#

DE TREIN DOOR VELP 

Voordat er een trein door Velp reed gingen er ook mensen en goederen naar bijvoorbeeld Amsterdam. Rond 1826 kon dit met de Postwagen. Dit kon vier maal per week, zondag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De opstap was in Arnhem. Bij een middelmatig goede weg situatie duurde de reis van 06.30 uur tot 18.30 uur. Kosten voor deze enkele reis waren vijf en halve gulden.  

Het spoornet rond Arnhem groeide snel. In 1856 werd de verlenging naar Emmerik, via Zevenaar, geopend en weer negen jaar later vond de opening plaats van de spoorweg naar Zutphen. Tegen de zin van de Arnhemmers waren de spoorlijnen aangelegd op hoge dijken die, als een nieuwe stadsmuur, de stad scheidden van de groene Veluwe. Met het toenemende autoverkeer in de twintigste eeuw bleek de dijk ook een pluspunt te hebben: de stad werd niet geplaagd door stilstaand autoverkeer voor gesloten overwegen. In 1865 kon men vanuit Velp de trein nenemen naar Arnhem en Zutphen. De zogenaamde IJssellijn tussen Arnhem en Zutphen werd toen op 1 februari in gebruik genomen. Hieraan was sinds 1862 gebouwd. Voordat de IJssellijn door Velp aangelegd kon worden moesten verscheidene huizen afgebroken worden. De opening werd in Zutphen groots gevierd in Arnhem was dit naar verluid een stuk minder. Toenmalig minister Thorbecke zou bij deze eerste openingsrit passagier geweest zijn. Over eventuele festiviteiten in Velp is nog niks bekend. De lijn was bij in gebruikname nog maar enkel spoor en zou eind 19e eeuw pas twee sporen krijgen. Helaas deelde de spoorlijn ook Velp in een Velp Zuid en een Velp Noord. Vanuit Velp had men dan aansluiting op de in 1845 geopende Rijnspoorlijn tussen Arnhem en Amsterdam over Utrecht. 

Bron; Historie van Velp en Rozendaal, H. Kerkkamp, uitg. 1966, pp. 313- 317.  

 

Bron; Tekening Velp en Rozendaal in oude ansichten, Europes Bibliotheek, 1972, p. 9 en 17. Foto links; overgang bij de Kerkstraat met nog enkel spoor, voor 1885, foto rechts; overgang Emmastraat 1904 en de latere winkel.

Er waren ook enkele huisjes bij de spoorwegovergangen. De tekening links boven dient de baanwachter de spoorbomen voor de ingangen van de overweg te schuiven. Bij de foto rechts boven worden de bomen naar beneden gedraaid. Verdere informatie over de baanwachtershuisjes en andere spoorweggebouwen in Velp ontbreekt.   

Het station. Het oorspronkelijk station is gebouwd in de zogenaamde Challetstijl, die vooral in de tweede helft van de 19e eeuw erg in de mode was. Hoog middendeel met puntgevel, met aan weerszijden een korte evenhoge vleugel die aan de straatzijde iets, en aan de perronzijde sterk terug springt. Langs de bovenzijde van de puntgevels is bij sommige stations een bakstene sierrand aangebracht. De gootlijsten en windveren hebben een geschulpte rand. Als dakbedekking wordt in de regel zink gebruikt, maar ook pannen komen voor. De verdieping heeft onder andere twee gekoppelde rondboogvensters. De vensters en deuren hebben een kleine, maar vermeldenswaardige versiering: de plaatsen waar een horizontale en een verticale glasroede elkaar kruisen zijn versierd met een soort rozet. Tegen de zijden en in de hoeken zijn halve, resp. kwartronde rozetten aangebracht.   

Bron; www.stationsweb.nl

   

 

Station rond 1930.  

  

Bron; Gelders Archief, foto links het team van het station, jaren 30. Foto rechts, Personeel van station Velp staande op de rails voor de locomotief Cycloop.

Link; www.youtube.com/watch

Sinterklaas komt in 1968 aan bij station Velp, met een groot gevolg! Zie bovenstaande link.

 

Mat'46 vierwagentreinstel 661 in dienst op de IJssel-Brabantroute, op weg van Roosendaal naar Zwolle als trein 4342, gefotografeerd tijdens een korte stop in Velp. Foto: Peter van der Vlist; 7 januari 1971. De zogenaamde "IJsbrantroute" was een vertrouwd inzetgebied voor dit type materieel.

Bron; www.archiefedwardbary.nl/paginas/nederland/ns/mat46.htm

Bron; www.stationsweb.nl, het station in de laatste dagen voor de sloop, eind jaren 70. 

Het oorspronkelijke stationsgebouw was een standaard stationsgebouw van het type SS vijfde klasse. Tussen 1862 en 1866 werden langs de door de Staat der Nederlanden aangelegde spoorlijnen vele stationsgebouwen volgens een standaardmodel gebouwd. Alleen het station van Dortrecht werd als laatste pas in 1870 gebouwd. Vanaf 1863 werden de meeste geëxploiteerd door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS), alleen de lijn Den Helder – Amsterdam kwam bij de HIJSM in exploitatie. De stations werden gebouwd door de overheidsdienst Waterstaat, men spreekt dan ook wel van Waterstaatstations. De indeling in klassen betrof de grootte van het station. De klasse was gerelateerd aan het aantal inwoners van de plaats waar het station zou komen. Het type SS eerste klasse was het grootste model, bestemd voor grotere provinciesteden. Type SS vijfde klasse was het kleinste model. Architect was K.H. van Brederode. In totaal werden 96 stationsgebouwen volgens de diverse standaardtypen gebouwd. Hiervan zijn er nu nog 26 aanwezig.

Vanaf de straat gezien had het stationsgebouw een goederenloods, ook in de zogenaamde Challetstijl. Deze was in gebruik bij de zogenaamde "factorij van van Gend en Loos". De bovenverdieping bood de stationsschef woonruimte.

Wist u dat Velp eigenlijk twee opstapplaatsen had? Vanwege de exentrische ligging van het station (waardoor veel passagiers naderhand met de tram naar Arnhem gingen) werd een tweede stopplaats in gebruik genomen en wel aan de westkant van het dorp, bij de gemeentelijke gasfabriek. In de volksmond kreeg deze al gauw de naam Gasfabriek. De officiele benaming was Cafe de Unie. Deze omstreeks 1882 in gebruik genomen halte (20 jaar na aanleg van de spoorlijn) voldeed aan de verwachtingen.
  

Bron; Links ansichtkaart uit De Oostelijk Veluwezoom in oude ansichten, Europese Bibliotheek, 1980, p. 47, rechts, foto redactie V.C. d.d. 27 maart 2011. Links was de vermoedelijke situatie rond 1900 en links anno 2011. De redactie heeft op de plek geen sporen aangestroffen van een perron of halte of iets wat in die richting wees.   

De lokaaltreinen naar en van Arnhem stopten hier aan perrons met verharde grindbedekking. In het grote seinhuis bij deze halte konden kaartjes en inlichtingen verkregen worden. Toen was persoonlijke benadering nog heel gewoon! Toen de lijn Dieren - Velp van de Stoomtrammaatschappij, Gelderse Stoomtram Maatschappij, in de jaren 20 werd doorgevoerd van het tramstation Velp naar het spoorstation en vandaar parallel aan de spoorlijn naar Arnhem, kreeg deze verlengde tramlijn ook een halteplaats bij de gasfabriek. Even voor de spoorwegovergang kruisten de rails van de tram en de spoorrails. Daarvoor moest een deel van het halteperron verkort worden. Deze concurentie betekende op den duur het einde van de spoorweghalte Cafe de Unie. Hiervan ontbreken helaas nog afbeeldingen!   

Bron; Boek; Spoortocht langs oude en nieuwe NS stations, M. Vermooten/ T. Smit, De Kempen Pers 1991, pp. 160, 161.  

In 1915 is het middendeel van het gebouw verhoogd en later nog een keer uigebreid met zijvleugels. Naast het station stond een gebouwtje met toiletruimte , fietsenstalling en bagage en magazijnruimte. Het stationsgebouw is helaas in 1973 buiten gebruik gesteld en afgebroken. In 1982 werd het wachtlokaal vervangen door een strak en sober vormgegeven, langwerpig stationsgebouw, ontworpen door ir. C. Douma. Stationsgebouwen van hetzelfde type werden in Duiven (1980) en Elst (1982) gebouwd. Kenmerkend element is de luifel boven het perron die het spiegelbeeld vormt van het platte dak. Behalve een wachtruimte met glazen ramen rondom was er een dienstruimte met loket. Het loket is in 2003 gesloten. Op het station is een kaartautomaat aanwezig. In de voormalige dienstruimte was enkele jaren een kiosk gevestigd.
Bron; Wikipedia.  

HET SPOOR IN VELP

Het had voorheen twee losse seinhuizen. Later bij de komst van het automatisch blokstelsel nog maar één. Post I ging uit dienst in de jaren vijftig. Post T werd bij de komst van de CVL in 1969 buiten dienst gesteld.

Bron; Link; www.klassiekebeveiliging.nl/seinhuizenVp.htm  

Post T was in 1956 haar blokkast kwijt geraakt. Deze was met de komst van het automatisch blokstelsel en de sloop van post I niet meer nodig. Daarvoor in de plaats kwamen een aantal meldvensters. De blokvensters waren de meldvensters "Blok naar Arnhem" en "Blok naar de Steeg" (Moet zijn Rheden goederen). De lichtseinen hadden ook meldvensters. Ook werden de rijwegen d.m.v meldvensters bevestigd.
De armseinen zijn vervangen door lichtseinen van het stelsel '46. De seinen van spoor 2 waren uitgevoerd als dwergsein. Voor de diverse overwegen waren er diverse bedienplekken. Post T bediende de overweg naast de post een een stuk verderop waar het driesporig was. Beide d.m.v handels in het toetsel. Het station had een overpad en een grote overweg naast het station. Beide waren electrisch. Richting Arnhem was er nog Wachtpost 2 welke een eigen aankondiging had en richting Rheden waren er nog de wachtposten 1a en 1b. Alle drie werde bediend d.m.v windwerken. De wachtposten 1a en 1b net als het station moesten aan post T medewerking geven om het sein uit de stand stop te krijgen. Wel kon er een rijweg worden ingesteld Voor de aankondiging van een trein waren er een tweetal aankondigingen waarbij er een bel en een gele lamp. was gemonteerd.

De wissel waren deels electrisch en deel mechanisch. De electrische wissels lagen te ver van de post af. Ze hadden allen zowel een links als rechts grendel. In die tijd waren er nog geen electrische standkoppelingen. Zowel bij trein als rangeerbewegingen moesten de grendels worden gebruikt. De electrische wissels werkte als volgt: Men legde het krukje van de betreffende wissels in de gewenste stand. Daarna drukte men een voetpedaal in (Onder in het midden van de tekening) De wissels lopen om. Tijdens het omlopen kon op een meter worden gezien hoe hoog de stroom was. Als deze nul aangaf was het wissel in de eindstand. Bleef deze altijd nu dan was de zekering defect. De wissels hadden een handgenerator voor als de stroom was uitgevallen. De mechanische wissels hadden geen grendels behalve wissel 3. Deze lag tegen de punt in in de hoofdbaan. Dan dient deze gegrendeld te worden. De andere wissels werden normaal van achteren gereden of lagen in het zijspoor 2. Het stopontspoorblok was gekoppelt met wissel 1 en bedienbaar d.m.v. een wisselhandel. Eind jaren zestig/begin jaren zeventig ging de post buitendienst met de komst van de CVL. Toen verdween ook het middenspoor.

De wachtposten 1b, 1c en het station hadden een eigen meldpaneel. Op het paneel zaten aankondigingen door een bel en of lampen. Daarnaast waren er ook noodknoppen voor bij storing. De handeling tot het sluiten van de overweg was vrij eenvoudig; Van Arnhem (Wp 1b en 1c): Er volgde een aankondiging door de bel (en een lamp die van groen naar geel sprong) Men sloot de overweg d.m.v een windwerk of d.m.v drukknoppen. Voor wachtpost 1c was t zo dat het automatisch bloksein 703P (tevens voorsein van sein 102) richting Velp rood toonde zolang de overweg open lag. Na het passeren van de trein werd de overweg weer geopend. Naar Arnhem (Wp 1b en 1c) Een bel luide ten teken dat de trein gaat vertrekken. De beide posten sluiten de overweg. En drukken beide de knop "Naar Arnhem". Op post T springen de melders op wit van medewerking Wp 1b en Wp 1c. Pas dan kan het sein 104 uit de stand stop komen. Van of naar Arnhem (Velp station): Een bel luide ten teken dat er een trein binnen komt van of vertrekt. Het station sluit de overwegen en drukt op de knop "Van Arnhem" of "Naar Arnhem" Op post T springt de melder op wit van medewerking station.  

Bron; Link; www.klassiekebeveiliging.nl/seinhuizenVp.htm

Foto boven; Het NX-tableau van Arnhem Velperpoort, gefotografeerd tijdens de montage in de fabriek. Naar links de lijn naar Arnhem. Naar rechts de lijn naar Westervoort (via de toen nog enkelsporige brug) en Nijmegen. Naar rechtsboven de lijn naar Velp en Deventer, met aftakkend de aansluiting naar Enka (later Akzo). Naar onderen de aansluiting naar Arnhem GE (goederenemplacement). Archief Vialis-NMA.

Bron; Link; www.nicospilt.com/index_seinhuizen.htm  

SEINHUIZEN

De heer Vlessert, uut Vallep. Deze man was de schoonvader van de heer Bronkhorst, van Bronkhorst Meubeltransport uit de Schoolstraat. Hij werkte bij de spoorwegen en had de taak de spoorbomen te bedienen van de dubbele overweg in Velp. Waar je wel betrouwbaar voor moest zijn in het analoge tijdperk! Bron; De heer H. Bronkhorst.

   

Bron; Gelders Archief, foto links jaren 30, gezien vanuit de Havelaarstraat, foto's rechts, spoorwachtershuisje vernield door neergestorte V 1.

 

Bron; Gelders Archief, foto links jaren 50?, foto rechts, redactie V.C., 8 maart 2012, overgang Gasthuislaan.

HET SPOORWEGEMPLACEMENT

In 2010 zijn de fietsenstallingen uitgebreid en heeft het, vanaf de straat links van het station gelegen, parkeerterrein een uitbreiding gekregen op het voormalige goederenemplacement. Jarenlang is dit goederenemplacement overwoekerd geweest met onkruid. Het emplacement was geplaveid met de grotere soort kinderkopjes, Belgisch hardsteen? De redactie heeft er hier nog een van teruggevonden en meegenomen. Dit emplacement had een zijspoor. Vanaf dit zijspoor vonden de laad en los activiteiten plaats van de "Geldersche Steenkolenhandel" en "Koens Export Pluimvee Slachterijen" (kippen transport dus). Over de activiteiten van Koens volgt binnenkort een artikel bij de gelijknamige pagina links in het menu.  

Op 6 febr. 2011 heeft de redactie een bezoek gebracht aan het laatste stukje emplacement (zie onderstaande foto links) van dit voormalige, veel grotere, amplacement. In de punt spoorwegovergang en de Gasthuislaan ligt nog steeds, anno 2011, een authentiek stukje emplacement met kinderkopjes. Je zou bijna zeggen, waarom kunnen we dit niet behouden, in ere herstellen? Er is nog een, waarschijnlijk ook authentiek, ijzeren hek aanwezig (zie onderstaande foto). Toen we als redactie hier wat rond liepen dachten we vele stukjes steenkool aan te treffen. We vermoeden stukjes steenkool afkomstig van het transport van de toenmalige "Geldersche Steenkolenhandel". Letterlijk restanten van een stukje Velpse historie. Toch bleek na schoonmaken van de stukjes dat de linker stukjes, op onderstaande foto, inderdaad kool waren maar de rechter stukjes een vorm van puinsteen. Op de aanwezigheid van deze stukjes puinsteen hebben we nog geen antwoord?

 

Bron; Foto's internet, foto 1, dit was het beeld wat je in de jaren 20/ 30 had als de trein door Velp kwam, ter hoogte van Kasteel Biljoen, foto 2, rond 1999.

De redactie heeft contact gezocht met Pro Rail van de spoorwegen om te weten te komen wie eigenaar is van dit stukje Velpse historische grond. Daarnaast had de redactie contact met de gemeente Rheden over het eigendom van de grond. Beiden verwezen in eerste instantie naar het Kadaster. Het Kadaster heft de mogelijkheid dit uit te zoeken tegen een tarief van een kleine 15 euro! De redactie heeft naar een andere weg gezocht om hier achter te komen. Via deze omweg is de redactie te weten gekomen dat het stukje grond van NS Vastgoed Vermogensbeheer is. De redactie heeft contact met NS vastgeoed gehad en heeft het volgende voorgesteld; - terrein in tact laten, - kinderkopjes schoon maken, - stukje zelfwerkzaamheid vrijwilligers, - struiken/ bomen beter aanpassen bij terrein, - eventueel bankje plaatsen, - hek restaureren, - ANWB vragen erfgoed bord te maken voor zicht op station, spoorlijnvila's en Biljoen.

Inmiddels heeft de redactie aan de NS op een kaart aan moeten geven welk gebied er bedoelt wordt. Een van de ideeen van de redactie is om hier, na de opknapbeurt, op een fysieke manier de canon van Velp gestalte te geven. Stap je als wandelaar/ toerist uit de trein, kun je gelijk een overzicht krijgen van een stukje Velps erfgoed. Het laatste nieuws is dat het bij de NS officieel in behandeling is genomen! Rond april volgt een terugkoppeling. Wordt vervolgt. 

Een voorbeeld? Link; www.frieschdagblad.nl/index.asp

    

 

Bron; Foto's redactie V.C. 6 febr. 2011.

De spoorlijn door Velp staat op het moment weer volop in de belangstelling. Er zal een toename komen van het aantal goedertereinen. Even de situatie en zoals deze verwacht wordt; IJssellijn. Nu: ± 150 passagierstreinen per dag, max. 5 goederentreinen per dag. Ruimte voor 21 goederentreinen vlgs. Wordt: ± 150 passagierstreinen per dag en 90 goederentreinen per dag. 700 meter lang. Dit is een gigantische toename van het aantal goederentreinen. Er zullen veel trillenigen bij spoorbocht in Velp komen, risico's voor de volksgezondheid nemen toe doordat er veel meer treinen met gevaarlijke stoffen zullen gaan rijden. Vele overwegen. Langdurig gesloten overwegen hebben als gevolg dat verkeer blijvend wordt belemmerd. Toename verkeersonveiligheid. Hulpdiensten worden ernstig gehinderd. Barrièrewerking dus.

Inmiddels is er in Velp een stichting die zich inzet verzet tegen de toename van het aantal goederentreinen en de consequenties hiervan. "Geen Noordtak Velp". Tevens is er een regionaal overlegorgaan R.O.N.A. genaamd. De samenwerkende belangenorganisaties in het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (R.O.N.A.) willen de leefbaarheid en veiligheid voor mensen die nabij de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn wonen verbeteren cq waarborgen. 

Bron; http://www.ijssellijn.info/ijssellijn/Files/Problemen%20Noordtak%20in%20een%20notendop.pdf

Onderstaande foto kwam de redactie tegen op het "net". We gaven deze foto de titel "Velp spoorloos". Station Velp, groot onderhoud, juli 2006. Leuk is dat de redactie ook op dit moment contact heeft met NS Vastgoed over de punt in het verlengde van het stationsparkeerterrein.

Een filmpje over treinen in 1980 heel dicht in de buurt van Velp! Link; www.youtube.com/watch!

TE DURE ANSICHTKAART

Over het algemeen zijn oude ansichtkaarten van stations en winkels de duurste kaarten. Deze kaart sprong er op Marktplaats wel uit, een kaart van station Velp uit 1905 voor 75 euro!

Bron; Ansichtkaart Marktplaats.

DE RAILS

De redactie kwam weer een bijzonder item op Marktplaats tegen. Deze zou afkomstig zijn uit het traject tussen Velp en Rheden? Een gebruikte NS nagel uit 1963, lengte 18 cm, gewicht 500g. Met deze tirefond (een soort schroefbout) werd de rails mee vastgemaakt aan de bielzen. De voet van de spoorstaaf werd op de biels geklemd door de kop van de tirefond. Deze tirefond werd in de biels gedraaid. Deze worden met de hand geschroefd. Zoals te zien op de derde foto.

  Bron; Marktplaats.

Bron; Foto redactie V.C., 8 maart 2012, gevonden Velpse tirefond.

 

Bron; Link; imagerie-populaire-du-chemin-de-fer.blogspot.com/2011/08/serrage-de-tirefonds-annee-50.html

De Dienst Weg & Werken is hier in de buurt van Meppel oude bielzen aan het vastzetten. Vergelijkbaar is dit Velp gebeurd.
    


MAART 2012

Sanering oud spoorwegemplacement bij Biljoen in volle gang. De grond wordt tot een meter diep afgegraven. De (verbrande) resten van de oude kolen zorgen voor vervuiling. Deze worden vermalen en gewassen en indien mogelijk bij schone grond gevoegd. Er zaten nog brokken in de grond zo groot als bloemkolen! Blijkbaar heeft het hele emplacement van het station tot aan Biljoen gelopen. Zo hier en daar lagen nog de hardstenen kasseien. Naast enorme brokken kolen, wat gresbuisresten gaf de bodem niets meer prijs. Foto onder laat het hele stuk in 1974 zien.

Bron; Gelders Archief.

 

 

Bron; Foto's redactie V.C., 8 maart 2012. De foto's laten de ingang van het voormalige emplacement zien bij Hoveniersbedrijf Kapona aan de
A.G. Hofkeslaan . Een meer dan 100 jaar oude houten spoorbiels ligt in de heg. Is het ijzeren hek (er zijn twee delen) het oude toegangshek naar het emplacement? In het zand liggen verspreid nog de kasseien!
 

 

Bron; Foto's redactie V.C., 6 maart 2012. 

VOORTGANG, APRIL 2012

 

Bron; Foto 1, Gelders Archief, 1984, foto 2, Streetview, 2005.

In april was de redactie in afwachting van een antwoord van NS Vastgoed Stations, voor het opknappen van het laatste stukje emplacement van station Velp. Van het ooit behoorlijke Station Velp rest niets meer dan dit laatste stukje. Wellicht past dit kleine stukje resterende Velpse spoorwegerfgoed in deze Gelderse context? Cultuurhistorie is één van de sterke punten van Gelderland. Overal in Gelderland kunnen inwoners en toeristen genieten van mooie kastelen, molens, buitenplaatsen, stadjes en steden en karakteristieke landschappen. De Gelderse economie is gebaat bij aantrekkelijke steden en een aantrekkelijk landschap. Monumenten zijn niet alleen iets van het verleden, maar leveren nu en in de toekomst een onmisbare bijdrage aan de culturele én economische kracht van Gelderland: voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een fijne plek om te wonen of als vakantiebestemming waar voor iedereen wat te beleven is. Cultuurhistorie is zo geen kostenpost, maar een bouwsteen voor ontwikkeling. Daarom investeert de provincie elk jaar in cultuurhistorie. Bron; Link; rheden.nieuws.nl/nieuws/63221

 

 

Bron; Afb. 1, kaart NS Vastgoed en Beheerbedrijf, foto 2, link; www.bing.com/maps/, foto 3 en 4, redactie V.C.

Stoere machines op laatste gedeelte emplacement Station Velp. Onderhoud van het spoor? Zorgt hun aanwezigheid voor roet in het eten bij de oldtimerfiets bijeenkomst?

 

Bron; Foto's redactie V.C., 28 april 2012.

- Buurtbewoners hebben dinsdag 8 mei ondersteund bij de schoonmaakwerkzaamheden. Hulde! Een kruiwagen, menige schop en bezem kwam er aan te pas om moeizaam het zand en onkruid van het terrein te verwijderen. Het terrein is nu zodanig klaar dat de activiteit met de fietsen doorgang kan vinden. Tevens kwam een 81 jarige buurtbewoner langs die het een en ander kon vertellen omdat deze al 54 jaar vlakbij het station woonde! De redactie vernam dat er ooit sprake van geweest is dat naast het spoor een supermarkt zou komen!

- Passerende I.V.N. gids, die toevallig de hier langs komende I.V.N. route aan het controleren was, toonde zich geinteresseerd in het tot stand komen van een info. bord. Haar sprak de gedachte van het startpunt van routes, vanaf het NS emplacement, wel aan. Wie weet!

- De redactie van de V.C. zal donderdagavond 10 mei, rond 19.30 uur de laatste schoonmaakwerkzaamheden voortzetten aan het oude emplacement. Alle hulp is welkom!!! De buurt is opgeroepen te ondersteunen. Tevens hebben de overige media een persbericht ontvangen over de werkzaamheden, de plannen van Museum Velp en het oldtimerfietsevenement over en bij het laatste gedeelte van het emplacement. Alvast leuk om te vermelden is dat Groencentrum van Reine, Velp, het terrein wat zal aankleden met mooie bloembakken! Zie ook link; www.vanreine.nl/index.php 

Het resultaat van de werkzaamheden van zondag 6 mei, in vergelijk met de schoonmaaktest van 24 maart 2012! 

 

Bron; Redactie V.C., foto 1 24 maart 2012, foto 2 en 3 6 mei 2012.

Nieuws; - Buurtbewoners ondersteunden dinsdag 8 mei bij de schoonmaakwerkzaamheden! Hulde! Met moeite verwijderden een aantal buurtbewoners zand en onkruid van de meer dan 100 jaar oude handgekapte Belgische kasseien! De kasseien zijn hier tussen 1865 en 1900 neergelegd. Zelfs de journalist van Rheden Nieuws nam schop en bezem ter hand!

Zie ook stukje op; rheden.nieuws.nl/nieuws/66463

- Passerende I.V.N. gids, die toevallig de hier langs komende I.V.N. route aan het controleren was, toonde zich geinteresseerd in het tot stand komen van een info. bord. Haar sprak de gedachte van het startpunt van routes, vanaf het NS emplacement, wel aan. Wie weet!

- De redactie van de V.C. zal dinsdag 8 mei om 19.00 uur de schoonmaakwerkzaamheden voortzetten aan het oude emplacement. Alle hulp is welkom!!! De buurt is opgeroepen te ondersteunen. Tevens hebben de overige media een persbericht ontvangen over de werkzaamheden, de plannen van Museum Velp en het oldtimerfietsevenement over en bij het laatste gedeelte van het emplacement. Alvast leuk om te vermelden is dat Groencentrum van Reine, Velp, het terrein wat zal aankleden met mooie bloembakken! Zie ook link; www.vanreine.nl/index.php 

Het resultaat van de werkzaamheden van zondag 6 mei, in vergelijk met de schoonmaaktest van 24 maart 2012! Zie ook Trein door Velp.

 

Bron; Redactie V.C., foto 1, 24 maart 2012, foto 2, 6 mei 2012.

  

Toch nog weer een stukje gedaan!

 

Bron; Redactie V.C., foto 3, 4, 5 en 6, 8 mei 2012.

 

Bron; Redactie V.C., 10 mei 2012.

JUNI 2012

Stoom door Velp! Op zondag 3 juni, is 's ochtends 09.55 uur een stoomtrein van de Veluwsche Stoomtrein-maatschappij uit de richting Dieren Velp gepasseerd. De organisatie van Museum Velp was tussen 09.00 uur en 10.00 uur aanwezig op het oude spoorwegemplacement, in het verlengde van het nieuwe parkeerterrein naast het station. De trein maakt een rit vanaf station Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Den Bosch, Breda, Dordrecht. In Dordrecht bezoeken de reizigers het festival Dordt in Stoom. Vervolgens mistte Museum Velp de trein 's avonds. Deze reed al om 20.05 door velp, net te laat! Zij zou tussen 20.00 uur en 21.00 uur van Arnhem naar Apeldoorn rijden, door Velp. Daarom de link met het sfeerfilmpje, link; www.youtube.com/watch, en het plaatje, rond 1900, uit de oude doos! Zie ook link; www.stoomtrein.org/arrangementen/dordtinstoom.html

     

 

 

Bron; Foto 1 t/m 3 redactie V.C., foto 6, de heer T. Jansen.

 

Bron; Foto redactie V.C., 21 juni 2012.