#

BRUGGEN/ DUIKERS OVER EN IN DE VELPSE BEKEN

Reden waarom de redactie dit artikel schreef was de slechte staat van onderhoud van brughoofden aan de Burgemeester Brandtlaan, de Ringeallee en bij Jeruzalem. De redactie ondernam actie, waarover hieronder het verhaal. Het blijft niet alleen bij deze drie genoemde brughoofden, want Velp heeft meer bruggen en duikers. De redactie gaat proberen deze in kaart te brengen en zal kijken wat de oorsprong van de brug en of duiker is en hoe de brug of duiker er nu voor staat. De redactie is zoals u hieronder nog kan lezen over de brug van de Brandtlaan, in contact getreden met de gemeente. Naar aanleiding van deze melding heeft de gemeente Rheden werk gemaakt van de inventarisatie van de bruggen en duikers in geheel de Gemeente Rheden! Waarschijnlijk zal blijken dat deze onvoldoende in kaart gebracht waren en dus ook het, wellicht noodzakelijke, onderhoud niet uitgevoerd werd!

BRUG BURGEMEESTER BRANDTLAAN

Veel mensen weten niet dat als zij de Burgemeester Brandtlaan inrijden vanaf de Rozendaalselaan/ Parkstraat, dat zij dan over een brug/ duiker rijden over de Rozendaalse Beek. Er is eind jaren 80, een keer bij de brug gewerkt, dit was vanwege onderhouds-werkzaamheden aan de beek. Er werd gebaggerd en er kwamen nieuwe beschoeiingen. De beek lag toen ook tijdelijk droog. Naar bekend is er nooit enig ander onderhoud aan de brug gepleegd.  

   

Bron; Foto's redactie V.C., sept. 2010.

De brug bestaat uit een muurwerk met gele steen, aan de kopse kanten zit een betonconstructie met een mooie welving en aflopende vorm, hier tegen aan zitten twee ovale ijzeren muurplaten waarin de railingbuis is verwerkt. Het muurwerk is vuil, metselwerk is slecht, de betonnen bovenkanten ingescheurd en gebarsten en de railing roestig en verveloos. Hoe de staat van de fundering onder het maaiveld is, kunnen we zo niet zien. Actie moest dus ondernomen worden!  

De redactie heeft contact gezocht met een ambtenaar van de Gemeente Rheden met het verzoek naar de staat van onderhoud te kijken. Wat bleek, na een ambtenaar van de gemeente te hebben gesproken, die gaat over de gemeentelijke bouwwerken, de brug stond niet geregistreerd! Wat niet geregistreerd staat wordt niet onderhouden!! Na de melding door de redactie is een aannemer ingeschakeld en zal deze de staat van onderhoud van de brug bekijken en een offerte maken voor werkzaamheden.

Wat leuk is dat er ook nog een deel van aangrenzend zwart hek staat met ronding. Na vergelijk met een oude ansichtkaart uit de jaren 30, blijkt dit een origineel hek te zijn. Aan weerszijden van de brug heeft vroeger dit zwarte hekwerk gezeten. De redactie heeft bij de gemeente aangegeven dat de buurt graag op de hoogte gehouden wil worden van de werkzaamheden en het liefst voordat de aannemer begint. Als we kijken naar de restauratie van de poort in het Villapark in Velp en de samenwerking van de gemeente met deskundigheid uit de buurt, moet ook de restauratie van de brug goed kunnen komen.  

Daarnaast heeft de redactie bij de gemeente aangegeven dat er nog een brug is aan de Ringallee, met een brughoofd aan de Velpse kant en aan de andere kant van de straat in de gemeente Rozendaal gelegen. Doordat de weg, de Ringallee, van de provincie is kan dit nog wel eens onder provincie vallen. Dit wordt uitgezocht. Ten derde is er melding gemaakt van de brug bij Jeruzalem. Ook hier zal naar gekeken worden.

SITUATIE BRUG BRANDTLAAN JULI 2011

Inmiddels heeft de redactie 5 keer contact gehad met de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente. Met name de bovenkant van de brug aan de Brandtlaan baart de redactie zorgen. Zie onderstaande foto. Op het moment van schrijven zijn de meeste, min of meer, niet geregistreerde en dus niet in onderhoudsplannen opgenomen objecten in kaart gebracht. Hier moet vervolgens een onderhoudsplan en een kostenraming voor gemaakt worden. Deze zal daarop naar de raad gaan ter goedkeuring. Pas dan kan onderhoud worden gepleegd. Natuurlijk begrijpelijk om niet voor elk object een raadsaanvraag te moeten doen. Echter de brug van de Brandtlaan heeft nu onderhoud nodig, i.v.m. met de scheurvorming en de jaarlijks terugkerende winterse vorst en de consequenties daarvan voor het beton. De ambtenaar van de gemeente zou gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn.

   

Bron; Foto's redactie d.d. 3 juli 2011.

BRUG (HOOFDEN) RINGALLEE

Bron; Redactie V.C., situatie rond 1910.

Ook de twee brughoofden gelegen aan de Ringallee hebben aandacht nodig. Ook hierbij was niet bekend wie verantwoordelijk was voor het onderhoud; Gemeente Rheden, waterschap of Gemeente Rozendaal? De eerste twee foto's tonen de situatie in 2010. Vervolgens waren de brugrailingen in juni 2011 in een keer helder blauw met wit gemaakt. Na contact met de ambtenaar van de gemeente bleek deze van niets te weten! Dit zou nagetrokken worden.

Bron; Foto's redactie d.d. nov. 2010.

 

Bron; Foto's redactie d.d. juni 2011.

De redactie zal proberen overige bruggen en duikers van Velp in kaart te brengen. Wordt vervolgd.