#

DE A.O.W. IN VELP

A.O.W. wordt tegenwoordig automatisch gestort op de bankrekening. Dit ging vroeger wel anders, het moest zelfs gehaald worden in het Velpse postkantoor!

DE HISTORIE VAN DE A.O.W.

De AOW is een collectief basispensioen, dat wordt uitgekeerd aan mensen van 65 jaar en ouder, vanaf de eerste dag van de maand waarop men die leeftijd bereikt (voorgesteld is met ingang van 2012: vanaf de verjaardag; aanhangig met ingang van 2020: 66 jaar en ouder) die in Nederland hebben gewoond. De eerste jaren vanaf 1957 werd de AOW volledig gefinancierd volgens het omslagstelsel, dat wil zeggen: uit de op hetzelfde moment geïnde AOW-premies. Bij de bepaling van de premiehoogte werd het percentage en het maximum bedrag per verzekerde elk jaar zo gekozen dat het totaal van de geïnde premies vermeerderd met enige renteinkomsten gelijk was aan het totaal van de uitkeringen. Niet in alle jaren lukte dat. Een tekort moest worden aangevuld. De AOW is in 1957 geïntroduceerd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid J. G. Suurhoff. (Foto onder) Vanaf 1946 vertegenwoordigde Suurhoff de PvdA in de Tweede Kamer.

Bron; Link; schrijfspecialist.wordpress.com/2011/09/

De AOW is de opvolger van de door Willem Drees als minister van Sociale Zaken in 1947 ingevoerde Noodwet Ouderdomsvoorziening, die uitdrukkelijk als tijdelijk bedoeld was.

Aan de AOW is een lange voorgeschiedenis voorafgegaan. De Pruisische kanselier Otto von Bismarck legde in 1889 een inkomensverzekering op tegen inkomstenderving in geval van ouderdom, ziekte en invaliditeit. In deze inkomensverzekering komt aanvankelijk de pensioenleeftijd van 70 jaar voor. Pas een aantal jaren later wordt dit gewijzigd in de bekende leeftijd van 65. Overigens was de levensverwachting van een 65-jarige in die tijd korter dan nu. Een 65-jarige had in 1956 een resterende levensverwachting van 14 jaar (man) en 15 jaar (vrouw); de laatste tientallen jaren neemt de resterende levensverwachting toe: in 2010 is dit 18 jaar (man) 21 jaar (vrouw). 

Bron; Link; nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_Ouderdomswet

VELPENAREN EN DE A.O.W.

Geen AOW, geen pensioen, afhankelijk door inwoning bij hun kinderen zoals ook mijn opa en ik. Gelukkig had mijn opa wel een pensioen van zijn 40 jaar werken bij heer de Roo en toen hij later in 1957 ook nog eens AOW kreeg, wat in het postkantoor opgehaald moest worden, snapte hij er helemaal niets van want er was toch niet voor gewerkt?! Hij heeft het jarenlang bewaard, bang dat het een fout was en het terug gestort moest worden!

Door de heer A. Aartsen.