#

PERSBORDJE

Bijzonder pers (auto/ motor) bordje in het bezit van de redactie van de V.C (collectie Museum Velp). Dit historische bordje voor op auto en motor, om aan te geven dat je van de pers was, heeft de redactie aangekocht van de heer A. van Beurden. Dhr. en mevrouw van Beurden waren eigenaar van de gelijknamige fotozaak op Den Heuvel. Deze namen het bordje over van de heer H. (Herman)Truin. Gelijk na de oorlog reed de Arnhemse fotograaf met dit bordje op motor en auto door Arnhem en omgeving.

Bron; Foto redactie V.C., 6 april 2013.

DHR. HERMAN TRUIN

De heer Truin was mede oprichter van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, groep Arnhem. Opgericht op 25 april 1942.

Coen Meijer richtte samen met Jac. Roosenstein, Herman Truin en R.W. van Lunteren de motorgroep Arnhem op. Deze club ontstond door het samengaan van Motorclub Oosterbeek en omstreken en een aantal actieve leden van de KNMV. Door de bezetting werd het voor de KNMV steeds moeilijker om haar leden te steunen. Door het lokaal oprichten van een club werd het voortbestaan van de motorsport gewaarborgd. Na de tweede wereldoorlog werd bekend dat voorzitter Roosenstein en Coen Meijer beiden niet meer in leven waren, hun posities binnen de motorclub werden overgenomen door anderen waaronder Ab van der Sluis. Dhr. Truin was op een gegeven moment voorzitter- secretaris.

Bron; www.mijnmotorclub.nl/index.php

Als je in het Gelders Archief zoekt naar Truin Herman, vindt je een groot aantal foto's die hij gemaakt heeft o.a. van Arnhem net na de oorlog. "Puin"foto's zoals Herman dat noemde. Herman was persfotograaf en lid van de NVF (Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten). Herman was 'berucht' onder zijn collega's vanwege zijn lange leren motorjas wat nogal indrukwekkend overkwam. Om zich de beste plek toe te eigenen voor een persfoto's deelde hij menig 'klappen' uit met zijn zware Graflex Speed Graphic camera. De Graflex was in die tijd DE perscamera. De naam van zijn bedrijf was Persbureau Oost Nederland. Ook is jij medeoprichter van de Arnhemse Motor Club in 1942. Hij zat in de ondergrondse maar heeft daarover weinig verteld tijdens zijn leven. Was getrouwd met Rosie, een schat van een vrouw maar omdat ze van Joodse afkomst was zijn ze beiden in oorlogstijd ondergedoken. Herman vanwege het verzet en Rosie vanwege haar Joodse afkomst. Ook was hij zeer actief in tijdens de jaarlijkse herdenkingen in Arnhem en Oosterbeek. Nadat Arnhem in de jaren zeventig zo'n beetje overspoeld was met persbureau's is Herman zich gaan toeleggen op de industriële fotografie. Was een van de weinigen die al zijn kleurenfotowerk zelf afwerkte. Met Herman als navigator heb ik mijn eerste rally's gereden toen ik een jaar of achttien/ negentien was, met als hoogtepunt deelname aan de toenmalige Sauerland rally die we met een achterstand van meerdere uren uit reden. Herman Truin was net zoals zijn echtgenote Rosie een aimabel, recht door zee mens die niets wilde weten van zijn 'werk' in de tweede wereldoorlog als verzetsman. Hij heeft o.a. meerdere oorlogsboeken over Arnhem voorzien van een foto omslag van zijn hand. 

Bron; Door dhr. A. van Beurden, Velp.

De heer Truin was fotograaf in en rond Arnhem. Door zijn verzetswerk heeft hij ook langere tijd ondergedoken gezeten. Na de oorlog heeft hij onder andere het verwoestte Arnhem vastgelegd. Een van de boeken waaraan hij heeft bijgedragen middels zijn foto's is; We Will Remember Them: Commemorating the Battle of Arnhem 945 - 1969.


HET BORDJE

Het bordje kan dus op de auto of op de motor. door de heer Tuin is dit voor beiden gebruikt. In het bordje staan twee gestanste letter TA in een ovaal. Het is nog niet bekend waar dit voor staat. Dit zou een keuringesteken van een overheidsinstantie kunnen zijn?

In het midden staat de afkorting N.V.F. De N.V.F. telt rond de 700 leden, voor het merendeel zelfstandige fotografen die op een journalistieke manier hun werk doen. NVF-leden fotograferen voor kranten en tijdschriften, voor bedrijven, p.r.-bureaus, overheidsinstellingen en andere opdrachtgevers. De NVF is in 1997 samengegaan met de Nederlandse Vereniging van Journalisten en vormt binnen die vereniging de sectie NVF. Leden van de NVF benaderen hun onderwerpen als technisch geschoold fotograaf en een goed vormgever, maar vooral ook met de ogen van iemand die weet welke informatie belangrijk is om vast te leggen.

Bron; www.nvj.nl/secties/nvf-fotojournalisten/nvf-fotojournalisten-van-de-nvj-meer

Het bordje zelf is van metaal. Het bordje zou onder de koplamp van de motor gezeten hebben en op de gril van de auto's. Hij reed vooral auto's van het merk Peugeot. Gezien de werkzaamheden van de heer Truin is het goed mogelijk dat het bordje van voor 1940 dateerd. Dat er een extra E geschilderd is na press kan duiden op werkzaamheden in Duitsland na 1945 of journalistieke werkzaamheden tijdens de oorlog. Hierover is niets bekend.

SEPTEMBER 2014

Persbordje uit de collectie van Museum Velp komt in herdenkingsboekje over de Slag om Arnhem. Eerder kocht M.V. het bordje aan van de Velpse fotograaf dhr. A. van Beurden. Deze verkreeg het bordje destijds van de Arnhemse fotograaf dhr. H. Truin. Zie artikel. Naar aanleiding van de herdenkingen rondom Operatie Market Garden stelden o.a. de heren B. Gerritsen, R. Sigmond en W. Kersten, en nog enkele anderen, dit boekje samen. Fotografie tijdens, na en bij de herdenkingen door betrokken personen, zijn de itens binnen dit herdenkingsboekje. Fotograaf Truin legde met name veel Arnhemse beelden vast na de slag en vooral van de herdenkingen.

 

 

Het is dan vanzelfsprekend dat het originele persbordje van de heer Truin met een foto opgenomen is in dit boekje. Bron foto rechts; Dhr. B. Gerritsen (Fotocollectie Truin), dhr. H. Truin op zijn (vermoedelijk) Eysink motor.

  

EEN VELPSE TROUWREPORTAGE UIT 1970

Op 5 juni 1970 hadden de heer en mevrouw Bos de trouwdag gepland. Er waren afspraken gemaakt met de fotograaf de heer A. van Beurden. Maar op die dag kregen zij de mededeling dat de heer van Beurden verhinderd was, en of zij wilden dat er een andere fotograaf kwam?

 

De heer en mevrouw Bos hadden toen weinig keus, zodoende zijn zij in het bezit van een fotoboek van hun trouwen van de fotograaf Herman Truin. Aan deze reportage was wel te zien dat Herman Truin weinig of geen trouwreportages maakte! Achteraf waren zij daar ook niet zo blij mee. Waarschijnlijk is dit één van de weinigen trouwreportages van fotograaf Herman Truin. De foto onder een foto van de heer en mevrouw Bos en het visitekaartje van fotograaf Truin.

Bron; Dhr. C. Bos, Velp.

BRONNEN

- Dhr. en mevr. van Beurden, Velp.

www.nvj.nl/secties/nvf-fotojournalisten/nvf-fotojournalisten-van-de-nvj-meer

- www.mijnmotorclub.nl/index.php

- Dhr. B. Gerritsen, Duiven.

- Dhr. en mevr. Bos, Velp.