de stamboom van de fam. Lely op internet volgt het volgende: 

(1)    Jan Lely: 1817-1892

(2)    Zoon Cornelis Lely: 1854-1929  nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Lely

(3)    Kleinzonen Jan Lely (1883-1945) en Anton Lely (1897-1976) die op de Arnhemsestraatweg 11 in Velp gewoond heeft.

In 1875 wordt het B305 bouwland en huis, 55,2 are. Zoon Cornelis Lely behaalt in dat zelfde jaar het diploma van civiel- ingenieur aan de TH te Delft. Het is aannemelijk dat Cornelis Lely ook in Velperend verbleef. Na het overlijden van Jan Lely in 1892 en zijn vrouw Elisabeth Houten in 1894 worden huis, tuin en schuur door de erven in 1895 verkocht aan Jhr. Henri Weiler tot Poelwijk.

Bron; Dhr. T. van der Hoeven, Velp.

 

Gegevens uit het Gelders Archief;

- Eigendomsbewijs voor H.W. en A.A. von Weiler van Poelwijk van het huis Velperend te Worth-Rheden, 1894, met oudere transporten, 1874 en 1893 en bijlagen, 1876-1920.

- Verklaring van de administrateur van de N.H. gemeente te Velp, dat door hem een zitplaats is verhuurd aan mevrouw Von Weiler te Velperend.

- Bestek en voorwaarden tot het bouwen van o.a. een koetshuis bij Velperend, met bijlagen, 1895.

Achterop de kaart van Hotel Velperend Velp(Gld) staat nog vermeld:

            Hotel -  Restaurant    “VELPER-END” , M.E.W.Cours, Tel. K 8302 - 2523, Velp (Gld)

Erkend als Bondshotel, 1951.

En ook weer gesloten, feb. 1960.  

 

 

 

Bron; Archief redactie V.C.

 

EEN HUWLIJKSFEEST IN 1959 IN HOTEL- RESTAURANT VELPER- END

 

 

Op witte donderdag, 26 maart 1959, vierden de heer Klein en mevrouw T. Klein- Groenewoud hun huwlijksfeest in het voormalige Hotel- Restuarant Velper- End. Eerst trouwden zij in de N.H. Kerk te Rheden. Velper- End was een prettig vervolg op de trouwerij in de kerk. Kerkbanken zitten over het algemeen wat minder confortabel! Deze banken moest men vroeger huren. Als je dat niet kon betalen moest je wachten tot kort voor de kerkdienst. Indien er dan nog vrije plaatsen waren mocht je pas gaan zitten! Uitbaters van het etablissement waren destijds mevrouw M.E.W. Coers en haar dochter. Ze maakten toen net een nieuwe start. Het maken van de afspraken voor het trouwfeest verliep erg prettig, het voelde goed. Van deze directie ontving het kersverse bruidspaar destijds ook onderstaand gelukstelegram.

 

Mevrouw Klein- Groenewoud kwam dagelijks langs Velperend op weg naar haar werk, bij de Arbeids-inspectie in Arnhem. Velper- End was gewoon een super mooi plekje!

Velper- End had mooie schoorsteenpartijen en een gezellige serre met zitjes. In Velper- End werden later mensen opgevangen die uit Indië kwamen. Na gebruik voor diverse doeleinden, waaronder een verpleegtehuis, was de voormalige villa totaal uitgeleefd. Op het moment van schrijven van dit stuk is mevrouw Klein- Groenewoud 82 jaar en woont in Leeuwarden. De heer Klein overleed, na 44 jaar huwelijk met mevrouw Klein- Groenewoud, in juli 2003.  

   

Bron; Mevrouw T. Klein- Groenewoud, Leeuwarden. 

OOGGETUIGE

Een interview met mevrouw Diny te Pas, vrijwilliger van Regina Pacis op Noord.

Diny is, na onder andere in een ziekenhuis in Apeldoorn gewerkt te hebben, begonnen te werken als verzorgende in een klein zorgcentrum op het kasteel Rosendael. Later kwam men in Velp, om precies te zijn tussen Velp en Rheden: Velper End, zo heette het huis. Voorheen heette het verpleeghuis Hamo, naar de beide dames die het opgericht hebben en destijds in Kasteel Rosendael begonnen zijn. Het waren twee dames uit Den Haag Haman en Morel. Diny laat me nog een foto zien van één van dames; een deftige dame met het haar hoog opgestoken, zoals het hoorde in die tijd, de vijftiger jaren. Later, in 1960, verhuisde men dus naar Velp en ging het huis Velper End heten. Weer wat later, in 1973, ging men fuseren met Regina Pacis en kwam Diny terecht op….Insula Dei. Regina Pacis zat toen op het landgoed, daar waar nu de Velper Enk staat. Zo zijn we dus gekomen aan de naamgeving van Velper Enk: er was al een Mariën Enk en een Stellen Enk en men noemde het nieuwe gebouw van RP gelijk maar Velper Enk, naar de oude naam van het verzorgingshuis: Velper End.

Bron; www.hennydemonnink.nl/ik-ben-weer-terug-op-mijn-oude-stek-insula-dei/

 


Bron; Gelders Archief.

Het perceel, foto's onder, van voormalig Villa Velperend, nog met wat bouwwerkzaamheden voor de Ferrari onderhoudsgarage.

Piet Roelofs is bijna 30 jaar geleden begonnen met het restaureren en raceklaar maken van Italiaanse auto's, in het bijzonder Ferrari's. Na zijn studie als werktuigbouwkundige en een korte tijd werkzaam te zijn geweest als Alfa Romeo monteur kon hij van zijn hobby zijn beroep maken.

Hij startte in de werkplaats in Oosterbeek (Nederland) van zijn vader om zijn grote passie, klassieke Ferrari's restaureren, uit te oefenen. Ook werd hij gevraagd om klanten behulpzaam te zijn tijdens races en de auto's zo goed mogelijk te prepareren. Tevens werd hij officieel Ferrari-service-dealer. Na 10 jaar werd de werkplaats in Oosterbeek te klein en is hij verhuisd naar Rheden waar op een groot stuk grond een prachtige werkplaats verscheen.

Bron; www.roelofs-engineering.nl/nl/geschiedenis.aspx