#

DE HISTORIE VAN KONINGINNEDAG IN VELP

Onlosmakelijk verbonden aan de viering van koninginnedag in Velp is een van de oudste organisaties van Velp, (tegenwoordig) de Stichting Velp voor Oranje. Om tot het heden te komen duikt de redactie van de V.C. o.a. in het verleden van deze tegenwoordig nog steeds zeer actieve stichting en haar activiteiten. Maar er was ook een Oranje vereniging in Velp- Zuid, onder andere o.l.v. de heer J. Lamberts.

WAT IS KONINGINNEDAG?

Op 31 augustus 1885 werd voor het eerst Prinsessedag gevierd. Dat was de verjaardag van Prinses Wilhelmina, Prinsessedag is de voorloper van Koninginnedag. De eerste echte Koninginnedag werd gevierd na het overlijden van Koning Willem III in 1890. In 1890 ging de gezondheid van Willem III behoorlijk achteruit en op 20 november 1890 werd Emma aangewezen als regentes. Drie dagen later overleed Willem III. Emma moest vanaf dat moment als regentes en voogdes voor haar dochter optreden. Emma was toen 32 jaar oud.

Foto 1, Koning Willem III met zijn tweede vrouw Prinses Emma, foto 2, een schilderij van Emma met haar pasgeboren dochter prinses Wilhelnina, foto 3, Koningin-Moeder Emma, Koningin Wilhelmina en prinses Juliana

Wilhelmina betrad de troon toen zij 18 jaar werd en Emma kon zich terugtrekken als regentes. Maar ook in deze jaren vergezelde Emma haar dochter vaak bij officiële plechtigheden en bleef de staatkundige activiteiten van haar dochter volgen. Emma ontving nog steeds politici en diplomaten en zij reisde graag. Emma was nu de Koningin-moeder en geliefd bij het Nederlandse volk. De Koningin-Moeder profileerde zichzelf als de ‘koningin der weldadigheid’. Zij heeft dan ook een stichting op gezet voor lijders aan tuberculose, het eerste grote Nederlandse sanatorium. Tevens stimuleerde zij het werk van het Emmafonds en verbetering van ziekteverpleging.

Emma was 21 jaar toen zij geconfronteerd met de verantwoordelijkheden die horen bij een monarchie. In de eindscène van de serie De Troon liep Emma met Wilhelmina aan haar hand door de tuin nadat Willem III was overleden. De laatste woorden in de serie van Wilhelmina waren ‘Wij vrouwen gaan het helemaal anders doen’, en dat hebben ze gedaan. Dankzij Emma kon het Nederlandse koningshuis voortbestaan. Een bewonderenswaardige prestatie voor een jonge vrouw.

Koninginnedag werd in 1890 vooral een feestdag voor kinderen, omdat het ook de laatste dag van de schoolvakantie was. Later kregen steeds meer mensen een vrije dag op Koninginnedag en groeide het uit tot een nationale feestdag.

Koninginnedag wordt gevierd op 30 april. Als 30 april op een zondag valt, wordt Koninginnedag op 29 april gevierd. Tijdens de regering van Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana werd Koninginnedag gevierd op de verjaardag van de Koningin. Koningin Beatrix is op 31 januari jarig, maar heeft besloten Koninginnedag op de verjaardag van Koningin Juliana (30 april) te blijven vieren.

Bronnen; Links; www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-koninginnedag.html, www.xead.nl/koningin-emma-girlpower-in-de-19e-en-20e-eeuw

WAT IS DE HISTORIE VAN KONINGINNEDAG IN VELP?

In 1954 bestond Velp voor Oranje 60 jaar. Dit werd gevierd met o.a. een jubileumoptocht. Hierbij namen de Velpse verenigingen deel. Wellicht met 120 jarig bestaan weer?

Bron; Boek; Zuinigheid met Vlijt, uitg. Oudheidkundige Kring Rheden- Rozendaal, 2004, pp. 134, 135.

VELP VOOR ORANJE

Velp voor Oranje is opgericht in 1894, 4 jaar nadat koninginnedag een echte landelijke feestdag werd.

In 1923 werd de Wilhelminabank aan de van Gaalenlaan in Velp geplaatst.

Velp voor Oranje was en is ook de initiator van de Velpse Kermis. Vaak gehouden net voor de viering van koninginnedag. De kermis wordt tegenwoordig op de Vlashof gehouden. In dagen net na de oorlog werd de kermis gehouden rondom de nog net niet gesloopte Villa Den Heuvel.

Bron; Gelderlander, vrijdag 31 maart 2006.

HET BESTUUR VAN VELP VOOR ORANJE

 

Bron; Gelders Archief, foto 1, opening Oranjefeesten september 1923 door voorzitter van Velp voor Oranje W.R.C. de Roo vóór politiebureau Woudoord Stationsstraat. Op deze foto is het vaandel van de Vereniging Velp voor Oranje te zien. Foto 2, bestuur Velp voor Oranje 1923. Zittend v.l.n.r.: C.H. Alpherts, J. Heineman (secr.), W.R.C. de Roo (voorz.), D.A. van Straten (vicevoorz.), D. van Zeggeren (penn.); staande v.l.n.r.: H.J. Tacke, J.G.A. Heineman, T.G. v.d. Craats, Joh. van Dijk.

Voor 1980, voorzitter; Dhr. ? van Dijk.

1981, voorz.; Dhr. G.  Roozenboom.

Eind jaren 80- 2010, voorz; Dhr. H. Driessen.

2010- heden, voorz.; Mevr. G. Hengeveld.

ORANJE VERENIGING VELP ZUID

Bron; Gelders Archief, festiviteiten van de Oranje Vereniging Velp Zuid in de jaren 70.

APRIL 2013

Het is weer gelukt, de primeur voor Velp. Groot plein aan de Rembrandtlaan krijgt na ongeveer 95 jaar pas een naam! Het plein is ongeveer aangelegd rond 1920 en gaat sinds 24 april 2013 Koning Willem Alexander Plein heten. Bron; Foto 24 april 2013. mevr. A. Withaar.

Bijna 120 jaar oude oranjevereniging, de stichting Velp voor Oranje, sinds 1894, en de Drum- en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandt uit Velp, sinds 1952, kregen op donderdag 28 maart in het gemeentehuis van Rheden van Burgemeester mevrouw P.M. van Wingerden-Boers een Oranje Strik. Alle burgemeesters in Nederland zijn door het Nationaal Comité Inhuldiging in de gelegenheid gesteld om Oranje Strikken uit te reiken als officiële blijk van waardering voor de organisatie van feestelijke activiteiten op 30 april. Zie ook rheden.nieuws.nl/116771/oranje_strik_voor_velp_voor_oranje_en_hm_van_der_zandt

Foto's onder door mevrouw A. Withaar. Foto links mevr. G. Hengeveld, voorz. Velp voor Oranje, burgemeester mevr. van Wingerden-Boers en voorzitter dhr. C. Snik van Drum- en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandt.

 

   

MEI 2013

Om precies 09.40 uur reed het koninklijk paar met gevolg over het Velpse gedeelte van het Velperbroekcircuit, ter hoogte van de Esso aldaar. Na het eerste bezoek vandaag aan Duiven was het paar al weer op weg voor een bezoek aan de markt in Arnhem. Bij toeval passeerde de redactie het circuit en kon dit historische flitsbezoek van het koninklijk paar aan Velp observeren! Eerder deze week legde het paar al een vol programma af in de provincies Groningen en Drenthe. Willem-Alexander en Máxima doen binnen een paar weken alle provincies aan, steeds twee per dag. Foto links, bezoek aan Duiven, www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2017710/liveblog-koninklijk-aangekomen-in-arnhem.htm#Bezoek%20Duiven, foto rechts bezoek koningin Emma aan Velp, Rozendaalselaan, 20 mei moederdag, jaren 20. In 1927 volgde haar dochter Wilhelmina haar op. Bron; www.facebook.com/photo.php