#

HET FRANSE KERKHOF

Vele jongere Velpenaren zullen niet eens weten wat het Franse Kerkhof in Velp is en waar de naamgeving vandaan komt. De redactie kende de plek, de naam en een beetje de vermoedelijke oorsprong, maar hoe het nu eigenlijk echt zat? De redactie gaat voor u op onderzoek.

WAAR TE VINDEN?

Als u de weg van Velp naar Rheden neemt, ziet u halverwege tussen de bouwlanden links een pad/ weg, omlijnd door fraaie bomen. Wat opvalt is dat deze toegansgweg, nu de zandweg vanaf de weg Velp- Rheden, naar het veel verder gelegen hek, ooit geplaveid is geweest!

U kunt ook het bospad te voet of met de fiets nemen, daar waar u het bos in kunt bij de Beekhuizenseweg, de beek over en alsmaar het fraaie pad vervolgen. U ziet op een gegeven moment vanzelf een groot hek (zie hiervoor artikel Graftombe Kasteel Biljoen) tussen twee enorme houten palen geklemd. Dit hek gaat u voorbij en vervolgt het pad in de richting van Rheden. U ziet dan na de bebossing aan uw linkerhand bouwland. Dit gebied zou, naar verluid, het zogenaamde Franse Kerkhof zijn.

 

Bron; Foto's redactie V.C., d.d. 3 april 2011.

WAT IS DE GESCHIEDENIS?

De historicus H. Kerkkamp heeft de oorlogshandelingen tussen de Fransen en de Pruissen in 1813 fraai beschreven in zijn boek Historie van Velp en Rozendaal, 1938. De redactie zal dit verhaal nog eens een keer grondig doornemen om een eigentijdse variant van dit verhaal op te stellen. Kort gezegd komt het er op neer dat de Fransen in november van 1813 rond Arnhem in het nauw gedreven werden door de Pruissen o.l.v. o.a. Generaal van Bulow, 1755- 1816.

Bron; Link; en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Freiherr_von_B%C3%BClow. O.l.v. generaal von Bulow werden de Fransen in Velp ook verslagen.

De Fransen kwamen uit de richting Doesburg en het was de bedoeling voor Velp de bossen in te duiken en te hergroeperen bij een hoog uitkijkpunt op den Ossenberg en Zypenberg. Inmiddels hadden de Pruissen deze post al ingenomen en hadden zich, in opwachting van de Fransen, verschanst in de bossen waar nu het zogenaamde Franse Kerkhof ligt. De Fransen liepen in een hinderlaag en werden over het algemeen niet gevangen genomen maar afgeslacht door de Pruissen. De beek schijnt rood van kleur geweest te zijn!

Bron; Link; oranjesvelp.blogspot.com/ Beide afbeeldingen geven een idee hoe de Franse soldaten er uit zagen. Tot op heden heeft de redactie nog geen afbeeldingen tot haar beschikking uit de omgeving van Velp ten tijde van Franse bezetting, rond 1813.


 
Afb. boven; voorbeelden van Franse Douaniers die zich in Velp ophielden in 1813.

Voorheen was zelfs het hele terrein afgezet. Het hek gaf aan dat hier iets bijzonders is, maar wat? Is dit het Franse kerkhof of is het wat anders? De redactie dook voor u in het verleden en heden van het hek en van Het Franse Kerkhof.

 

HET HEDEN

De redactie kan dit nog niet vertellen. Waarschijnlijk is de eigenaar van het terrein Natuurmonumenten? Zijn er archeologische aanwijzingen en bewijzen voor het verhaal? Waar bevond zich de uitkijkpost van de Fransen op de Zypenberg? Was het terrein toen ook al zo bebost? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden om een completer beeld te krijgen van dit stukje geschiedenis. Wordt vervolgt.

Artikel nog in ontwikkeling.