#

DE EMMA- PIRAMIDE

Emma Piramide 'onttorend'. Er werd in oktober van 2011 hard gewerkt om nog voor de winter de meer dan 100 jaar oude Emma Piramide te voorzien van een verhoogde uitkijktoren. Als we beide foto's van rond 1900 en 2011 vergelijken, lijkt het even of er niets veranderd is!

Bron; Archief V.C. ansichtkaart Emma Piramide rond 1900, foto redactie V.C. d.d. 17 sept. 2011.

In september 2011 is men gestart met ophogen van de toren van de priramide. Hoe? Door de oude toren van de berg af te takelen, oude fundering te verwijderen, nieuwe fundering storten, nieuw onderstuk maken voor onder het oude gedeelte, dit plaatsen op het nieuwe fundament en oude gedeelte terug zetten, bovenop nieuwe gedeelte. Klusje! De redactie van de V.C. nam voor een kijkje, ook achter het afzetlint en beklom de toren.

Bron; Foto redactie V.C. d.d. 17 sept. 2011.

 

GESCHIEDENIS VAN DE EMMA- PIRAMIDE

In 1891 werd er voor werkverschaffing op de Kluizenaarberg een uitkijkheuvel gebouwd. Vanaf deze berg werd gekeken of er bosbranden ergens in de omgeving waren. Later veranderde de naam van de uitkijkberg in Emmaheuvel, naar de toen regerende koningin Emma. Later werd er op de Emmaheuvel een houten uitkijktoren geplaatst om nog verder te kunnen kijken. Door de houten wallen die op de heuvel werden geplaatst om aardverzakkingen te voorkomen, had de heuvel wel iets weg van een piramide. Daarom werd er steeds vaker tegen de Emmaheuvel "Emma-Piramide" gezegd, waardoor dat langzamerhand de echte naam werd. Wordt vervolgt.

Bron; nl.wikipedia.org/wiki/Emma-Piramide

DE WERKZAAMHEDEN IN 2011

Het herstel van het uitzicht vanaf de Emmapiramide is weer een stap dichterbij. De subsidie is toegezegd en de gemeente Rheden heeft een projectambtenaar aangesteld. Deze heeft samen met een constructeur een aantal varianten onderzocht, waarbij het ophogen van de uitkijktoren aan de onderzijde het meest realistisch is. De toren wordt dan middels 4 palen in het maaiveld verankerd. Hierbij wordt de (in)stabiliteit van de heuvel buiten beschouwing gelaten en krijgt de toren en sterk fundament dat de windvang op kan vangen.  

Hierdoor blijft ook het aanzicht van de Emmapiramide gewaarborgd en ontstaat er een solide en veilige constructie die nog vele jaren meekan. Momenteel worden de technische tekeningen en berekeningen door de constructeur gemaakt en wordt door de houtleverancier een kostenberekening gemaakt voor de materialen voor de toe te voegen verdiepingen. We kunnen dus nog geen tekeningen van de nieuwe toren laten zien, wel is het zo dat de uitbreiding in dezelfde stijl en vormgeving zal zijn als de bestaande toren. De bestaande toren bestaat uit Azobé hout. Het is de bedoeling om de toevoeging van de toren in FSC-gekeurd Azobe hout uit te voeren. Dit past goed in het totaalbeeld en geeft technisch gezien de minste problemen met de aansluiting op de bestaande toren.  

Naast het verhogen van de toren zijn we de (financiële) mogelijkheden aan het onderzoeken om het oriëntatietableau bovenop de toren te vervangen voor een nieuw exemplaar en een informatiebord met de geschiedenis van de toren bij de voet van de heuvel te plaatsen. Op de naastgelegen parkeerplaats wordt een nieuw bord geplaatst in de gemeentelijke stijl waarop zowel het oorlogsmonument als de Emmapiramide staat aangegeven.

Bron; www.geerfdenvanvelp.nl/Nieuws%20Heidecie3.htm

WERKZAAMHEDEN KLAAR, NOV. 2011

De werkzaamheden zijn zo goed als klaar. De toren staat op haar verhoogde voet. Ze is groot geworden! Alle hekken zijn vernieuwd en de traptreden aangepast, hulde! Wellicht niet voor mensen met hoogtevrees? De redactie beklom, ondanks het hek, wel even de heuvel, maar de opgang van de toren was nog afgeschermd met een houten plaat. De opening volgt.

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 8 nov. 2011.

Emma Piramide even 'onttorend', maar nu in volle glorie te aanschouwen! Nog niet toegankelijk voor het publiek. De redactie van de V.C. nam voor u alvast een kijkje, eigenlijk nog afgesloten, op de bult. Meer over de piramide op de link; Emmapiramide

  

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 8 nov. 2011.

Heropening bij en van de Emma Pyramide uit 1891. Link; rheden.nieuws.nl/nieuws/65050/weer_uitzicht_vanuit_de_emmapiramide

Bron; Redactie V.C., 3 mei 2012.