#

VILLA AMALIA, HOOFDSTRAAT 133

De familie Holtmann heeft  van 1885 tot 1916 in Velp gewoond. Vader Fritz Holtmann kwam naar Velp als horlogemaker. Hij werkte in Velp als horlogemaker van 1885 tot 1898. Als eerste woonde hij waarschijnlijk op het adres vond Kerkallée 71bis. In latere advertenties staat het bedrijf met het adres aan de Rozendaalselaan. Vanaf 1899 tot (waarschijnlijk) 1916 was hij pensionhouder van pension "villa Amalia" om in 1916 weer uit Velp te vertrekken.

Waarschijnlijk heeft de fam. Holtmann de villa overgenomen van G.S.I. Brandtsma Willinge. Na een overlijden werd, zo staat beschreven in Hoofdstraat Velp in de 20e eeuw, werd het pand pension. Het zou goed mogelijk zijn dat het pand toen overgedragen is aan de familie Holtmann waarop het pension is geworden. Hoofdstraat 133 (met de toevoeging "Amalia") zou vervolgens in 1917 omgebouwd zou zijn tot een woon/winkelpand.

Voor het pand van Villa Amalia zou hier boerderij de Lindenboom gestaan hebben. In 1927 wordt een deel van het perceel, vanaf de Hoofdstraat gezien links, verkocht waarop het tegenwoordige winkelpand nog staat. In 1930 koopt Heinrich Wilhelm Kohlmann de villa, het voormalige pension. In Arnhem heeft Kohlmann op de Hommelseweg een bazaar onder de naam HaWeKo, dat staat voor H.W. Kohlmann. De villa wordt verbouwd tot twee winkelwoonhuizen. In de winkel rechts, vanaf de Hoofdstraat gezien, wordt het filiaal van HaWeKo geopend en in het linker deel komt manufacturier M.V. van den Berg, die later het nieuwe pand op de hoek met de Oranjestraat zal betrekken.

HaWeKo wordt geleid door de familie Rieter en als dan TePoel de zaak voortzet verdwijnt de naam HaWeKo om plaats te maken voor F.te Poel.Van den Berg verhuist nog een keer op de Hoofdstraat. De winkel, die hij verlaat wordt betrokken door J.J.L. Kuster, die met zijn groentezaak verderop in de Hoofdstraat huisde. Te Poel sluit in de zeventiger jaren en dan wordt de zaak bij Heling getrokken en wordt het weer een pand.

HELING

Heling heeft in 1959 de zaak al vergroot, als schoenenzaak Bisseling naar de Naef-flat verhuist. Later sluit Kuster de zaak en tenslotte sluit Heling de zaak begin  jaren 90 van de vorige eeuw. De panden worden in 1995 gesloopt om plaats te maken voor het toen zeer moderne pand van de ING bank. Dit gebouw is een afgeleide van het hoofdkantoor in Amsterdam, dat is ontworpen vanuit een antroposofische visie. Deze architectuur staat in contrast met de omliggende bebouwing.

BRONNEN

- Gelders Archief.

- Hoofdstraat Velp in de 20e eeuw, Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal, 2000.

- De heer H. Remeijn, Delft.