#

JONGE WACHT EN JONGE WERKMANNEN

Een van de lezers van de V.C. zond de redactie onderstaande foto, een impressie uit 1946, met bijbehorende tekst; Dit is een foto van mijn vader op de waterval (bij de watermolen). Het betreft hopman Jan Grob. Later vader van 12 kinderen. Gewoond in de Looierstraat 15 en later in de Kerkallee 89 (naast familie Spaan, tegenover de drukkerij). Nog meer foto's werden de redactie toegezonden over de Jonge Wacht of Jonge Werkmannen. Over deze Velpse afdelingen was tot voor kort nog nergens informatie te vinden. Met dank aan familie de Hommel.

 

Bron; Foto's familie de Hommel.

DE HISTORIE

 

Bron; Tekst en foto familie de Hommel, begin jaren 30.

De Jonge Wacht (12 t/m 15 jaar). De Jonge Werkman (16 tot 21 jarige) is opgericht in 1917 en bestond uit de aspirant-leden van de RK Werkliedenvereniging. Het was de standorganisatie voor de jonge arbeiders. In 1928 werd de Jonge Werkman een diocesane organisatie en daarmee een onderdeel van de Bossche Bond. Scholingswerkzaamheden van (oud)districtsleiders werden clandestien voortgezet tot 1942.

Bron; Link; www.schijndelse.nl/J_Wman01.html

KATHOLIEKE SCOUTING IN VELP

In Velp waren er de katholieke verkenners, de St. Petrusgroep. Zij hadden in 1946 het clublokaal bij de oude melkinrichting bij Beekhuizen.

Veel meer foto's volgen!

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van de familie de Hommel.