#

Het Rhedens

De op Rozendaals grondgebied gelegen school voor voortgezet onderwijs, Het Rhedens, is een Rozendaals verhaal. Veel inwoners van Velp hebben binding met deze school. De redactie wijdt ook een artikel aan deze school omdat de school in 2010 aan de vooravond stond  van een enorme verbouwing bij de lokatie in Rozendaal. Aangezien de redactie zelf ook leerling is geweest op deze school is de motivatie voor het schrijven van een artikel over de school er zeker.

Het Rhedens is een algemeen bijzondere scholengemeenschap voor de regio met locaties in Dieren en in Rozendaal. Het onderwijsaanbod bestaat uit gymnasium, atheneum, mavo, vmbo, lwoo en praktijkonderwijs. De school is kleinschalig georganiseerd.

Bron Beeldbank, een voordracht van Wim Kan in 1964, in de aula van het Rhedens.


Het Rhedens Rozendaal zat in een verouderd gebouw. Omdat het oorspronkelijk de bedoeling was dat het onderwijs naar Dieren verplaatst zou worden, was er sprake van een grote onderhoudsachterstand. Vanaf 2005 overlegt Het Rhedens met de gemeente Rozendaal over de toekomst van de huisvesting van Het Rhedens Rozendaal. Dit heeft uiteindelijk niet geleid tot consensus. Het bestuur van Het Rhedens heeft uiteindelijk het besluit genomen om de locatie gedeeltelijk te renoveren en gedeeltelijk te vervangen door nieuwbouw. Het streven was om deze ver-/nieuwbouw in 2011 of uiterlijk in 2012 gereed te hebben.

Het project behelst 2.623 m2 sloop en nieuwbouw en 3.699 m2 renovatie. De school blijft gedurende de werkzaamheden, gedeeltelijk en zoveel als mogelijk, in gebruik. De vernieuwde school krijgt een duurzaam karakter. Zo wordt het gebouw voorzien van een thermische schil (isolatie) en een mos-vegetatiedak. Bovendien wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke bouwmaterialen en wordt veel aandacht besteed aan het creëren van een gezond binnenklimaat.


Bron www.wbc.nl/woningen_detail.asp?niid=362&rubriek=3&aan=11&aan2=4

De nieuwbouw van 2010/ 2011 bracht ook sloop met zich mee en daarom werden leerlingen deels elders gehuisvest. De practicumlessen voor de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde werdeh na kerst in het gebouw van Helicon, Larensteinselaan 26B, Velp, gegeven. Aan deze practica werden ook andere lessen gekoppeld, zodat leerlingen een halve of hele dag les kregen op Helicon. Op Helicon was voldoende ruimte om fietsen en brommers te plaatsen. De brugklassers gingen niet naar Helicon; zij gingen voor hun technieklessen naar het gebouw van het Groenhorst, Pinkenbergseweg 5F, Velp. Het Groenhorst lag op loopafstand van de school. De leerlingen lieten hun fiets op school staan en liepen dan naar het Groenhorst.