#

MUSEUM VELP

Goedemorgen,

Klik voor voor de nieuwe activiteiten van Museum Velp even door naar de startpagina van de Velpsche Courant. Nu de kazematten van Velp.

HET EERSTE MUSEUM VAN VELP

Het eerste echte museum van Velp bevond zich in Kasteel Biljoen! In opdracht van Baron J.F.W.C. van Hardenbroek begon de beroemde architect Eberson aan de verbouwing van het kasteel.

 

De periode 1850-1875 uit Ebersons carrière als architect wordt in de literatuur wel zijn meest belangwekkende genoemd. De tekeningen die van het project bij het Nai van Biljoen en Beekhuizen aanwezig zijn, geven  bovendien een goed beeld van de landschappelijke parkaanleg van het midden van de negentiende eeuw, met architectonische componenten als rustieke bruggen, een belvedere en  een ‘tent’ (uitspanning). De landgoederen Biljoen en Beekhuizen (een onderdeel van Biljoen) waren in 1848 in handen gekomen van Baron J.F.W.C. van Hardenbroek (1807-1871), een neef van  de vorige eigenaar A.J. van Spaen. Van Hardenbroek verzamelde oudheden, en van een eerdereeigenaar van het kasteel, J.F.W. van Spaen (1746-1827), bezat hij ook bijzondere boeken  en voorwerpen. Daarom stelde hij het kasteel open als museum, waar tienduizend bezoekers zijn collectie elk jaar bezochten. Eberson maakte plannen voor het exterieur en interieur van het kasteel Biljoen en voor het koetshuis. Zijn ontwerpen voor een monumentaal voorportaal met balkon in neo-renaissance-stijl, voor een geveltop met wapen en voor de schoorstenen zijn uitgevoerd. Ook  enkele bruggen op het landgoed zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn enkele van Ebersons ontwerpen voor bijgebouwen, namelijk een manege, een kippenhok, een belvedere, en een ‘tent’(uitspanning) uitgevoerd. In 1867 was baron Van Hardenbroek gedwongen het landgoed Beekhuizen te verkopen aan een Duitse industrieel, J.H.W. Lüps (1812-1879). Na het overlijden van de baron verwierf Lüps ook het landgoed Biljoen.

Bron; www.geheugenvannederland.nl/

HET VELPSE STREEKMUSEUM 

Ooit was Velp ook een Streekmuseum voor de Veluwezoom rijk! Tot het museum, gevestigd in Villa "Oldenhof", begin van de Larensteinselaan ter hoogte van de oude gasfabriek net naast Bloemenwinkel Reesink, verloren ging door een ovenbrand. De oven verschoof  door de zware klap van een inslaande bom in 1944 en er ontstond brand. De villa werd met de volledige collectie verwoest. De reden dat de redactie van deze krant een aparte kolom heeft gewijd aan het streekmuseum is, dat er toch wel een stille wens is om in de toekomst te komen tot een vorm van een (streek)museum van Velp en omstreken. Het oorspronkelijke museum was gericht op de gehele Veluwe. De redactie vindt dat hier al genoeg aandacht aan geschonken wordt door andere organisaties. Velp heeft natuurlijk al een fraai museum, het Gelders Geologisch Museum. Alleen dit museum heeft op het moment een andere visie waarbij een cultuurhistorische collectie geen plek kan krijgen.  

DE OORSPRONG VAN HET STREEKMUSEUM VELP

Wat was nu de oorsprong van het oorspronkelijke museum? De heer mr. A.C. Bondam, rijsksarchivaris voorn Gelderland, startte zijn collectie in de Steeg in de ponyschuur van de Boecop. Deze schuur lag aan een weggetje dat de verbinding vormde tussen de Diepensteeg en Parkweg in de Steeg. Het weggetje had destijd de naam Museumweg (nu Boecoplaan). Deze ruimte werd te klein en de collectie kreeg een plek in Villa "Oldenhof" aan de Larensteinselaan te Velp. Bondam had naast de liefde voor geschiedenis ook een grote passie voor de natuurhistorie. De collectie bevatte naturalia, vroege en latere oudheden, prenten etc.  De redactie zal verder speurwerk verrichten naar informatie over het oorspronkelijke museum.  

Onderstaande foto geeft een indruk van de collectie. Wat opvalt bij de foto is dat het er vol en rommelig staat. Hierdoor is het onduidelijk of het om een opslag of expositieruimte gaat. Wel heeft de redactie vernomen dat ook de opstelling een ietwat rommelige opzet had!

 

Bron; Foto boekje; Velp en Rozendaal in oude Ansichten, Europese Bibliotheek, 1988, p. 35.

VILLA OLDENHOF

Onderstaande foto stamt uit de vooroorlogse crisisjaren. Hierbij profileren de destijds politieke kopstukken zich op verkiezingsposters in de tuin van het museum. Met o.a. Colijn, Mussert en de Geer. De twee enorme Veluwse zwerfkeien in het perk in de voortuin (waarschijnlijk met de voorlaatste IJstijd meegekomen zwerfkeien uit Scandinavie) geven de interesse van de uitbaters van het museum in natuurhistorie weer.


Bron; Foto boekje; Velp en Rozendaal in oude Ansichten, Europese Bibliotheek, 1975, p. 56.

Bijzonder en uniek (er is totaal geen andere informatie bekend!) kort ogentuigenverslag van een vooroorlogs bezoek aan het voormalige Streekmuseum van Velp van de heer A. Aarsten.

Helaas kan ik hierover niet zo heel veel meer vertellen want het is zo'n zeventig jaar geleden dat de dag na de brand er nog slechts wat smeulende resten waren over gebleven en dat heeft in mijn herinnering ook een leegte, een uitwissen van voorheen veroorzaakt. Met mijn vriendje, Cees van 't Hull (die naast mij zat in de klas van de Julianaschool en op tienjarige leeftijd gestorven is aan hersenvlies ontsteking) bezochten we het museum op aanraden van meester van der Schoot .  

Het was een heel intiem, besloten museum met veel aparte bezienswaardigheden waar een lange hal je naar toe leidde met kamers er naast. Veel houten vloeren en rode kleden? De enige suppoost opende de deur en liet je daarna vrij om rond te lopen en te kijken. Heb er zover ik nu weet nooit andere bezoekers gezien. In een kamer stond een tafel met daarop dozen die “dubbele“ (stereo) foto's bevatte, die door een houten kijktoestel te bewonderen waren in stereo .

Foto's met heel verschillende onderwerpen: natuur, Veluwe, Ned. Indie etc, maar ook een persoonlijke inbreng. Elderman, gemeentearbeider had er een paar kolven met  zwarte maïs gebracht, toen denk ik iets aparts. En een heel oud uurwerk uit de Oude Jan. 

Ik las in het boekje van Steven Jansen, Velp en de oorlog 1940 - 1945, o.a.: Donderdag 5 October 1944…. meer dan 100 bommen zijn er gevallen? lijkt me erg veel. De hemel kleurt rood van de gloed der brandende gebouwen? Mij is alleen de brand in het museum en in het huis van kapper Braakman bekent. Het enige regeltje in het boekje over het museum: het streekmuseum, De Veluwezoom, met zijn rijke inhoud, gaat geheel verloren. En 5 oktober? . . . de kinderwagen met de baby van mijn tante stond in de hof, groentetuin achter het huis, in de zon. Wij vluchtten de gewelfde kelder in toen de vliegtuigen al schietend over Ommershof vlogen. Het kind! Haal het kind! 

Met m'n opa ging ik later naar de brand kijken . Gelukkig is de bom niet in de gashouder van de fabriek geslagen, was de algemene opinie van de toeschouwers want dan was de ramp niet te overzien geweest. En dat de brand zou zijn ontstaan door een rijdende tank is zeer onwaarschijnlijk gezien de afstand Ommershofse laan- museum! En rupsbanden glijden over de weg. Ik denk, en dat was de algemene mening, dat de raketbom de brand heeft veroorzaakt, misschien dat de kachel daardoor is omgevallen?

Bron; Door de heer Ab Aartsen.

……wij gingen met een stel jongens vaak stiekem naar binnen en naar boven .  Die bewaker maar zoeken waar we uithingen.  Het was zo'n stiekem gebouw met veel dingen achter glas en met van die krakende dikke, brede vloerplanken…

Bron; Een V.C. lezer.

Ik heb er eens wat beschadigde vazen van de Romeinen gebracht die ik met mijn broer uitgegraven hadden uit een kleiput waar toentertijd klei werd gegraven voor het produceren van stenen. Die kleiput lag in Lathem waar wij toen woonde het zal in het jaar 1941 zijn geweest. Ik ben later nog eens in het museum geweest en heb daar de vazen in een vitrine zien liggen dit zal geweest zijn in 1943. Dat het museum afgebrand is wist ik niet. In de wandelgangen heb ik eens vernomen dat veel van die spullen naar Bronbeek zijn gegaan. Verder heb ik daar geen informatie over.

Bron; Een V.C. lezer. 

NA DE TWEEDE WERELDOORLOG  

Onderstaande foto's geven de situatie in de jaren 50 en 60 weer. De gasfabriek, voorheen achter Villa "Oldenhof" gelegen staat er nog. De restanten van de villa zijn geruimd en de flat is gebouwd. Voorheen was dit Larensteinselaan nu Ommershoselaan. Op onderstaande foto is mooi het enorme terrein van de Velpse Gasfabriek te zien. Sinds 2008 staat hier de wijk de Velpse Veste. 

 

Bron; Foto 1, 2 en 3, internet.

EEN VERHAAL VAN EEN BEZOEKER VAN HET STREEKMUSEUM

Bijzonder en uniek (er is totaal geen andere informatie bekend!) kort ogentuigenverslag van een vooroorlogs bezoek aan het voormalige Streekmuseum van Velp van de heer A. Aarsten.

Helaas kan ik hierover niet zo heel veel meer vertellen want het is zo'n zeventig jaar geleden dat de dag na de brand er nog slechts wat smeulende resten waren over gebleven en dat heeft in mijn herinnering ook een leegte, een uitwissen van voorheen veroorzaakt. Met mijn vriendje, Cees van 't Hull (die naast mij zat in de klas van de Julianaschool en op tienjarige leeftijd gestorven is aan hersenvlies ontsteking) bezochten we het museum op aanraden van meester van der Schoot .  

Het was een heel intiem, besloten museum met veel aparte bezienswaardigheden waar een lange hal je naar toe leidde met kamers er naast. Veel houten vloeren en rode kleden? De enige suppoost opende de deur en liet je daarna vrij om rond te lopen en te kijken. Heb er zover ik nu weet nooit andere bezoekers gezien. In een kamer stond een tafel met daarop dozen die “dubbele“ (stereo) foto's bevatte, die door een houten kijktoestel te bewonderen waren in stereo .

Foto's met heel verschillende onderwerpen: natuur, Veluwe, Ned. Indie etc, maar ook een persoonlijke inbreng. Elderman, gemeentearbeider had er een paar kolven met  zwarte maïs gebracht, toen denk ik iets aparts. En een heel oud uurwerk uit de Oude Jan. Zie ook artikel Museum Velp.

Door; De heer Ab Aartsen.

DE TOEKOMST

Is er een streven naar een Velps (erfgoed) museum? Ja. Dit kan door de moderne mediavormen natuurlijk ook een digitaal museum zijn! Wellicht dat een een deel van de inhoud van de digitale Velpsche Courant zich hier al voor leent? Toch blijf je dan met de eventuele fysieke cultuurhistorische collectie zitten. Mensen vinden het juist leuk deze niet alleen te aanschouwen via een beeldscherm, maar juist in het echt. Dit is natuurlijk veel sprekender! De redactie denkt daarbij aan de diverse jongere doelgroepen die je hiermee educatief materiaal kan aanreiken of zoals vele ouderen erg aanspreekt, de sfeer van weleer te laten herleven. Hierbinnen zijn de mogelijkheden te over. De redactie concludeert dat er binnen Velp zo veel expertise en enthousiasme voor cultureel erfgoed van Velp en omstreken is, dat op basis hiervan al draagvlak tot stand kan komen voor een vorm van een "fysiek museum". Aan de andere kant is ook het zogenaamde "opruimspook" hard aan de slag om haar gang te gaan.  

Zijn er afnemers voor een collectiebezoek of gebruikers van een collectie? Ja, daarbij kan gedacht worden een onderwijs, ouderen, vrijwilligersbezigheden en een stukje recreatie. Speelt daarbij geld een rol, ja, maar deels! Eerst moet er een wil zijn! Wie weet wat de toekomst brengt?

UIT HET GELDERS ARCHIEF

Op 7 november 1924 werd de Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van een Natuurhistorisch- en Oudheidkundig Museum voor de Veluwezoom, statutair te De Steeg opgericht. Het doel van deze vereniging was het bijeenbrengen van voorwerpen op het gebied van de natuurlijke historie en de geschiedenis, in het bijzonder van de gemeente Rheden. Zij trachtte dit doel te bereiken door de oprichting en instandhouding van een museum. Dat museum werd in Velp gevestigd. In oktober 1944 werd door brand het gehele museum, incusief alle verzamelingen, vernield. Mede door de dood van de directeur-beheerder Mr. A.C. Bondam leidde de vereniging vervolgens een aantal jaren een slapend bestaan. In 1952 startten besprekingen met vertegenwoordigers van de toen nog niet lang daarvóór opgerichte Stichting Natuurhistorisch Museum Rheden, waarna in 1953 een fusie tussen beide tot stand kwam. De combinatie ging bij de statutenwijziging in 1954 Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van een Natuurhistorisch Museum voor de Veluwezoom heten. Beter bekend was deze echter onder de naam Museumvereniging voor de Veluwezoom.

De heer Bondam staat op de lijst van leden van; "Naamlijst Der Leden van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsche Regt en Geschiedenis" en dat hij woonachtig was aan de Evertsenlaan 9 te Velp. In het vooroorlogse telefoonboek van van het Rijkstelefoonkantoor (voor Doorwerth, Elden, Oosterbeek, Rozendaal, Schaarsbergen, Velp en Westervoort) staat hij vermeld onder nummer; 105 Bondam, Mr. A.C., Rijksarchivaris in Gelderland, Velperweg 94.

MAART 2014  

De redactie kreeg een vraag boven vanuit een andere onderzoeksgroep, de Historie van Daalhuizen; Van 1884 tot 1903 heeft de fam. Boot in Villa Bertha gewoond, gelegen aan de huidige Ommershofselaan, toen Larensteinselaan. De heer mr. A.C. Bondam, rijsksarchivaris voor Gelderland, startte zijn collectie eerst in de Steeg in de ponyschuur van de Boecop. Deze ruimte werd te klein en de collectie kreeg een plek in Villa Oldenhof. Blijkbaar was de naam Bertha veranderd in Oldenhof? De collectie bevatte naturalia, vroege en latere oudheden, prenten etc. Het pand/ museum is helaas in de oorlogsjaren, inclusief collectie, verloren gegaan. Bijgaand een kadastrale kaart uit 1886 met de villa (D5079 en 5080). Zijn er nog mensen die zich de villa nog herinneren of er een afbeelding van hebben? Ook de org. van Museum Velp zou dit graag willen weten omdat dit gaat om een van de Velpse Musea! 

Onderstaand artikel en kaart afkomstig van Historie van Daalhuizen, aankondiging uit archief V.C.

 

ANDERE VOORBEELDEN VAN LOKALE MUSEA

Een voorbeeld dat het nog steeds kan, het oprichten van een plaatselijk museum, laat deze site zien van het "Museum Vaassen Historie". Link; www.vaassenhistorie.nl/ Maar ook in Boxmeer heeft men stil gezeten en ook hier kwam een depot dan wel museum tot stand. Link; www.museumboxmeer.web-log.nl/blog/

Op dit moment heeft Velp twee kleinschalige musea; Het Gelders Geologisch Museum en de Stichting Rhedens Politiemuseum. De redactie heeft met name na het lezen van het artikel van het depot van Boxmeer steeds meer prikkels om met een paar enthousiaste mensen uit Velp de handen in een te slaan!

MUSEUM VELP OPENT HAAR DEUREN TIJDENS MONUMENTENDAG 2011


Bron; Foto redactie V.C. d.d. 1 sept. en 7 sept. 2011, de voorbereidingen.

Tijdens de Open Monumenten dag 2011 heeft Museum Velp op zaterdag 10 september haar deuren geopend. Nu nog zeer kleinschalig  in de garage van de particuliere initiatiefnemer van Museum Velp en wellicht in de toekomst in een wat professionelere ruimte? Museum Velp belicht vooral erfgoed zaken. Dit is een som van archeologische vondsten, archieven, gewoonten en gebruiken, monumenten (dus ook  het monumentale groen van Velp), museale objecten en orale tradities. Museum Velp wil ook een stimulans leveren om erfgoed van Velp als cultureel kapitaal en inspirerend vermogen aan de inwoners van Velp aan te reiken. Dit wil de organisatie van Museum Velp voorlopig vooral doen middels tentoonstellingen. Dit hoeft niet in een vaste ruimte dit kan ook op wisselende locaties.  Leuk is om hierbij bijvoorbeeld in te spelen op de actualiteit zoals; het tentoonstellen van o.a. de vondsten uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen opgegraven tijdens de bouw van de appartementen bij de Elsweiden of  een fototentoonstelling over een gedeelte van oud en nieuw Velp rondom bouwactiviteiten. Ook bij het geven van voorlichting over erfgoed  in het onderwijs zou Museum Velp een rol kunnen spelen. Zo maar even wat voorbeelden van een veelheid van mogelijkheden waar Museum Velp een rol in zou kunnen spelen.

De reden om juist in sept 2011 het museum opent is omdat de initiatiefnemer van het Museum al jarenlang allerhande materialen uit oude panden van Velp heeft verzameld en deze gesloopte panden gefotografeerd heeft. Het thema van monumentendag 2011 is dit jaar Nieuw gebruik- oud gebruik, ofwel hergebruik. Dit kan hergebruik zijn van gebouwen zelf of allerlei onderdelen en objecten uit oude gebrouwen om vervolgens deze weer in een nieuwe toepassing te hergebruiken. Het tentoon stellen van dit deel van de verzameling van Museum Velp past heel mooi bij het thema van Monumentendag 2011. Daarnaast heeft de initiatiefnemer een aardige collectie objecten die met Velp te maken hebben van een sleutelhanger van de Record fabriek, een oude Velpse fiets  tot theelepeltjes en archeologische vondsten. Deze zullen ook voor een groot deel te zien zijn in de expositie.

De initiatiefnemer van Museum Velp wil ook graag in contact komen met mensen die deze passie delen. Je moet daarbij bijvoorbeeld denken aan actief een oude beerput uitgraven, het fotograferen van het veranderende Velp, tentoostellingen organiseren of intervieuws afnemen met oudere generaties Velpenaren. Wie weet waar het samenkomen op deze dag van mensen die deze gezamenlijke passie delen tot kan leiden? Velp bruist en daar waar het bruist, veranderen allerlei zaken. Soms ten goede soms ten slechte. Het is wel goed en leuk om deze zaken in kaart te brengen voor de toekomst. Je kunt er dan nog eens nostalgisch op terug kijken maar wellicht ook van leren.

10 SEPTEMBER 2011 OPENING, TEGEN DE 100 BEZOEKERS!

Dat het idee wel een beetje leeft om in Velp een eigen Velps museum te hebben met voorwerpen en andere zaken die mensen binden met het dorp was bekend. Maar dat mensen zo enthousiast hierover waren, was verrassend. Dit was wel de conclussie van alle reacties in gastenboek. Kort samengevat schreef men op; leuk initiatief, volhouden, eindelijk iets Velps! Hierbij gaven 3 mensen aan interesse te hebben iets te willen doen met activiteiten die te maken kunnen hebben met een vorm van een museum. Dit zou bijvoorbeeld het organiseren van tentoonstellingen of zelfs archeologie kunnen zijn. De bus voor vrijwillige bijdragen leverde ongeveer 6 euro op. Hiervan heeft de redactie de domeinnaam Museum Velp laten registreren.

3 Bezoekers keerden voor een tweede keer terug om eigen voorwerpen toe te voegen aan het museum. Verschillende andere bezoekers gaven aan nog eens op zolder te gaan kijken. Het was natuurlijk niet de insteek van de organsiatie om spullen te verkrijgen. Er kwam aan de hand van de getoonde voorwerpen veel gesprekstof los, waarover je alleen al een V.C. zou kunnen vullen. Voormalige buurtgenoten ontmoetten elkaar, na 60 jaar, en raakten in gesprek. De originele fiets van de heer Kerkkamp, geschiedschrijver van Velp en Rozendaal, is herontdekt. Nieuwe archeologische vondsten, bijv. bij Daalhuizen en achter de Katholieke kerk, kwamen uit schoenendozen. Dit zal nog een vervolg hebben. Een waardevol stuk was ook de ontdekking van een 19e eeuwse foto, hoek Hoofdstraat/ Ommmershofselaan. Waarschijnlijk zijn hierop nog net de rails van de paardetram te ontdekken. Tussen 1880 en 1911 reed hierop de N.V. Arnhemsche Tramwegmaatschappij (ATM), met de paardentram. Maar ook de inbreng van een echte Velpse politiepet met stropdas is een leuke aanwinst! Al met al een leuke dag, met veel stof tot nadenken.

Bron; Foto redactie V.C. d.d. 10 sept. 2011, met dank aan de bezoeker van Museum Velp.

TEGEN DE 100 BEZOEKERS VOOR MUSEUM VELP!

Vrijdag 9 sept. kreeg Museum Velp haar vuurdoop door 22 kinderen van groep 8 van Basisschool de Arnhorst rond te laten gaan. De voorbereidingen waren nog in volle gang en schroefboormachines en schoonmaakartikelen lagen nog her en der door het museum. Het bezoek was enigzins onverwacht. Toch kregen de leerlingen een aardige indruk hoe een erfgoed presentatie over Velp er uit kan zien. Zaterdag 10 sept. was het zo ver, de officiele opening van Museum Velp. De organisatie had zich voorgenomen de opening te laten verrichten door de eerste bezoekers. Het is tenslotte een museum voor bezoekers. Dit gebeurde aan de hand van de onthulling van het Museum Velp logo.   Dit waren de mevrouw M. Brouwer en mevrouw C. Kostelijk uit Velp. Het logo was een paar dagen eerder ontworpen door een professioneel grafisch ontwerper en mede mogelijk gemaakt door de eerste sponsor van het museum! Bron; Foto redactie V.C. d.d. 10 sept. 2011.

Gezien het korte tijdsbestek, waarin de samenstelling van de tentoonstelling tot stand kwam, had de organisatie het idee dat de getoonde informatie te kort schoot. Echter de vele positieve reacties en het hoge bezoekersaantal van tegen de 100!!!, deden dit idee weer enigzins relativeren. Je bent vaak kritischer op je zelf dan anderen op jou zijn, zo bleek wel weer. Nog meer over dit onderwerp, zie link;  www.velpschecourant.nl/wb/pages/museum-velp.php

 

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 10 sept. 2011, gezellig druk.

2E KEER MUSEUM VELP

Museum Velp voor een tweede en laatste keer op deze manier open. Mooi weer, minder bezoekers dan voorgaande keer. De bezoekers waren er niet minder enthousiast om! Museum Velp had speciaal voor de Gelderse Museumdag, gericht op jeugd, wat opdrachten over Velp gemaakt voor de jeugdige bezoeker. Zo was er bijvoorbeeld de groeten uit ansichtkaarten opdracht, het vuilnisbakkenspel, de archeologiebakken en het spel Het Rondje Velp. Vandaag presenteerde Museum Velp haar mascotte; Snip de ooievaar. Snip is een van de twee ooievaars die op het Velpse nest wonen aan de IJssel bij de Steenwaard.

 

    

Bron; Foto's redactie V.C., mevr. A. Withaar, d.d. 22 okt. 2011.

MUSEUM VELP EN DE LANGSTE 50 INWONERS VAN VELP

Het bleef zondag 1 april akelig rustig rondom de langste 50 van Velp! De redactie stond op zondag klaar met camera, op de parkeerplaats van voormalig Zwembad Beekhuizen, aan de Beekhuizenseweg, Velp. Museum Velp was ter plaatse met meetlat, koffie en versnaperingen, maar helaas geen enkele lange Velpenaar kwam. De redactie zocht de 50 grootste (langste) inwoners, alleen uit Velp! Hier bevindt zich de grootste geschilderde 50, snelheidsaanduiding, op een weg in Velp en was een aardig idee om hier met de langste inwoners van Velp een foto te maken. Leuk was dat de Gelderlander een journalist met fotograaf had gestuurd, waarvoor dank! Museum Velp dankt ook de andere vrijwilligers voor hun inzet! Wellicht een volgende keer beter!

       

    

Bron; Foto's 1 t/m 3 redactie V.C., foto 4, J. Alberts, 1 april 2012.

MUSEUM VELP EN HET STATIONSEMPLACEMENT

             

Bron; Poster, www.transportfiets.net, foto, deelnemers De Grootte Transportfietstoer, voor de Gazelle Fabriek, Dieren. Sommige van de oude Gazelle transportfietsen keerden hiermee terug naar hun geboorteplek!                                                 

Zoals van harte aanbevolen om eens een kijkje te nemen bij De Grootte Transportfietstoer, zie link; www.transportfiets.net.

Groencentrum van Reine, Velp, heeft het terrein wat zal aangekleed met mooie bloembakken! Zie ook link; www.vanreine.nl/index.php 

De fietsbijeenkomst in vergelijk met de schoonmaaktest van 24 maart 2012! Zie ook Trein door Velp.

  

Bron; Redactie V.C., foto 1, 24 maart 2012, foto 2 en 3, 12 mei 2012.

   


 

Bron; Foto's mevr. A. Withaar, 12 mei 2012.

AUGUSTUS 2012

Museum Velp verkrijgt regiokaart uit 1964. Deze kaart heeft altijd in het gemeentehuis gehangen. Mooie gave kaart waar zelfs de IJssel nog niet is afgedamd.

 

Bron; Foto's redactie V.C., 15 aug. 2012.

20 OKTOBER 2012

  - ELSWEIDEN, OPGRAVING, TENTOONSTELLING EN BOEKBESPREKING 

Op 20 oktober kon het publiek kennis maken met een klein gedeelte van de vondsten en het verhaal van de opgraving bij Elsweiden Velp in 2008. Op zondag 21 oktober drupelden er tijdens het afronden van de tentoonstelling in Parkstraat 1B nog enkele bezoekers binnen. Een van de laatste bezoekers was een gezin met een dochter op de Roncalli school in Velp. Zij zal in de week van 22 oktober een boekbespreking houden over het boek Spionnen aan de overkant. Dit verteld het verhaal van Walo, een Germaanse jongen. Hij gaat de Romeinse soldaten aan de Limes bespioneren. Het boek is geschreven door Rian Visser, uitgeverij Delubas. De rondleiding bij de vondsten van Elsweiden paste perfect bij de boekbespreking van het meisje uit groep 5. Dit is ook precies wat de organisatie met het Elsweiden Ontdekt project  wil bereiken. Schooljeugd van groep 7, 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs een project omgevingsonderwijs aanbieden waarin de tijd van rond het jaar 0 tot de vroege middeleeuwen wordt bekeken aan de hand van de vondsten en het verhaal van Elsweiden. Natuurlijk zal het grote publiek in 2013 ook kennis kunnen nemen van Elsweiden Ontdekt. 

Afgelopen zaterdag en een gedeelte op zondag kwamen maar liefst 165 bezoekers naar de Parkstraat 1B. Het pand was door de BV Exoloitatiemaatschappij Velp vrijblijvend ter beschikking gesteld. Omdat de gemeente Rheden betrokken was bij het overkomen van de Elsweiden vondsten uit het archeologisch depot in Nijmegen, bezochten ook enkele vertegenwoordigers van de gemeente de tentoonstelling, waaronder wethouder Ron König. Vertegenwoordigers van de Archeologische Werkgemeenschap (AWN) afd. 17, Arnhem en omstreken, lieten wat determinatieopdrachten zien en vertelden over hun ervaringen.  

In het historische gebouw van rond 1910 liet de organisatie van Museum Velp ook allerhande historische zaken over Velp zien. Bezoekers bekeken de containerwisseling en straatverlichting, de rodelbaan, kazematten en de historie rondom het spoor en station. Kinderen konden een erfgoedroute maken met opdrachten langs de tentoonsstelling. Speciaal voor deze dag stond een oude Daf uit 1972 opgesteld voor het gebouw. Deze Daf was in 1973 nieuw verkocht vanuit de voormalige garage van Straten en heeft nog steeds een Velpse, de derde, eigenaar!. Tevens kwamen er weer diverse Velpse verhalen en annekdotes naar voren aan de hand van gesprekken over de voorwerpen uit de tentoonstelling. De organisatie kreeg weer leuke tips en verzoeken om twee oude en interessante kelders en een bijzonder tegelwand te bezoeken. Daarnaast zal Museum Velp verhalen ontvangen van bezoekers over allerhande Velpse historische zaken.  

De eerste stappen naar het Elsweiden ontdekt project zijn gezet. Het resultaat van de dag was ook dat meerder partijen elkaar gevonden hebben in het opzetten van het project voor 2013. Om het project te organiseren zal de organisatie ook een locatie moeten vinden, liefst in het centrum van Velp. De locatie zal een maand lang nodig zijn voor de opbouw, de tentoonstelling en de afbraak van de activiteit. Hiervoor zoekt de organistaie eigenlijk een gratis locatie of een tegen een zeer vriendelijk huurbedrag. De organisatie gaat natuurlijk nog op zoek naar sponsoren van de activiteit. Zie artikel over het pand.  

   

  

Bron; Foto's redactie V.C., 19 okt. 2012, de Playmobill is druk aan het graven bij Elsweiden!

  

  

Bron; Raap- rapport, 2148. 

Museum Velp 20 okt. 2012 ook mogelijk gemaakt door;

 

DECEMBER 2013

Museum Velp zet door! Op het moment van schrijven nog leeg, maar hij staat er; de Museum Velp vitrine. M.V. kreeg de vitrine 1 bij 2 meter in bruikleen van de Stichting Gelderse Geschiedenis. De vitrine staat in de voormalige bibliotheek van Velp, nu Gemeentelijk Service Centrum, Den Heuvel. De bruikleenstelling is erg snel verlopen. Tevens heeft M.V. haar eerste folder uitgebracht. Aan een zijde informatie over M.V. en de haar doelstellingen en aan de andere zijde de poster van de themactiviteit van dat moment.

 

MAART 2014

De organisatie van Museum Velp zal de, zeker 400, recentelijk ontdekte cliches van de voormalige Middenstands Drukkerij uit de Oranjestraat (Velpsche Courant) tentoon stellen. Dit zal gebeuren op zo. 16 maart 2014 (tussen 10.30 uur en 16.30 uur) in het historische pand, het oude graanpakhuis van de van Lennepsmolen, aan de Pr. Kennedylaan 1B in Velp. Veel foto's uit de gemeente Rheden weten we niet waar deze van zijn. Komt u ook en helpt u mee bepalen wat er op de foto's staat. M.V. wil proberen de collectie onder te brengen bij het Gelders Archief zodat deze als collectie bij elkaar blijft en voor een breder publiek toegankelijk wordt.

Onder de noemer van Museum Velp is de redactie de laatste tijd druk geweest met de activiteiten rondom de cliches van de voormalige drukkerij uit de Oranjestraat. Na een kleine 3 weken voorbereiding stond er toch een leuke tentoonstelling rondom de cliches en de voormalige drukkerij. Een kleine 100 bezoekers betraden het voormalige graanpakhuis naast de watermolen aan de Kennedylaan. De leeftijd van de gemiddelde bezoeker lag wat hoger, echter het enthousiasme en het plezier was er niet minder om. Menigeen kwam voor de oude cliches, anderen waren nieuwsgierig naar het oude pand en sommigen bezoekers hielden er hun eigen reunie op na! Dit laatste was zeker het geval voor de bijna 10 medewerkers die aanwezig waren van de voormalige drukkerij. Oude foto's en verhalen riepen weer heel wat nostalgische gevoelens bij deze club op. De cliches werden volop bekeken. Het is helaas nog niet mogelijk gebleken deze te benoemen. De pogingen hiertoe worden voortgezet. Voorlopig blijft de collectie nog bij elkaar en gaan partijen met elkaar in gesprek voor het vervolg. Dat nostalgische gevoelens voor Velp soms sterk zijn bleek wel uit het bezoek dat een echtpaar uit Veenendaal bracht aan de tentoonstelling. Zij waren speciaal hiervoor overgekomen. Het oude graanpakhuis van rond 1870, kreeg een beetje haar oorsprong terug toen een oude gevulde jute zak naar boven werd gehesen. De organisatie van Museum Velp was heel blij met het gebruik van het pand. Speciaal voor deze gelegenheid ter beschikking gesteld door de familie Vennema van Troika interieurs.

 

Het verhaal van de cliches wordt bijna een cliche! Op 18 maart waren 6 mensen in het oude graanpakhuis in de weer om de plaatjes uit heel de gemeente te benoemen en te registreren. Het viel tegen. Het kost tijd en moeite maar heel leuk om te doen! Er is nu ongeveer 1/4 in kaart gebracht. Er wordt nu overwogen om de werkzaamheden voort te zetten.

 

MUSEUM VELP ACTIVITEITEN IN ERFGOED FLYER VAN DE GEMEENTE RHEDEN

Gemeente Rheden heeft weer een nominatie voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2014! Bergen op Zoom, Coevorden, Midden-Delfland en Rheden scoren hoog op alle criteria zoals visie, betrokken inwoners, innovatie, educatie en krachtenbundeling op het gebied van cultureel erfgoed. Dit zijn dus ook de concurenten van onze gemeente. Op vrijdag 31 oktober 2014 krijgen we te horen of Rheden de Beste Erfgoedgemeente van Nederland 2014 is, tijdens een feestelijke uitreiking in Kampen. We wachten het af en gaan ondertussen gewoon door met de erfgoedactiviteiten! Foto onder, de fotowaaier samengesteld door de gemeente met portretten van particulieren die bezig zijn met Rhedens erfgoed. Zie ook; www.erfgoedrheden.nl/gemeente-rheden-genomineerd-voor-de-bng-bank-erfgoedprijs-2014/

MEI 2015

Herontdekt!; Twee interieurfoto's van het voormalige Streekmuseum Velp, Ommershofselaan. Het was bekend dat zich in de collectie van het Gelders Archief een en ander aan informatie bevond over het Streekmuseum van de heer Bondam. Hier is recentelijk naar gekeken door de heer T. van der Hoeven, Velp. In het dossier bevonden zich ook krantenartikelen met twee fraaie interieurfoto's. Deze zijn afkomstig van het blaadje Groot Arnhem 's Seizoen Blad met de datum 6 juli 1939. In 1944 zou de collectie totaal verloren gaan bij een brand!

Er is nog relatief weinig over het museum bekend en daarom voegen deze foto's en het bijbehorende artikel heel wat toe aan de bestaande informatie. Meer info volgt over het bijbehorende artikel.

 

Bron; Gelders Archief (de heer T. van der Hoeven, Velp).

JULI 2015

Velpse Familie Aartsen bezoekt Museum Velp. Museum Velp bestaat eigenlijk niet. Er is wel een collectie die op heel speciaal verzoek bezocht werd. 4 Broers Aartsen (foto v.l.n.r.), Nico, kleinzoon, Ruben, van de heer Ab Aartsen, Ab, Ep en Fred. Helaas kon de inmiddels overleden vijfde broer, Ben, hier niet meer bij zijn. De broers waren op een Sentimental Journey (sentimentele reis) en een bezoek aan de collectie van Museum Velp was daar onderdeel van. Veel objecten binnen de collectie prikkelden de belevenissen en de verhalen uit het verleden van Velp bij de broers. De oudste van de Aartsen broers is van 1932 en de jongste van even na 1945. De herinneringen van de broers beslaan een stuk Velpse geschiedenis van twee tijdperken, voor – en na 1945. Ook bij de Velpse geschiedenis spreekt men van voor en na WOII. Behalve de oudste broer zijn de meeste van de broers opgegroeid in het na-oorlogse Velp. Van deze tijd liggen sommige belevenissen nog vers in het geheugen. De jongens liepen toen door een Velps landschap en omgeving waarbij schaarste, trauma’s van WOII, oorlogsschade en rond slingerende munitie, maar ook de opkomende voetbal sport een rol speelden. Steeds weer kwamen er namen en gedragingen van bekende en beruchte Velpenaren boven. Ook de bijbehorende bijnamen waren nog bekend. Die het mooiste uitgesproken worden op z’n plat Velps, en dat kunnen de broers. Het leek wel of dit soort Velpenaren meer aanwezig waren in het Velp van toen dan in het Velp van nu! Belevenissen in de Velpse Broeklanden, de oude paadjes door wijken en weilanden, het Klaphek, het Kleigat, rondom de Oude Jan maar ook het Rozendaalse Veld en omgeving met het gebied van de Brandtoren waren het terrein van de jonge Aartsens van toen. Van kwajongensstreken tot heuse wijkveldslagen van jongeren kwamen ter sprake. Dit kostte 1 van de broers zelfs twee dagen cel! Zo ging dat toen met jongens van 15 en gelukkig is het weer helemaal goed gekomen. De rol van de Velpse politie kwam meerdere keren ter sprake met bezoekjes aan bakker Beursken, agenten met een borreltje op achter het stuur van witte politie Kevers en het geven en nemen van agenten en Velpse burgers. Andere tijden zullen we maar zeggen! Bij zo’n bezoek hoort natuurlijk ook een Velpenaartje, heerlijk gebakje van Patisserie Christiaans. Museum Velp werd verrijkt met een granaatscherf met een verhaal, een aantal oude Velpse foto’s en menig oud maar ook nieuw verhaal van toen. De broers vertrokken weer met genoeg gesprekstof om de Sentimental Journey verder te vervolgen.

Met dank aan de familie Aartsen.