#

HET RASKONIJN

Een tegenwoordig vrij onbekende, maar behorend tot een van de oudste verenigingen van Velp, liet van zich horen via de Facebook pag. Je bent Velpenaar als . . . Het Raskonijn. In 1993 schreef de toenmalige papieren Velpsche Courant al een artikel dat er toen weinig animo meer voor deze sport bleek te zijn.

HISTORIE

Er werd vooral veel gefokt met Franse Hangoren. De eerste zaterdag van de maand werden er in de jaren 50 tatoueerbijeenkomsten gehouden. Er werden op een dag tussen de 40 en de 60 dieren getatoueerd. Dit was een keurmerk voor een raskonijn. Later werden deze bijeenkomsten bij Hekelman in de Steeg georganiseerd samen met Ons Genoegen uit Dieren en met Nut en Sport uit Rheden gehouden. Ook was er elk jaar een afsluitende feestavond. Er werden regionale en landelijke tentoonstellingen en wedstrijden gehouden. Na 1966 werden er samen met Het Nut en Sport uit Rheden tentoonstellingen georganiseerd. In 1973 voegde zich het Nuthoen op uitnodiging ook bij deze twee clubs. Doordat ook sierduiven onderdeel waren van deze wedstrijden kon dit niet meer in garages plaats vinden. Tot  en met 1982, de laatste tentoonstelling, werden tentoon-stellingen gehouden in de Duiventil in Velp Zuid, Merwedestraat. O.a. de Families van Engelenburg en Bos waren intensief bij de organisatie van activiteiten betrokken.

De kippenhoudersvereniging Het Nuthoen en Het Raskonijn vergaderden altijd tegelijkertijd. Iedere vijf jaar hielden ze een tentoonstelling. Een enorm gekakel van al die kippen, aldus de uitbaters destijds, de heer A. Kluit en mevrouw M. Kluit. Baron van Pallandt was keurmeester. Tussen de middag gingen ze dan samen eten en hadden het reuze gezellig!

In de na- oorlogse jaren waren er bijv. de volgende leden c.q. bestuursleden; Berend Stevens, Henk Bos, Stef Puiman. Harrie Koens, Arie van Asperen en Cees van Engelenburg. De beschermheer van de vereniging was baron van Pallandt.

 

De medaille op bovenstaande foto is de van Piggelenmedaille in zilver uitgereikt aan H.W. Bos voor de verdienste in de konijnensport bij zijn 40- jarig lidmaatschap van de N.K.B, Nederlandse Konijnensport Bond. 


ART. VELPSCHE COURANT, AUGUSTUS 1993

Op 8 augustus 1918 werd in Velp, in de kapperszaak van J. Kamerbeek, de eerste aanzet gegeven voor de oprichting van het Raskonijn. De toenmalige baron van Pallandt vertelde onder het knippen, dat hij van vakantie in Zwitserland konijnen had meegenomen van het ras Hollanders. De heer Kamerbeek , zelf ook enthousiast konijnenhouder, besprak dit met een andere fokker, de heer C. Van Engelenburg, en zo werd, samen met baron van Pallandt besloten tot de oprichting van het Raskonijn. Prachtige verhalen kan de heer van Engelenburg nog vertellen over de sport en het fokken van raskonijnen. Bij de jubilerende vereniging is de 92-jarige Cees van Engelenburg als ere-voorzitter nog steeds aan het Raskonijn verbonden. Bij de oprichting telde de vereniging 15 leden, maar dit groeide in de loop van de jaren uit tot 50.

Het Raskonijn heeft mooie tijden gekend, maar helaas loopt deze sport erg achteruit, vooral omdat er bij de jeugd, weinig interesse bestaat. Het Raskonijn heeft momenteel zo'n 20 leden, daarom is in de komende jaren een fusie te verwachten met meerdere verenigingen.

BIJZONDERE OVER VER. HET RASKONIJN UIT 1938/ 1942

Filmmaker J.L. du Parant heeft hoogstwaarschijnlijk in opdracht van de heer de Roo de films gedraaid. De films van het Raskonijn zijn gemaakt door de Dordtse fotograaf en filmmaker J. L. du Parant. Du Parant stond bekend om zijn gebruik van duur materiaal. Hiermee streefde hij de hoogst mogelijke kwaliteit na.

In 2013 doken deze oude korte films op van Konijnenfokvereniging Het Raskonijn met unieke Velpse filmbeelden. Natuurlijk veel konijnen en feestende mensen maar ook fraaie onverwachte filmbeelden van inmiddels verdwenen Velp!

JAN. 2014

Vrijdag 10 jan. 2014 is de film van het Raskonijn vertoond in de Emmastraat bij boekhandel Jansen & de Feijter. Boekhandel Jansen en de Feijter, het Gelders Archief en de org. van Museum Velp, werkten hierin samen om dit stukje cultureel erfgoed uit 1938 op groot doek te vertonen. Er was ook iemand van het Gelders Archief aanwezig. De vertoning was gezellig en goed bezocht. Ongeveer 45 mensen bezochten de filmvoorstelling en minitentoonstelling. De vertegenwoordiger van de audiovisuele afdeling van het geld. Archief krijgt naar aanleiding van deze avond een oude film over Ellecom. Het verhaal over de voormalige vereniging het Raskonijn is voor een groot deel tot stand gekomen via deze Facebook pagina Je bent Velpenaar Als . . .

    

Bronnen;

- www.historievandaalhuizen.nl/index.php/nijverheid/overige-nijverheid/144-cafe-restaurant-de-vereeniging-in-velp

- Dhr. C. Bos.

- Dhr. T. Tap.