#

DE GEERFDENWEI (2011)

De Geerfdenwei, was al een bestaande naam voor het langgerekte perceel langs de A12. Dit gebied strekt zich uit van de Larensteinselaan tot aan het Velperbroekcircuit.

Bron; Site Rijkwaterstaat, foto 1 1985, aanleg Fly Over, foto 2 overzichtsfoto 1992.

Bron; Foto Streetvieuw.

De plannen van de gemeente; Door het park loopt een betonpad speciaal voor wandelaars. Langs dit pad staat aan beide kanten een lange rij lindes. Op drie plaatsen in het park komen speelvoorzieningen. Aan de kant van de Larensteinselaan is de grootste speelplek met veel natuurlijke speelelementen samen met een handwaterpomp en een dubbele kabelbaan die op de grote heuvel begint. Op de speelplek staan knotwilgen. In het midden van het park komt een nieuwe speelplek voor de allerkleinsten. De oude toestellen van het Hazepad en De Straatweiden worden hier opnieuw geplaatst. Ter hoogte van de volkstuinen komt een nieuw voetbalveld. Veel bomen in het park blijven staan en op een aantal plaatsen komen er bomen bij. Aldus de plannen van de Gemeente Rheden.

DE HISTORIE VAN DE GEERFDENWEI

De huidige Geerfdenwei is nog slechts een klein deel van wat eens een groot perceel was dat zich uitstrekte vanaf de randbebouwing van Velp, gelegen aan o.a. de IJsselstraat en de Waterstraat. Dit strekte zich verder uit tot aan de Arnhemse gemeentegrens, waar nu de wijk Presikhaaf ligt. Dit is het verhaal zoals de redactie het tot nu toe heeft kunnen herleiden.

Bron; Kaarten 1 en 2 19e eeuw, kaart 3 20e eeuw, kaart 4 Gemeente Werken Arnhem, 1941.

Vanaf 1941 gaat het hard achteruit met de grootte van het perceel. dit is het jaar dat een deel van de gronden verkocht wordt aan Rijkswaterstaat voor de aanleg van de huidige A12.In 1942 kwam de verkoop rond. Gevolg was dat het eens zo grote aaneengesloten stuk in tweeen gesplitst werd. Dit leverde ook problemen op voor de drinkwatervoorziening van het vee. De goede verkoopprijs compenseerde dit weer!

Tijdens de bevrijding van velp in 1945 is Velp vanaf Westervoort bestookt met rookgasgrananten om Velp in een rookgordijn te leggen. Hierdoor zijn o.a. veel branden in panden ontstaan. Vervolgens kwamen de geallieerde troepen naar Velp tussen de brug bij Westervoort en de huidige brug A 12. Veel van deze grananten zijn in de broeklanden terrecht gekomen, waarvan sommigen niet zijn afgegaan en in de klei terrecht zijn gekomen. Een ruimingsexpert gaf aan dat er gemiddeld per tuintje, van de huidige jaren 50/ 60 bebouwing, wel 1 granaat ligt!

In 1948 kwam er een verzoek tot verkoop van gronden door de gemeente Rheden. In 1955 kwam dit middels een grondruil met de gemeente rond. In 1958 en 1959 werd wederom grond verkocht voor wonigbouw en grond voor nog een deel snelweg. Ook werd nog een deel verkocht aan de Gemeente Arnhem. Een nieuwe grondverkoop vond plaats in 1961. In datzelfde jaar werd een stukje grond aangekocht achter Larenstein van Staatdomeinen en vervolgens vrij snel daarna werd daarvan een stukje verkocht aan de Shell voor het huidige benzinestation.

Ondertussen hield een zogenaamde waardsman toezicht op het ingeschaarde vee en op de weide. In 1974 verzocht de gemeente Rheden de Geerfden een stuk grond aan de Larensteinselaan te verpachten voor de plaatsing van het in de volksmond zo genoemde Blauwe Dorp. Dit waren wisselwoningen in een overwegend blauwe kleur, voor bewoners die tijdelijk hun huis uit moesten voor renovatiewerkzaamheden van hun huizen. Dit kon het bestuur alleen doen met toestemming van de leden als de huizen niet nagelvast geplaatst werden. Volgens de redactie hebben deze woningen er zeker 20 jaar gestaan. Met deze pachtgelden kon de weide een nieuwe afrastering krijgen en een nieuw drainagesysteem.

Al in 1980 heeft de gemeente Rheden een plan liggen om van deze weide gronden een park te maken. De weide gronden hadden net een forse investering gehad dus het plan kwam in de bureaulade op het gemeentehuis.

Bron; Boek; Velp en zijn Geerfden, Geschiedenis van de Gemeyne Gronden, 1993, door R. van der Kroef.

Bron; Foto folder Velp Zuid Straks.

WERKZAAMHEDEN AAN DE GEERFDENWEI

De granaten zijn in 1945, voorafgaand aan de bevrijding van Velp, op Velp afgevuurd door de Geallieerde troepen. Deze zijn allemaal ongeveer 40 centimeter lang, met een doorsnee van 9 centimeter.

 

Bron; Foto's redactie, d.d. 7 okt. 2011.

Gedurende twee weken werd de bodem grondig onderzocht op meer granaten. In een deel van het park werd de grond tot een halve meter diepte gezeefd. In een deel van de grond werd helaas ook een stuk vervuiling aangetroffen. In de gezeefde grond werd ook veel klein huisvuil van rond de oorlogsjaren gevonden. Dit is waarschijnlijk opgebrachte grond afkomstig van door oorlogsschade getroffen woonwijken.

Bron; Foto's redactie d.d. 25 okt. 2011. Op foto 1 wordt een fietstunnel gemaakt onder de A12 door.

Ondertussen ging de aanleg van het park gewoon door. Zie ook bron; gemeente-rheden.startpagina.nl/nieuws/index.html

IMPRESSIES VAN DE GEVONDEN MUNITIE

Er zijn 20 stuks 25 pond RKG munitie gevonden. Foto's onder. Dit is Engelss munitie en deze waren allen leeg. Verder zijn er twee op scherp staande RKG granaten en twee 3,7 inch Brisant granaten gevonden. Deze werden op de vindplaats door de E.O.D. tot ontploffing gebracht.

 

Bron; Foto redactie V.C. d.d. 25 okt. 2011, geheel links in de verte lag de granaat die door de E.O.D. tot ontploffing gebracht heeft. In de kisten liggen de 20 Brisantgranaten die verspreid over het terrein gevonden zijn.

Bron; Foto's redactie V.C., 25 okt. 2011.

De onschadelijke munitie wordt opgeslagen in een meer dan gemiddeld dikke zeecontainer. Keurige schappen met bakken voor de minitie beslaan de ruimte. Er waren nog wat rookgaspotjes aanwezig. Echter deze waren ook onklaar gemaakt. Ondanks dat de munitie geen kwaad meer kan wordt dit door de E.O.D. meegenomen en vernietigd. Het bedrijf dat de opsporing en veilig stellen van de oude munitie doet was het bedrijf T&A Survey uit Amsterdam. De E.O.D. laat vervolgens eventuele gevaarlijke munitie ontploffen en voert andere munitie af. Van twee allervriendelijkste werknemers van T&A kreeg de redactie een kijkje in container met het bijbehorende verhaal! Ook kreeg de redactie het handboek onder ogen dat vol stond met een breed scale van aan te treffen munitie.

WERKZAAMHEDEN T&A SURVEY

17-11-2011 Bij afronding van het project zijn er in totaal op de geërfdenwei te Velp 51 verschoten granaten kaliber 25 pdr , 54 rookcontainers tbv 25 pdr en twee verschoten brisantgranaten van 3,7 inch. gevonden. Deze laatsten vormden een dusdanig groot gevaar voor de omgeving, dat ze ter plaatse vernietigd zijn  door de EODD. Alle munitie is Brits. 

 

Bron; Link; www.ta-survey.nl/nieuws.php

DE ONTPLOFFING

Op de Geërfdenwei in Velp zijn woensdagmorgen omstreeks half elf drie granaten tot ontploffing gebracht. De twee brisantgranaten van 3,7 inch en een rookgranaat uit de Tweede Wereldoorlog werden ongeveer een week geleden gevonden bij werkzaamheden voor de herinrichting van de wei langs de Waterstraat.

De granaten werden woensdag op ruim twee meter diepte ingegraven door de Explosieven Opruimings Dienst en vervolgens rond. Van de ontploffing, vlakbij de hoek Waterstraat-Larensteinselaan, was nauwelijks iets te voelen en horen. Het publiek dat zich op de Waterstraat had verzameld werd op afstand gehouden door de politie.

Bron; Link; www.heitinkmedia.nl/blog/2011/10/26/granaten-tot-ontploffing-gebracht-in-velp/

Veel foto's te zien op link; rheden.nieuws.nl/44251

VELP – Het was woensdagmorgen even spannend op de Geërfdenweide op de hoek van de Waterstraat en Larensteinselaan in Velp. De Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD) kwam met drie man sterk om drie granaten tot ontploffing te brengen. Er stond heel wat publiek op de stop, de pers stond gereed, maar uiteindelijk was er vrijwel niets te zien of te horen: de granaten lagen op twee meter diepte onder de grond. Weinig spektakel en een beetje een teleurstelling voor degenen die op wat vuurwerk hadden gehoopt. Toch is het goed dat de granaten uit de weg zijn geruimd. Egon van Andel, deskundige bij het bedrijf T&A Survey, dat onderzoek verricht naar alles wat hier nog in de bodem zit, is van mening dat de granaten geen gevaar vormden, tot ze werden gevonden. “Zolang het in de grond zit en onberoerd blijft, is er niets aan de hand. Zodra je gaat graven, zoals hier nu het geval is met de verbreding van de A12, wordt het gevaarlijk.” T&A Survey heeft ongeveer de helft van de Geërfdenweide onderzocht. De score tot nu toe: deze twee brisantgranaten en één rookgranaat. Van Andel verwacht dat er nog veel meer in de grond zit. Het onderzoek gaat dan ook onverminderd door. Bron: Link; Regiobode 02-11-2011;

VOORTGANG NOV. 2011

Geerfdenwei, granatenvrij? Er wordt in ieder geval vaart gemaakt met de inrichting van het nieuwe park. Link; Geerfdenweide

 

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 27 nov. 2011.

DE PRIJSVRAAG VAN WIJKPLATFORM VELP- ZUID

Wijkplatform Velp- Zuid zoekt een nieuwe naam voor de Geerfdenwei. De redactie denkt aan Park Lange Wal of Park Straatweiden. In navolging van oorspronkelijke benamingen van het gebied. Vanuit historisch oogpunt en de huidige benaming van het gebied kan natuurlijk ook goed Park Geerfdenwei! U kunt ook uw stem laten klinken voor een nieuwe naam van het gebied via link; www.wijkplatformvelpzuid.nl/home/1

Vanaf woensdag 11 januari t/m woensdag 8 februari 2012, kon U een naam bedenken en insturen voor het nieuw aangelegde wijkpark in Velp-Zuid. Wat men moest doen: tijdens de nieuwjaarsborrel start de inzending, daarvoor lagen formulieren klaar. Naast een nieuwe naam moest u uiteraard uw eigen gegevens invullen, naam, adres en telefoonnummer. Er zijn wel enkele punten waar U op moest letten bij het bedenken van een naam,

- U mocht geen namen van personen gebruiken.

- Bij de toetsing keek de gemeente o.a. naar de historie van de locatie en naar de bestaande straatnamen in de directe omgeving. 

De naam van het park en de winnaar zullen tijdens de opening van het park, medio maart / april 2012 bekend gemaakt worden.

HANS DRIESSEN PAD

Voor velen bekende Velpenaar, Hans Driessen, krijgt vermoedelijk naambord in het park de Geërfdenwei. Over deze bijzondere toekenning volgt binnenkort een raadsbesluit. Zie ook;  www.gelderlander.nl/voorpagina/veluwezoom_oost/10973919/Hans-Driessen-krijgt-pad-in-Velp-naar-zich-vernoemd.ece 

Hans Driessen, 1929 - 2011.

JUNI 2012

Zaterdag 2 juni heeft om 14.00 uur mevrouw Driessen samen met haar zoons de officiële onthulling verrricht van het naambord van, van de voor velen bekende Velpenaar, Hans Driessen.  Hij kreeg het naambord in het nieuwe Geërfdenpark aan de Waterstraat. Tevens werd ook het park zelf geopend met de onthulling van het naambord Geërfdenpark. Zie ook; rheden.nieuws.nl/69812

 

Bron; Foto's mevr. A. Withaar- Kievit, 2 juni 2012.