#

MELKCOOPERATIES IN VELP

Artikel in opbouw 

- Melkinrichting Beatrix, ?

- Coöperatieve Velpse Melkhandel (C.V.M.), 1902- 1921, Velp. Aan de Keijenberg werd in 1909 een nieuwe ketelhuis gebrouwd voor de Velps melkinrichting.
 
Bron; Velp en Rozendaal in Oude Ansichten, H. Kerkkamp, 1975
 
Bron;  Beeldbank WO2.
 
Het personeel in de jaren 30?
Bron; Gelders Archief. 

Mooie witte paardekar van de Velpsche Melkinrichting met enkele koperen potten erop met paard ervoor in het bos. De melkventer vult een melktuit aan uit de koperen pot. Datum: 17 mei 1941 (Opname) Maker: A. Hustinx.

 
Bron;  Beeldbank WO2.
 
Er schijnt in 1922 ene Fr. J. Sweitser, Chef v.d. Velpsche Melkinrichting, aan de Tramstraat 24, in Velp gewoond te hebben. Aldus het jaarboek/ tijdschrift  Neerlandia. Verder is hierover niets bekend.

Onderstaande melkbus, uit 1969, van  de coöperatie genaamd de Verenigde Coöperatieve Melkinrichtingen ‘Vecomi’, kocht de organisatie van Museum Velp van Mevrouw M. M. Mierle, uit Velp. Deze had de bus al jaren lang op zolder staan en er eigenlijk geen bestemming voor. Bij verkoop bleek er toch veel liefhebberij voor te zijn! Tegenwoordig maakt de Arnhemse melkbus deel uit van de collectie van Museum Velp. Het is niet bekend of de bus gebruikt is in Velp bij een van melkveehouderijen in Velp in de jaren 60/ 70.

Bron; Foto Mevrouw M. M. Mierle, Velp

VECOMI ARNHEM

Na de oorlog begonnen samenwerkingsverbanden te ontstaan tussen verschillende melkinrichtingen. Vooral de investeringen in verpakkingsmachines waren groot. De opkomst van de zelfbedieningswinkels vereiste goedverpakte producten met voldoendehoudbaarheid. Deze samenwerking werd in de tweede helft van 1948 geformaliseerd tussen de melkinrichtingen Mariëndaal te Apeldoorn, acote Almelo, Lonneker te Enschede en camiz te Arnhem. Zo werd de verkoop van gesteriliseerde melk en chocolademelk, geproduceerd in de nieuwe installaties in Arnhem, door de anderen opgenomen.

In januari 1952 leidde dit tot de oprichting van een topcoöperatie genaamd de Verenigde Coöperatieve Melkinrichtingen ‘Vecomi’, waarin Mariëndaal, Lonneker, camizen de Coöperatieve Condensfabriek ‘Friesland’ te Leeuwarden participeerden. De sterk stijgende loonkosten, de grote investeringen nodig voor machinerieën, de introductie van nieuwe zuivelproducten en de wensen die de opkomst van zelfbedieningszaken met zich meebrachten, dwongen tot verdere samenwerking. De gang van flessenverpakkingen naar éénmalige kartonverpakkingen, de sterke stijging in melkproductie, de. opkomst van koeltanks voor de bewaring van melk op de boerderij en de komst van rijdende melktanks voor het ophalen van de melk, versterkten de druk om te komen tot verdere samenwerking. Door goede persoonlijke relaties vonden Vecomi en Andi elkaar en fuseerden per 1 maart 1970.

  

Bron; Melkinrichtingen in arnhem (1879-2003). De koninklijke bakermat van de Nederlandse zuivelindustrie in de Kerkstraat door Jos Lankveld

en foto rechts, Streetview.

 

Bron; commons.wikimedia.org/wiki/File:Melkbussen_op_een_wagen.JPG

De nieuwe naam werd Verenigde Coöperatieve Melkindustrie ‘Vecomi’ met vestigingsplaats Arnhem. De aanduiding melk inrichting was dus vervangen door melkindustrie, waardoor dezelfde merknaam Vecomikon worden gebruikt. De zuivelfabriek werd onderneming, de directeur vervangen door een hoofddirectie. Eind 1965 trad Vroegindeweij terug als directeur en werd opgevolgd door een directie Melkinrichtingen in Arnhem (1879-2003).

   

Bron; Foto's organisatie Museum Velp, 8 maart 2013.

De gang van flessenverpakkingen naar éénmalige kartonverpakkingen, de sterke stijging in melkproductie, de opkomst van koeltanks voor de bewaring van melk op de boerderij en de komst van rijdende melktanks voor het ophalen van de melk – versterkten de druk om te komen tot verdere samenwerking. Door goede persoonlijke relaties vonden Vecomi en Andi elkaar en fuseerden per 1 maart 1970. De nieuwe naam werd Verenigde Coöperatieve Melkindustrie ‘Vecomi’ met vestigingsplaats Arnhem. De aanduiding melk inrichting was dus vervangen door melkindustrie, waardoor dezelfde merknaam Vecomikon worden gebruikt. De zuivelfabriek werd onderneming, de directeur vervangen door een hoofddirectie. Eind 1965 trad Vroegindeweij terug als directeur en werd opgevolgd door een directie. 

Bron; Melkinrichtingen in arnhem (1879-2003). De koninklijke bakermat van de Nederlandse zuivelindustrie in de Kerkstraat door Jos Lankveld

MELK LEVERANCIERS IN VELP

Waarschijnlijk laat onderstaande foto de kar zien van melkboer Cremer. Mensen werden 's ochtends wakker van de rammelende kratten! Er zat ook een melkboer in de Tuinstraat, Middelkoop en in de IJsselstraat woonde de melkboer Kuhler.

 

Bron; Foto links, mevr. M. Breunissen- Berings, foto rechts, kar van melkboer Compas uit de Merwedestraat, achter het stuur zit mijn vader, dhr. Compas sr. De foto is eind jaren 50 genomen aan de Jan Luikenlaan.