#

Laatste aanpassing 30 sept. 2015. Mocht u hiervoor aanvullingen hebben of correcties in willen aanbrengen, mailt u de redactie via het gastenboek!

DE RECORD FABRIEK

Naar aanleiding van de aankoop van een reclamepin werd het ook maar eens tijd een artikel te maken over de voormalige Record fabriek in Velp. Wat maakte men daar nou zo al, wie werkten er en wat gebeurt er tegenwoordig met de gebouwen van de Record. De redactie dook voor u in het verhaal van de Record. Weet u ook iets over de Record, laat het de redactie weten.

Dhr. Molenaars, nu wonend in Zwitserland was jaren de eigenaar van de Firma Records. Nog steeds heeft de Record Group haar werkzaamheden aan de Kerkallee te Velp, link; www.record.nl/home

DE HISTORIE

Het pand had nummer Kerkallee 21. Vervolgens laten andere opeenvolgende bouwdossiers de volgende verbouwingen zien; - 1937; verbouw uitbreiding fabriek, - 1938; wijziging bouwplan fabriek, - 1939; bouw verwarmingskelder naast de fabriek, - 1943; bouw van een kelder, - 1946; bouw van een muur voorzijde fabrieksgebouw, - 1947; verbouw van het kantoor. Er zou sprake zijn van een vestiging van de Record aan de Pr. Kennedylaan? Zo schreef een van de oud- mederwerkers van de Record. Er schijnen zelfs foto's van te zijn!

Metaalverwerking gaat terug tot het begin van de historie der mensheid. Zonder het vervaardigen tot metaalproducten is ons leven ondenkbaar. Geen wonder dat zich op dit terrein vele industrieën hebben ontwikkeld, die onderling een grote verscheidenheid aan producten voortbrengen. 

Bijna honderd jaar geleden - in 1911 – nam ???? het initiatief een metaalwaren fabriek op te starten met de naam ‘Record’ en vestigt zich aan de Boulevard Heuvelink te Arnhem. Dit vindt plaats in een periode, waarin de internationale spanningen die leiden tot de eerste wereldoorlog, reeds voelbaar zijn. Het bedrijf legt zich toe op het vervaardigen van kleine metalen massa-artikelen. Een fabricageprogramma, dat in ons land in die dagen praktisch onbekend is. Duitsland is de bakermat van de industrie der kleine metaalwaren. Aanvankelijk wordt op bescheiden schaal gefabriceerd, doch door de goede kwaliteit neemt de afzet sterk toe, zodat regelmatig kan worden uitgebreid. Na het uitbreken van de eerste wereldoorlog is het bedrijf  in staat de leveranties van buitenlandse fabrieken over te nemen en verovert, ondanks problemen met  de grondstoffenvoorziening, een groot deel van de binnenlandse markt.
 
OVERPLAATSING NAAR VELP IN 1917

Gebrek aan ruimte noodzaakt de directie een andere vestigingsplaats te zoeken. In 1917 koopt men het graanpakhuis van de firma van Workum in de Kerkallee te Velp, en in de daarachter gelegen tuinruimte, wordt een fabriek gebouwd. Het bedrijf krijgt een vrij monopolistische positie in de afzet van haar producten  op de binnenlandse markt. Vanaf 1936, nadat de heer J. Moolenaars senior de leiding in handen krijgt,  voert hij talloze hervormingen op velerlei gebied in. Plannen worden uitgewerkt voor een outillage, afgestemd op de hogere eisen van een modern bedrijf. Naast het bestaande productieprogramma, legt het bedrijf zich toe op fabricage van een grote variëteit aan metalen massa-artikelen. Technisch kunnen en koopmanschap verschaft ‘Record’ weldra belangrijke regeringsopdrachten. Zoals de leverantie van alle identificatiemerken voor de veestapel. Nieuwe artikelen worden ontwikkeld, waarop men in diverse landen patenten weet te verkrijgen. Ook fabricage van electro-technische onderdelen neemt het Velpse bedrijf ter hand. 
 

UITBREIDINGEN NOODZAKELIJK

Reeds na een jaar waren de opdrachten dusdanig toegenomen, dat een belangrijke uitbreiding van het fabrieksgebouw moest plaatsvinden. In 1938 bleek het zelfs noodzakelijk het bestaande gebouwencomplex met een nieuwe fabriekshal te vergroten, waarin een nieuwe serie excenter persen werd opgesteld. Zelfs de beschikbare kantoorruimte moest worden opgeofferd aan de fabriek, waarin werd voorzien door de naast het bedrijf gelegen directeurswoning als kantoor in te richten. Onderstaande foto laat de voormalige directeurswoning zien in 1923.
 
Bron; Foto mevr. H. Heitkonig.
 
Onderstaande foto, 1938. Deze drie panden zijn afgebroken. Het middelste van de drie panden was het opvallende voormalige graanpakhuis van de familie van Workum.
 
Bron; Foto de heer J. Roelofs, Drachten.
 
Deze uitbreidingen gingen gepaard met een regelmatige versterking der arbeidskrachten,  zodat het aantal werknemers van bijvoorbeeld 17 in 1921 opliep tot ± 70 in 1938. In drukke perioden is dit aantal zelfs tot 130 man uitgegroeid. Meerdere werknemers zijn reeds langer dan 25 jaar bij ‘Record’ werkzaam.‘Record’ in dienst van Defensie. In 1939, bij het uitbreken van de mobilisatie, werd ‘Record’ ingeschakeld door Defensie en ontving een grote opdracht voor de fabricage van onderdelen voor geweer en karabijn, zulks in samenwerking met het Staatsbedrijf der Artillerie-inrichtingen te Hembrug. Op bevel van de militaire autoriteiten moest de productie echter achter de Waterlinie plaatsvinden, zodat een gebouwencomplex in Beverwijk werd betrokken en uitgerust met de nodige productiemiddelen. Juist toen de productie was aangevangen, geraakte ons land in oorlog, waardoor deze bedrijfstak moest worden opgeheven. De productiemiddelen werden door de bezetter tot oorlogsbuit verklaard en weggevoerd.
Moeilijke oorlogsjaren. Gedurende de oorlogsjaren was verdere ontwikkeling van het bedrijf ten enenmale uitgesloten.
Dank zij een vooruitziende blik had ‘Record’, juist vóór de Duitse inval, grote grondstoffenvoorraden aangekocht, voldoende om vrij normaal te kunnen doorwerken. De waarde hiervan besefte men eerst in de volgende jaren, toen de grondstoffenvoorziening geheel vast liep.
In de latere oorlogsjaren trachtte men ,Record’ in te schakelen ten behoeve van de Duitsers. doch iedere samenwerking met de bezettende macht kon met succes worden omzeilen. De beschikbare grondstoffen werden evenwel ten spoedigste verwerkt ten behoeve van de in nood verkerende voedselvoorzieningsbedrijven. De gevaren hieraan verbonden waren lang niet denkbeeldig, doch ‘Record’ heeft daarmede de gunst verworven van alle afnemers en daardoor onverbreekbare relaties verkregen. Midden 1944 moest het bedrijf geheel worden stilgelegd.
 
DE HISTORIE OP DE SITE VAN DE RECORD

De Record Groep is in 1911 opgericht in Velp, nabij Arnhem. De kernactiviteit bestaat uit de productie en verkoop van metaal- en kunststofwaren. Bij de productie van metaalwaren moet u denken aan zeer gespecialiseerd precisiestanswerk, waaronder: verzegelingen, diermerken, cups en clips voor de kaarsenindustrie; de productie van kunststofwaren omvat een ruim assortiment herbruikbare verzendenveloppen en posttassen.

Ruim 85 procent van alle producten van Record Group worden in het buitenland afgezet. Kwaliteit, prijs, flexibiliteit en service staan bij Record hoog in het vaandel. Daarnaast is Record Group een erkend leerbedrijf en voldoet aan de richtlijnen conform de wet Educatie en Beroepsonderwijs en het reglement “erkenning leerbedrijven”. Hierdoor is Record Group B.V. bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar en lager onderwijs in de metaalbranche te verzorgen.

Bron; Link; www.record.nl/home

 

Bron; Overzicht voormalige Record terrein, foto links Geld. archief, 1962, foto rechts rond 2005.

Bron; Foto Marktplaats, pin van de Record fabriek.

Onderstaande linker foto laat het kantoorgebouw zien met een datering tussen 1947 (bouwdossier) en 1950. De rechterfoto het gebouw in 2011.  

Bron; Foto links Gelders Archief, foto rechts redactie V.C. sept. 2011.

Fraai is de bedrijfsnaam Record boven de deur op de foto hier onder. Op de foto, uitvergroot de ingang van het kantoorgebouw, met op de foto een dame links naast de deur achter het raam. Tot op heden nog onbekend? Ook fraai is de weerspiegeling in het glas van een typische 50 er jaren auto, geparkeerd aan de overzijde van het kantoorgebouw aan de Kerkallee. Ome Joops Tour rijdt over het voorterrein van het kantoor van de Record. Datering tussen 1960 en 1970. Was de Record sponsor? Mooi om te zien de jaren 60 letters Record op de voorgevel boven de ingang.

 

Bron; Gelders Archief.

VANAF DE IJSSELSTRAAT

Situatie foto links eind jaren 70, foto rechts in 1999.

Bron; Gelders Archief.

De ingang voor de aan- en afvoer van de goederen is zoals het er naar uit ziet altijd aan de IJsselstraat geweest. Met de jaartallen van de bouwdossiers kunnen we de verschillende bouwperioden vanaf de IJsselstraat mooi onderscheiden. Het voorste gedeelte zou het oorspronkelijke graanpakhuis kunnen zijn en lijkt zelfs van rond 1900 te kunnen dateren. Het gebouw met de mooie dakramen en puntige daken kunnen goed van eind jaren 20 dateren maar ook rond de jaren 30 dateren! Dit is moeilijk af te leiden uit de datering van de bouwdossiers. Wellicht dat de inhoud en bouwtekeningen meer laten zien. De met het halfronde dak bekroonde gebouw links kan wellicht van 1938 dateren? Nauwkeurige dateringen vergen onderzoek ter plaatse!

 

Bron; Foto's redactie V.C., d.d. sept. 2011, zicht vanaf de IJsselstraat.

Ondanks eerdere berichtgeving over het faillissement van de Record Group bv. zou er sprake zijn van een doorstart. Dit zou natuurlijk een mooi bericht zijn in deze economisch moeilijke tijden. Een anonieme bron tipte de V.C. Uit bijgevoegde link zou deze conclusie getrokken kunnen worden? Link; www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp Recentelijk heeft de redactie een artikel opgemaakt over de Record metaalwarenfabriek aan de Kerkallee in Velp. Volgens de Kamer van Koophandel zou de fabriek failliet zijn en ongeveer 40 werknemers hebben dus hun baan verloren. De bron die deze informatie verstrekte gaf aan dat de fabriek al dezelfde week met vrachtwagens, vanuit de IJsselstraat, leeggehaald zou zijn. Helaas heeft de redactie hierover nergens in de reguliere pers iets vernomen.

APRIL 2012

In de Velpse wandelgangen is vernomen dat er weer gewerkt wordt bij de Record aan de Kerkallee. Mooi bericht, alleen nog geen officiele bevestiging?

Bron; Link; www.bing.com/maps/

WERKNEMERS

 Verhaal van de historie van de Record fabriek, Kerlallee/ IJsselstraat komt spontaan bij de redactie binnen! Tevens verkreeg de redactie 3 fraaie foto's van de J. Roelofs, Drachten. Indien er gelegenheid is zal de redacte het verhaal van de Record aanvullen met het verhaal van de heer Roelofs. Onderstaande foto links laat de drie kantoor/ bedrijfsgebouwen (Kerkallee) zien van de Record in 1938. De foto rechts laat een groep medewerkers zien in 1952. De drie fraaie gebouwen zijn gesloopt en vervangen door een jaren 60 kantoor voor de Record.

 

Tot op heden zijn er helaas nog geen verhalen van werknemers van de Record bekend. Wellicht heeft u een verhaal over het werk bij de Record! Onderstaande foto kreeg de redactie van J. Roelofs, Drachten.

Foto rechts boven; staand vlnr: 1. ?; 2. Van Wijk; 3. Hent Jansen (de pop); 4. Jan Willekes; Geknield vlnr: 1. ??; 2. Herman Riggeling; 3. ??; zittend 4. Ben Wassink. 5 en 6  ook onbekend.

Bron; Foto J. Roelofs, Drachten. 

Dit artikel is mede tot stand gekomen door de heer J. Roelofs, Drachten.

SEPTEMBER 2015

Ondanks eerdere berichten op de digitale Velpsche Courant over sluiting van de fabriek, is de Recordfabriek, zei het een stuk kleiner, gewoon in bedrijf. Begin 2012 toen helaas een faillissement volgde heeft een deel van personeel het bedrijf overgenomen. De productie van aluminium cups en katoenhouders is hetzelfde gebleven. Op dit moment zijn 10 mensen werkzaam binnen de Record aan de Kerkallee in Velp, aldus een medewerker van de Record. Zie ook; http://www.velpschecourant.nl/…/his…/industrie/de-record.php Binnenkort volgt een uitgebreid artikel.