#

BIBIOTHEEK VELP

Velpse bibliotheek verhuisd weer in 2012. De redactie gaat proberen een beeld te krijgen van de historie van de bibliotheek in Velp. Tot op heden is er weinig over te vinden! Weet u meer laat het de redactie weten! mail@velpschecourant.nl De bibliotheek in Velp, aan Den Heuvel, verhuisd naar de Reigerstraat in Velp-Zuid. Met ROC A12 is overeenstemming bereikt voor een samenwerking en in één van de gebouwen van de onderwijsinstelling wordt plaats gemaakt voor een nieuwe bibliotheek. Voor veel mensen zal het loopje naar het centrum en dus de bibliotheek een gemis worden! Voor het hele verhaal over de verhuizing gaat u naar rheden.nieuws.nl/86046/bibliotheek_velp_weg_uit_centrum

 

Bron; Foto 1 Gelders Archief, 1961, de bibliotheek was toen gelegen aan de Kerkallee 113A, foto 2, heden, Streetview.

DE HISTORIE

De redactie heeft een boekenplank vol plakboeken van 1965 tot de jaren 90 bekeken en enkele belangrijke gebeurtenissen met jaartallen hieruit gevist. De plakboeken heeft de bibliotheek zelf samengesteld in de loop der jaren en bevinden zich in beheer van de bibliotheek.

Bron; Foto redactie V.C., 5 okt. 2012, de kar links, de plakboeken.

- Van 1959 tot 1961 bevindt de bibliotheek zich aan de Kerkallee 113A.

 

 

Bron; Foto's Gelders Archief.

Eerst aan de Reigerstraat later aan de Schonenbergsingel zat de Centrale Plattelandsbibliotheek voor Gelderlandcentrale, die plaatselijke bibliotheken van voorraad voorzag. In 1957 werd de de CPG opgericht. Deze bibliotheekcentrale was van 1957 tot 1967 gevestigd aan de Schonenbergsingel op nummer 3. Het is nog niet bekend of er een relatie was met de Velpse bibliotheek. Bron; www.historievandaalhuizen.nl/index.php/nijverheid/overige-nijverheid/145-centrale-plattelandsbibliotheek-gelderland  - In 1961 verhuist de bibliotheek naar Hoofdstraat 106, de in 1960 gebouwde Neaf flat. 
Een bezoeker wist zich te herinneren; Je reed dan een smal pad in achter de flat langs naar achteren en aan het einde van het pad was rechts de achteringang van de Bieb. Bron; Mevrouw A. Matser. 

Bron; Foto's Gelders Archief.

-  Van 1965 is er een fraai plakboek met tekeningen van de Jeugdbibliotheek Velp.

 

Bron; Archief Bibliotheek Velp.

- In het jaar 1967 telt de bibliotheek 2000 leden.

- In 1971 Bezuinigingen.

In 1974 Komt er een nieuw uitleensysteem van de boeken.

-   In 1975 worden de onverkochte delen van het in 1969/ 1970 gebouwde Den Heuvel complex door de gemeente Rheden aangekocht. Voor 1,2 miljoen gulden wordt een nieuwe bibliotheek opgezet.

Bron; Archief Bibliotheek Velp.

- Verhuizing van de Neaf Flat naar Den Heuvel, 1975.

Bron; Archief Bibliotheek Velp.

- In 1976 wordt de bibliotheek door commissaris van de koningin dhr. Mr W.J. Geertsema geopend. De bibliotheek zal hier tot 2012, 36 jaar, gevestigd zijn.

Bron; Archief Bibliotheek Velp.

- De bibliotheek telt in de jaren na de opening zo’n 25.000 boeken.

- Vanaf Den Heuvel start ook de veelheid van activiteiten georganiseerd door de bibliotheek; - tot het heden honderden exposities, - sinterklaas- en kerstvieringen voor kinderen, - cursussen, - leesprogramma’s, - onderwijsdagen, - voorleeswedstrijden etc.

Bron; Archief Bibliotheek Velp.

- Tevens gaat het bibliotheek team er op uit om tijdens het toenmalige Kluiskamp het lezen te stimuleren door voor te lezen en mee te helpen met Kluiskamp.

- 1983 Actie behoud contributievrijheid voor jeugdleden.

- In 1984 beginnen ook de druk bezochte boekenverkopen. Hierdoor kunnen er nieuwe boeken voor oude in de plaats komen.

- 1985, leesbezettingsmaatregelen, hoeveel leden heeft de bibliotheek.

- In 1987 bezuinigingen.

- In 1987 gaat de muziekafdeling dicht.

- De eerste computers voor bezoekers dienen zich aan.

Bron; Archief Bibliotheek Velp.

- 1991, verbouwing.

- 1992, privatisering.

- In 1993 komt er nieuw uitleessysteem.

- 2010?, verbouw, nieuw uitleessysteem.

Rond maart 2012 verhuizing naar nieuwe locatie aan de Reigerstraat, samen met ROC A12.

 

 

 

 Bron; Foto's redactie V.C., 15 okt. 2012.

Met dank aan Bibliotheek Velp voor de bovenstaande gegevens. Mochten er fouten in bovenstaande gegevens staan of aan vullingen nodig zijn, dan verneemt de redactie dit graag.   

    

 

 

 

 

-     

 

 

 

 

-     

 

 

 

 

 

 

 

 

-    

 

 

 

 

-     

 

 

 

 

-     

 

 

 

 

-     

 

 

 

 

-     

 

 

 

 

-     

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

-     

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

-