#

Artikel in opbouw, febr. 2013. Weet u meer, laat het de redactie weten!

DE NUTSKLEUTERSCHOOL 

De school bestaat niet meer maar het markante gebouw is behouden en onderverdeeld in twee wooneenheden. Tegenwoordig prijkt op de schoorsteen een windvaan, het mannetje, de windwijzer van de aan de andere kant van de Parkstraat gelegen voormalige Prof. Kohnstammavo.

 

Bron; Foto 1, Streetview, foto 2, Dhr. J. Hartman.

DE HISTORIE

Het gebouw dateerd van 1929. Het is gebouwd door de Velpse aannemer M. Aartsen.  De had ooit zijn bedrijf aan de Zuiderparallelweg. We zien namenlijk een bord van deze aannemer op de bouwplaats (zie foto). Wat tevens opvalt zijn de fraaie deuren (uit een Velpse gesloopte villa?), zij dienen als wandje voor een tijdelijk schuurtje! M. Aartsen overleed in 1954, waarna zijn zoon J. Aartsen het bedrijf tot 1976 heeft voortgezet. 

De geweldige foto's van de bouw rond 1929 verkreeg de redactie van de heer J. Hartman. Geheel in stijl van allerlei zogenaamde buitenscholen werd ook de Nutskleuterschool gebouwd. De omgeving van de kinderen moest in licht, ruimte en gezonde buitenlucht kunnen voorzien. De mogelijkheid voor het bouwen van de school kwam tot stand door de Maatschappij tot nut van 't Algemeen, Departement Velp- Rozendaal en omstreken. Het terrein waarop de school staat werd geschonken door Baron Van Pallandt. Het was een verdiept terrein waarin veel water werd opgevangen uit de Rozendaalse beek.

     

 

 

De opening van de school, foto onder links. Omdat Baron van Pallandt de schenker was van het stukje grond werd de
de eerste steen legging gedaan door Baron Van Pallandt.  Foto rechts een klas aan het werk met onbekende juffen?

 

Bron; Foto's Dhr. J. Hartman.

DE JUFFEN

- Juffr. Blauw

- Juffr. Loozen

- Juffr. Brummelkamp, 1958 hoofdleidster

- Juffr. Rayman

- Juffr. Assink

SCHOOLFOTO'S 

Klassen 1948- 1949, Schoolbank.

Aanvulling; De bejaarde juffrouw midden op de klassefoto 1948-49 is juffrouw van Maanen. (Bron; De heer M. van den Brink).

Bron; Foto, Gelders Archief, 1972.

JUBILEUM, 1931- 1971

Tot 1969 bleef de school onder de paraplu van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, Departement Velp- Rozendaal. Na 1969 werd de school een zelfstandige stichting.

Bron; Foto redactie V.C., 2012. Tegeltje (1931- 1971) Museum Velp.

Halverwege de jaren 70 is er in de school een enorme opruimactie geweest. Zo ik mij kan herinneren was er rond die tijd ook een rommelmarkt in het gebouw. Enige tijd later stond alles dat weg moest langs de kant van de weg. Dit was een enorme berg. In ieder geval hebben wij destijds de kegelpinguins meegenomen. Deze zijn inmiddels ook al weer 40 jaar bij ons! Bron; Dhr. J. Withaar! 

Bron; Foto redactie V.C., 3 febr. 2013.

Onderstaande foto's laten de dagelijkse praktijk zien van een kleuterschool in 1976; De school ging uit, het schoolreisjes naar het bos, het sprookjesfeest in 1976.

   

Bron; Foto's dhr. J. Withaar, Velp.

Onderstaande foto's laten de school zien nog in gebruik, jaren 80 en na verbouw tot twee wooneenheden.

 

Bron; Foto 1, Gelders Archief, foto 2, www.bing.com/maps/

Dit artikel is tot stand gekomen door;

- Dhr. J. Hartman

- Dhr. en mevr. Harman- Lookman