#

VELPS/ VELLUPS DIALECT

Redactie gaat op zoek naar het Velpse accent! Is dit er? De onderzoeksvraag luidt; Is er een Velps accent? Zo ja dan zullen er deelvragen zijn; Hoe verschilt dit met andere accenten en wat zijn typisch Velpse woorden en accenten?

Bekend is dat in de Arnhemse tongval de stad Arnhem 'Èrnem' heet. Het Ernems wijkt sterk af van Zuid- Gelderse dialecten door de Haagse invloeden: in de tweede helft van de 18e eeuw trokken rijke Hagenaars naar buitenhuizen in de bossen rondom Arnhem. Het Haagse accent werd door de lokale Arnhemse bevolking overgenomen omdat het accent status verschafte. Het accent wordt heden ten dage nog voornamelijk in de volkswijken als 't Broek, de Geitenkamp en Klarendal (uitspraak klèrendoal) gesproken. Ook Velp had veel van deze import uit het Haagse. Zou dit ook het Velpse accent, indien aanwezig, beinvloed hebben?

Denkt u mee, weet u van die typisch Velpse woorden, laat het de redactie weten! 

Door een initiatief van rheden.nieuws.nl/ is er nu onder andere een Facebook pagina over en door Velpenezen en voormalige Velpenaars; www.facebook.com/pages/Je-bent-Velpenaar-als/434221736663524 Een van de items ging over het Velpse dialect. Dit bleek behoorlijk te leven, te merken aan de vele reacties met voorbeelden. Een enorme bron voor het Velpse dialect. De redactie ging aan de slag met de voorbeelden. De ene Velpenaar/ nees zal onderstaande herkennen de ander totaal niet. Dat dit raakvlakken heeft dan wel soms hetzelfde is als het Ernems, kan bijna niet anders gezien de afstand Velp- Arnhem!

Hoe en wat in het Vellups/ Velps

Vellup, Valp    Velp

Hek al gedaan    heb ik al gedaan

Onder muziekles of onder voetbal    op muziekles of op voetbal

Daar hijje altoos geliek in....    Daar heb je wel gelijk in ....

Bij mij thuus    Bij mij thuis

Ik ga na huus    Ik ga naar huis

Tittehouwer    BH

Merrek    Mark

Hup, Vellup naar veuren    Hup, Velp naar voren

Heij 'n tuutje?    Heb je een zakje?

Ie bint/ bunt niet wies.    Je bent niet wijs/ goed bij je hoofd

Das niet eg Velps    Dat is niet echt Velps

Het kreus van een appel    Het klokhuis van een appel  

Wat hije vandaag dan gedoan/ aan?    Wat heb je vandaag zoal gedaan?

Moie?    Wat wil je?

Kiek door geet een Konien    Kijk daar loopt een konijn

Het    Heeft

Knaaien    Knoeien

Kutte mouwe    Korte mowen

Beuntjes    Boontjes

He i hebbe de box krang an    He, jouw broek is te klein

Dakgeut    Dakgoot

Plaatje cake/ worst    Plakje cake/ worst

Gullie/ zullie    Jullie

Een kroes    Een mok    

 

Velpse uitspraken

Hij is doodziek als hij de ouwe Jan niet kan zien.

De Velpse suffert    De Velpse Courant