#

De "Vaderlandse" Canon 

Wat is de Canon van Nederland? Klikt u hier voor het voorbeeld; entoen.nu/ De Gelderse Canon, klikt u hier voor een voorbeeld: www.regiocanons.nl/gelderland/gelderland De Arnhemse Canon, klikt u hier voor een voorbeeld; www.regiocanons.nl/gelderland/arnhem

Karel de Grote, 742- 814, onderdeel van de "Vaderlandse" Canon.

In 2007 heeft de commissie Van Oostrom op verzoek van het ministerie van O.C.W. een culturele en historische canon gepresenteerd die in de eerste plaats bedoeld is voor het onderwijs. De canon van Nederland telt 50 items: belangrijke personen, creaties en gebeurtenissen die samen laten zien hoe Nederland zich heeft ontwikkeld tot het land waarin we nu leven. Ook de provinciale canons kennen 50 items van het provinciale verleden. Op 30 juni 2009 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over de manier waarop de canon van Nederland in de kerndoelen voor basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs opgenomen moet worden. De vensters van de canon van Nederland dienen zelfs als uitgangspunt ter illustratie voor de behandeling van 10 tijdvakken binnen het onderwijs.  

De Rhedense Canon

Voor de Rhedense Canon zijn er ook 50 items uitgekozen. 5 Per tijdvak. Hieronder het persbericht van de  Gelderlander over de Rhedense Canon.

De gemeente Rheden heeft in oktober volgend jaar een eigen canon. De uitgave van een boek is in voorbereiding. In het boek, dat 112 bladzijden gaat tellen, wordt de geschiedenis van de gemeente bekeken door veertig zogenoemde 'vensters'. Elk venster staat voor een thema. Voorbeelden van vensters zijn: Rheden in de Tweede Wereldoorlog, Rheden en de Oranjes, De industrie in de gemeente, de Joodse gemeenschap en het Apeldoorns Kanaal.

De canon van Rheden is een initiatief van oud-wethouder Jan Jansen van de gemeente Rheden. Bij de eindredactie wordt hij gesteund door Frank Keverling Buisman en Nelleke den Boer-Pinxter, beiden uit Velp. Keverling Buisman was directeur van het Gelders Archief, Den Boer is gespecialiseerd in cultuurhistorie. De veertig vensters worden door 23 auteurs, bijna allen uit de gemeente Rheden, gevuld. In het boek staat ook van elk van de zeven dorpen van de gemeente een karakteristiek.  

Bron; Gelderlander d.d. 31 dec. 2010. 

De Velpse Canon  

Het lijkt de redactie een leuke uitdaging om een lokale doorvertaling van de landelijke canon te maken. Mensen moeten de landelijke geschiedenis tot zich kunnen nemen maar krijgen dan ook een verrijking doordat ze het op hun onmiddellijke leefomgeving kunnen betrekken. Zo kun je meteen het lokale cultuurhistorisch erfgoed "meenemen".  Lukt het ook om voor Velp 50 items uit te kiezen om tot een Velpse Canon te komen? De redactie gaat zich hier voor inzetten. De voorkeur van de redactie gaat niet uit naar een voorgekookte canon maar een door de bevolking van Velp gekozen canon. Hier valt dus nog wat werk te verzetten. 

Hieronder wat voorbeelden voor de Velpse Canon. Vervolgens moeten we ze inpassen binnen de tijdvakken.

Tijd: Item:
 

1000 De Oude Jan  

1100 Kasteel Biljoen  

1700 De watermolens 

1795- 1813, de Franse Tijd

1862 De spoorlijn door Velp 

1894 Stichting Velp voor Oranje 

1929 Overstromingen van Velp Zuid 

1944 De Slag om Arnhem 

1945 De Bevrijding van Velp 

1960 Kluiskamp 

2005 Jan Siebelink

Van "Vaderlandse" Canon naar de Velpse Canon 

Bij het inpassen van de canon items binnen de tijdvakken moet nog veel werk verzet worden. Na de alg. tijdvakken moeten de Gelderse, de Rhedense en vervolgens de Velpse items vermeld worden.

Onderstaande stuk wordt steeds een stukje aan gewerkt!

De tijdvakken, de Nederlandse Canon, de Gelderse Canon, de Rhedense Canon, de Velpse Canon.

1. Jagers en boeren: prehistorie, 3000.   

1. Hunebedden ongeveer 3000 voor Christus, de eerste boeren.

1. Grafheuvels Veluwe en Achterhoek, ca. 3000-ca. 2000 v. Chr. Bijzondere vondsten. Grafheuvel Wijchen met ceremoniële wagen (6e eeuw voor chr.).

2. Grieken en Romeinen: Oudheid, 3000 vC- 500 nC.   

2. De Romeinse Limes van 47 tot ongeveer 400, op de grens van de Romeinse wereld. 

3. Monniken en Ridders: Vroege middeleeuwen, 500- 1000. 

3. Willibrord 658-739, de Friezen bekeerd tot het Christendom.

4. Steden en Staten: Hoge en Late middeleeuwen, 1000- 1500. 

4. Karel de Grote 742-814, keizer van bijna heel Europa. Hebban olla vogala, ongeveer 1100, begin van de Nederlandse taal.  

5. Ontdekkers en Hervormers: Renaissancetijd en 16e eeuw, 1500- 1600.       

5. Floris V 1254-1296, een Hollandse graaf en ontevreden edelen. De Hanze, van 1356 tot ongeveer 1450,
handelssteden in de Lage Landen. Erasmus ± 1469-1536, een beroemd humanist. Karel V, 1500-1558, de Nederlanden één land. De Beeldenstorm 1566, de strijd tussen verschillende
godsdiensten. Willem van Oranje, 1533-1584, van rebelse edelman tot ‘vader des vaderlands’. De Republiek, 1588-1795, een unieke regering in Europa, loopt door in volgende tijdvak.


6. Regenten en Vorsten: Gouden eeuw en 17e eeuw, 1600- 1700.           

De VOC, 1602-1799, Nederland breidt uit over zee. De Beemster, 1612, Nederland en het water.

7. Pruiken en revoluties: Eeuw van de verlichting 17e en 18e eeuw, 1700- 1800.

8. Burgers en Stoommachines: Industrialisatietijd en 19e eeuw, 1800- 1900.         

9. Wereldoorlogen: Eerste helft 20e eeuw, 1900-1950.        

10. Televisie en computers: Tweede helft 20e eeuw, 1950-2000. 

Wordt vervolgt.

PRESENTATIE RHEDENSE CANON, okt. 2011

Presentatie Rhedense Canon, 6 okt. 2011. 

Omdat nu de geheimhouding over de Velpse onderwerpen niet meer van toepassing is kan de Velpse canon uitgebreid worden aan de hand van de onderwerpen uit de Rhedense Canon. Hieronder 2 mediaimpressies.

Ruim een jaar is onder het bezielende voorzitterschap van oud-wethouder Jan Jansen gewerkt aan de Canon van Rheden. Donderdag 6 oktober 2011 was de boekpresentatie in de Dorpskerk Rheden.

Hoe zijn de heuvels rondom de Posbank ontstaan? Wat is de oudste vereniging in Velp? Sinds wanneer staat de Gazelle fabriek in Dieren en de Meteoor in Rheden? Hoe oud zijn de kerken en kastelen in de gemeente Rheden? Wie liggen in de grafkelders in Spankeren en Ellecom? Wie nam het initiatief om een badhuis in Laag-Soeren en het strooien dorp in de Steeg te bouwen?
Dit zijn maar een paar vragen waarop deze Canon van Rheden een antwoord geeft. Veertig verschillende thema's uit de historie van de gemeente worden uitgelicht. Hiermee sluit ook Rheden zich aan bij de trend om in een lokale canon - in aansluiting op de nationale historische canon - veel interessante historische informatie aan de lezer aan te bieden. Bovendien geeft het boek een algemeen overzicht van de eigen geschiedenis van de gemeente en karakteristieken van de zeven dorpen, die daar deel van uitmaken. De canon is rijk geïllustreerd en een uitgebreide literatuurlijst geeft de mogelijkheid tot verdere verdieping.
 

De redactie bestond uit Nelleke den Boer, Jan Jansen en Frank Keverling-Buisman. De vormgeving was in handen van Leon Mommersteeg.

Bron; Link; www.eenpassievoorboeken.nl/activiteiten/canon.php

RHEDEN – Initiatiefnemer Jan Jansen overhandigde donderdag het eerste exemplaar van de Canon van Rheden aan burgemeester Petra van Wingerden. De canon van haar gemeente is een prachtig boek geworden. De vanwege het jubileum van Groep X prachtig aangeklede Dorpskerk in Rheden vormde het fraaie decor voor de presentatie. Daarin veel aandacht voor de redactie-commissie en de 25 auteurs. De geschiedkundige canon is volgens voormalig wethouder Jansen een product geworden ‘van, voor en door Rhedenaren’ en feitelijk een must voor iedere inwoner van de gemeente die ook maar een beetje belangstelling voor geschiedenis heeft.

Bron; Foto's Regiobode.

Door de opzet met veertig vensters (onderwerpen) is het een makkelijk leesbaar en toegankelijk boek geworden, waarin toch ook voor kenners nog nieuwe elementen en inzichten te lezen zijn. Prof. Dr. Frank Keverling Buisman, lid van de redactieraad en voormalig directeur van het Gelders Archief, ervoer dat niet alleen, maar kan zich dan ook goed vinden in het resultaat dat tot eind december voor € 12,50 in de boekwinkels in de regio ligt.

Bron; www.regiobodeonline.nl/nieuwsoverzicht/08-10-2011-13-36-rheden-prachtige-rhedense-canon-gepresenteerd/