#

HOOFDSTRAAT 73/ 75 

    

Bron foto, Velp en Rozendaal in oude Ansichten, Europese Bibliotheek 1975, p. 31.    

De aanvraag tot het slopen van het pand uit 1883 stond 5 januari in de Regiobode. Na onderzoek is er gebleken dat de grond bij het pand vervuild is. Het pand heeft jarenlang dienst gedaan als garage en vervuiling is dan ook goed verklaarbaar. Is er reden voor sloop? Wat zijn de plannen na de sloop? Inmiddels heeft de redactie vernomen dat de Stichting Behoud Karakter Velp de plannen van het project ter inzage heeft gehad.  

Bron; Gemeente Rheden.  

In 1883 verkoop Barones Torck van Rozendaal hier een boomgaard en tui. Daarop wordt een huis gebouw voor de arts H.Ch.F. Aaldersberg. De gevel krijgt versieringen zoals in deze tijd gebruikelijk is bij dergelijke gebouwen. Aan het einde van de 19de eeuw kwam de neo-renaissance stijl in de mode. Met het ontwerp werd teruggegrepen naar de Hollandse Renaissance uit de Gouden Eeuw. Deze villa heeft van deze stijlkenmerken zoals de stucwerkdecoraties met pilasters, voorgevel verdeelt in 3 traveen met een vooruitstekende middenridaliet en een fraaie kroonlijst, guirlandes boven de ramen en een afgevlakt schilddak.

In 1904 wordt Dr. Adriaaan van der Willigen senior eigenaar en hij bewoont het pand tot 1910. In de voortuin laat hij een srre bouwen en als boekhandelaar F.B. Smits hem opvolgt als eigenaar- bewoner wordt de serre als etalage ingericht. Achter het huis wordt een kantoor en drukkerij gebouwd, waar dan de Velpse Courant wordt gedrukt. Vijftien jaar later koopt J. Swart het perceel en begint er een garagebedrijf. De uitbreiding met showroom, die het karateristieke pand aan het oog onttrekt, is dus van later datum. Na Swart leidt P. van Kampen het Garagebedrijf Du Soleil Velp en nu bevindt zich hier de Fiat dealer. 

   

Bron; foto Hoofdstraat Velp in de Twintigste Eeuw, Oudheidkundige Kring, p. 73.  

 

Bron; Gemeente Rheden.

 

 

 

Bron; Foto's redactie V.C., jan. 2011.

Volgens de redactie van de V.C. gaat hier een stukje karateristiek Velp verloren. Een gat zal geslagen worden in het centrum van de historische Hoofdstraat. Tenzij dit weer in lijn van omliggende bebouwing opgevuld wordt. Op het eerste gezicht lijkt het dat het pand te slecht is voor verdere ontwikkeling. Inderdaad de benedengevel is niet meer origineel. De redactie kan zo niet beoordelen hoe de binnenzijde van het pand er uit ziet en wat de bouwkundige staat is.  De redactie blijft het proces volgen.

Redactie ontvangt fraaie foto van voormalig Garage van Kampen aan de Hoofdstraat. De redactie maakte al eerder een artikel aan over het pand van de huidige Garage Du Soleil, i.v.m. plannen tot sloop van het pand! Leuk ook om te vermelden is dat er zelfs al archeologisch vooronderzoek gedaan is. Wordt vervolgt. In een Bovag Orgaan uit 1951, stond dit leuke artikel over de opening van deze garage. Met dank aan de heer S. Oosterling, Goes.

 

Artikel 1.

Artikel 2.

Bron; Foto 1, 2 artikelen, Bovag Orgaan uit 1951, de heer S. Oosterling, foto 2, redactie V.C.

 

Wordt vervolgt!