#

DE COLLECTIE

De organisatie van Museum Velp heeft in de loop der jaren een aardige collectie over Velp en directe omgeving bij elkaar gebracht. Voorwaarde voor opname in de collectie van M.V. is dat het op de een of andere manier een link met Velp moet hebben.

Museum Velp verwerft VVV informatiekaart Gemeente Rheden. De kaart is de overzichtskaart voor de 20 toeristische informatieborden die in 2011 in de gemeente zijn geplaatst. Zie ook; www.rheden.nl/Toerisme_en_recreatie/Toeristische_informatie/Toeristische_informatie_en_VVV_servicepunten
Bij de onthulling van het eerste bord in 2011 in Laag- Soeren kregen de aanwezigen deze kaart. De heer van der Hoeven werd uitgenodigd omdat hij op verzoek commentaar had gegeven op de concept versie van de kaart. Rond juli van 2014 zijn alle kaarten geactualiseerd. De kaart werd destijds in postervorm uitgereikt aan de genodigden. Met dank aan de heer T. van der Hoeven.