#

Aangepast 30 jan. 2015

KRUIDENIERSWINKEL EN KOFFIE- EN PINDABRANDERIJ/ MUSEUM WIJLHUIZEN, EMMASTRAAT

De redactie van de V.C. vond het interessant om eens in de geschiedenis van deze kruidenierszaak te duiken. Ooit een fraaie museumwinkel met allerlei activiteiten en een zeer fraai origineel interieur.

 

  

VAN KRUIDENIERSZAAK NAAR MUSEUMSTICHTING

 

De Stichting Behoud Kruidenierswinkel Fa. Wijlhuizen te Velp werd opgericht op 29 december 1978 en was gevestigd te Velp. De Stichting had tot doel het in stand houden van de in het perceel Emmastraat 10 te Velp gevestigde kruidenierswinkel en koffiebranderij, zulks met behoud van aard en karakter van deze onderneming ten tijde van de oprichting van de stichting.

 

De stichting trachtte haar doel te verwezenlijken door het ondernemen van alle activiteiten, welke dienstig konden zijn aan het ongewijzigd instand houden van de percelen Emmastraat 10 en 12, met name ook de inrichting en de wijze van bedrijfsuitoefening in het perceel Emmastraat 10. De percelen zelf waren eigendom van de Stichting Directiepensioenfonds van het Architectenbureau W.A. Heineman B.V. De Stichting Behoud Kruidenierswinkel was huurder en had recht van onderverhuur. Het vermogen van de stichting werd gevormd door de opbrengsten uit verhuur en vermogen en erfstellingen, legaten en schenkingen.

   

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw bleek het moeilijk om de winkel te blijven exploiteren en ook het vinden van een opvolger voor de exploitatie was een probleem. Uiteindelijk werd het pand door de eigenaar verkocht en werd de zaak in 1986 opgeheven. De inventaris werd geschonken aan de Stichting Gelders Oudheidkundig Contact te Zutphen.

INTERIEUR ROND DE JAREN 80 NA RESTAURATIE

 

 

OKTOBER 2013

Museum Velp ging op zoek naar het interieur van de voormalige kruidenierszaak Wijlhuizen aan de Emmastraat. In het pand is tegenwoordig een Italiaans restaurant gevestigd. Na toevallige gebeurtenissen tijdens de zoektocht en nog al wat telefoontjes is het interieur opgespoord! Zeer binnenkort meer informatie.

NOVEMBER 2013

Aan het verhaal van de zoektocht wordt nog gewerkt door de betrokkenen van destijds! Een uitgebreider verhaal volgt.

In de etalage van Koffie, Thee schenkerij en Cadeaushop de Pelikaan (link; www.de-pelikaan.nl/index.php) aan de Pelikaanstraat 9 te Zutphen, staat mooi te wezen het originele bankje uit de winkel van Wijlhuizen. Museum Velp bracht een bezoek aan Zutphen en trof hier het interieur aan van de voormalige Kruidenierszaak Wijlhuizen uit de Emmastraat. Eind jaren 80 verwijderde men het interieur uit het pand in Velp en na vele omzwervingen kwam het interieur terrecht in Zutphen. Hier heeft het interieur een mooie plek. Met dank aan www.de-pelikaan.nl/index.php


en www.lerideau.nl/.

 

 

 

JANUARI 2015

100 Jaar oude bezorgslede van voormalig kruidenierszaak en koffie en pindabranderij Wijlhuizen uit de Emmastraat weer met sneeuw de weg op. De bezorgslede van rond 1900 bevindt zich nu in de collectie van Museum Velp. De bezorgslede kwam in de coll. van M.V. middels een schenking/ bruikleen via de fam. Wijlhuizen. De slede werd in winterse tijden ingezet om toch de bezorgingen te kunnen doen bij klanten aan huis. Bij sneeuw konden de transportfietsen, waarvan er meerdere rondreden voor de zaak, niet ingezet worden. In de jaren 80 van de vorige eeuw is de slede (destijds niet meer in gebruik als bezorgslede) gebruikt als wiegje waar twee kinderen in hebben gelegen! De afgelopen 30 jaar stond de slede op een zolder. De groene kleur is waarschijnlijk niet origineel en moet eigenlijk grijs zijn. Met vlakke ingereden sneeuw glijdt de slede prima, rulle dunne sneeuw is lastig vooruit komen!

 

Leuk filmpje van het Gelders Archief, www.youtube.com/watch, voormalig kruidenierszaak en koffie en pindabranderij Wijlhuizen uit de Emmastraat, waarin enkele voorwerpen uit de collectie van Museum Velp te zien zijn.

     

Bronnen;

- www.de-pelikaan.nl/index.php

- www.lerideau.nl/.

- Literatuur: E.J. Kruyswijk Jansen - Een eeuw kruidenierswinkel Wijlhuizen 1882-1982. Zutphen, 1982.

- www.geldersarchief.nl/zoeken/