#

PADVINDERIJ/ SCOUTING IN VELP

Dit artikel zal nog vorm moeten krijgen. Er zijn vanaf de oprichting van de eerste Scoutinggroep in Velp, de Velpsche Woudloopers, in de loop der jaren 4 groepen geweest. Inmiddels zijn er nog maar twee Scoutinggroepen in Velp, met ieder hun eigen terreinen en clubhuizen. Bij de links aan de linkerkant worden de groepen afzonderlijk belicht.