#

DE METEOOR

Het nu in Rheden gevestigde bedrijf de Meteoor, heeft haar wortels in een villawijk van Velp liggen. Voor een uitgebreide geschiedenis van de Velpse oorsprong van de Meteoor verwijst de redactie naar bijgevoegde link; www.historievandaalhuizen.nl/index.php/straten/overzicht/52-overige-nijverheid/139-betonfabriek-de-meteoor-

HET HOOFDKANTOOR

Postma onwierp rond 1940 uitbreidingen van de bedrijfshallen en het toenmalige kantoor. Het kantoorgebouw uit 1962 telt drie lagen. Dit pand heeft een betonskelet uit gebprefabriceerde delen, vervaardigd door De Meteoor. De gevels bestaan uit een bestonstructuur, ingevuld met puien en bakstenen wanden. Projectarchitect was N.F. Wijmer.

Bron; Link;zoeken.nai.nl/CIS/project/20015

Het artikel van de Meteoor is weer zo'n artikel dat tot stand kwam door toevalligheden. De redactie raakte in  gesprek over de V.C. met de heer F. Lamers uit Velp. Deze gaf aan op zolder nog een oude koperen drukplaat van de originele V.C. te hebben liggen!  

De afbeeldling op de koperen plaat laat een advertentie zien van de Meteoor voor rijwielblokken. De plaat, op hout gespijkerd, is in 1978 door voornoemde inwoner van Velp uit een container meegenomen. In de container bevonden zich naar verluidt stapels van deze platen! Wellicht was er bij drukkerij Mercurius, waar de container stond, sprake van de overgang naar nieuwe druktechnieken en werden de oude zetplaten weg gedaan. De redactie zal dit uitzoeken. De redactie heeft de proef op de som genomen en een poging gedaan zelf te stempelen. Het resultaat viel tegen, waarschijnlijk door het gebruik van verkeerde inkt.

Bron; Foto's redactie V.C., d.d. 12 april 2011. Met dank aan F. Lamers, Velp, voor het ter beschikking stellen van de drukplaat.

Wat nu blijkt is dat de redactie zelf meerdere van deze rijwielblokken in het garagepad heeft liggen. Het octrooinummer van het plaatje op het blok komt overeen met het num. in de advertentie. De redactie zal na gaan of de advertentie uit de jaren 30 is of van rond 1950 stamt.

Bron; Foto's redactie V.C., d.d. 12 april 2011. 

Tijdens het zoeken op het net naar Meteoor producten kwam de redactie op het volgende; N.V. Betonfabriek "de Meteoor" De Steeg, bloembakken voor straatstoffering, 1950- eind 1960. De door Fledderus ontworpen straatmeubels worden gekenmerkt door een luchtige opbouw. Zij passen in een ontwikkeling waar de stedelijke binnenruimte primair en de kleinere bouwwerken secundair werden gesteld. Er wordt gestreefd naar een algemene vorm, naar het onpersoonlijke.

Bron; Link; zoeken.nai.nl/CIS/project/8951

Bron; Foto redactie V.C. d.d. 27 april 2011, gespot door de redactie deze plantenbak bij boswachterswoning Kasteel Biljoen.

DE METEOOR IN OUD BEELDMATERIAAL

Twee fraaie foto's doken op tijdens de zoektocht op het net op een site met verhalen over de binnenvaart. Het verhaaltje; Die nacht raasde de storm over onze streken die de geschiedenis zou in gaan als de Stormramp van 1953. Onze bestemming de Betonfabriek van Dijk in Dordrecht kon vanwege waterschade na de ramp de lading niet gebruiken en we werden door bevracht naar de Meteoor in de De Steeg.

Links onderin is nog mooi het oude veerhuis te zien. Dit is helaas ook door de Meteoor gesloopt om het terrein uit te kunnen breiden. Zie animatie link veerhuis; www.youtube.com/watch

Bron; Link; www.kustvaartforum.com/viewtopic.php 

Zoals de redactie inmiddels gewend is, ben je met een artikel bezig dan komt van het een het ander! Ergens uit een kast dook een jubileumschaaltje van de Meteoor op; 1907- 1957.

 

Bron; Foto's redactie V.C., d.d. 12 april 2011.

GASTARBEIDERS BIJ DE METEOOR

De redactie toerde wat rond op het net met de zoekopdracht gericht op de Meteoor. Hierdoor kwam de redactie bij de site van Historie van de Enka- Ede, waar een flink stuk geschiedenis is te vinden over de inzet van buitenlandse werknemers in Gelderland. Een niet onbelangrijk deel van de werknemersgeschiedenis was ook de inzet van buitenlandse werknemers bij de Meteoor.

Rond 1960 begon het feitelijke fenomeen van de gastarbeid in Nederland, een gevolg van het toegenomen vertrouwen in de economie, het tekort aan arbeidskrachten en de hogere individuele welvaart. Er ontstonden kleine stromen van arbeidsmigratie tussen de verschillende provincies. Zo kwamen Italiaanse gastarbeiders, die vanaf circa 1955 gewerkt hadden bij de Limburgse Staatsmijnen, naar Gelderland. Datzelfde deed een groep Turkse gastarbeiders, die vanuit Belgische mijnen op zoek ging naar beter betaalde, bovengrondse banen.

Betonfabriek de Meteoor in Rheden zat eind jaren vijftig ook duidelijk om personeel verlegen. Werknemers kregen wervingsbiljetten mee om thuis voor het raam te hangen. Er werd veel en lang overgewerkt. Eind 1960 trok het bedrijf voor het eerst kleine aantallen buitenlandse werknemers aan. Het personeelsblad De Kollergang richtte op 2 december 1960 een welkomstwoord aan “onze Italiaanse medewerkers”. In januari 1961 werden opnieuw vijf Italianen in vaste dienst genomen. Om in het blijvende tekort aan arbeidskrachten te voorzien, besloot de Meteoor in 1964 op grote schaal buitenlandse werknemers aan te trekken, met name uit Turkije.

De huisvesting van buitenlandse werknemers werd in eerste instantie gezien als een taak van het bedrijf dat hen in dienst nam. In het standaardcontract dat veel gastarbeiders in de jaren zestig aangeboden kregen, was vastgelegd dat de werkgever zou zorgdragen voor passende huisvesting en voeding. Het daarvoor verschuldigde bedrag mocht hij inhouden van het loon.

De buitenlandse werknemers die in 1961 aan het werk gingen bij betonfabriek de Meteoor werden gehuisvest in hotel De Kroon te Dieren, waar ongeveer honderd mensen konden wonen.

Bron; www.enka-ede.com/elsegootjes.htm

Redactie ontdekt nieuwe/ oude plantenpotten van de Meteoor bij de flats bij Broecherhave. Ze, 12 stuks, stonden er gewoon netjes bij! Zij dit de potten die langs de Hoofdstraat stonden en over waren? Zie ook artikel Meteoor.

 

Bron; Redactie V.C., 22 mei 2012.