#

DAALHUIZEN

Wat nog rest is het park. Toch is overduidelijk aan het park te zien dat er een voorname villa ontbreekt. Daalhuizen heeft dan ook een rijk verleden.

 

ARCHEOLOGISCHE WAARDEN

Nieuwe 12e tot 14 eeuwse vondsten uit Park Daalhuizen. Ontdekt en meegenomen door een bezoeker van Museum Velp op 10 september. Deze zullen te zien zijn in Museum Velp op 22 oktober. Na determinatie door de Arnhemse stadsarcheoloog bleken dit voor Velpe begrippen vrij bijzondere stukken en zullen dus ook officieel geregistreerd worden. Zoals stukken kogelpot.

Voorbeeld van een kogelpot, datering 12e eeuw, gevonden in 1998 te Duiven door de A.W.N.

Bron; www.archeologiemijnhobby.nl/archief/page_037.htm

De bodemvondsten van Daalhuizen zijn gedetermineerd door Mevr. M. Arkes, vrijwilliger bij de A.W.N. afd. Arnhem, en goedgekeurd door de regio archeoloog van de Gemeente Arnhem.

 

Bron; Foto redactie V.C./ MuseumVelp, okt. 2011, 10e tot 13e eeuws aardewerk. 

Aardewerk vondsten, Park Daalhuizen, Velp, rand van de vijver, jaren 80

-       5x fragm. Kogelpot. 1100- 1300., -       2x Bodem fragm. grijsbakend, 1250- 1500. Door; Mevr. M. Arkes, A.W.N.

 

   

Bron; Foto's redactie V.C., 16 sept. 2012.

DAALHUIZEN 1940- 1945

Vanaf 1942 nam de druk om het bestuurapparaat van de Duitsers in Den Haag te vestigen zo groot dat er een kantoorkrapte ontstond voor bijv. de Nederlandse ministeries. Daarnaast werd besloten Den Haag en het omliggende gebied tot vesting om te vormen voor de aanval op en tegen Engeland. Daarom werd besloten de Nederlandse ministeries te verhuizen naar allerlei andere delen van het land. Een zo'n plaats was dus Velp.

Het Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht werd verplaatst naar de Villa Daalhuizen te Velp, maar dat bleek geen verhoging van de veligheid te bieden. Integendeel, het door de Geallieerden ingezette bevrijdingsoffensief van de slag om Arnhem van september 1944 maakte Velp mede tot frontgebied, zodat het meerendeel der personeelsleden weer naar Den Haag terug ging.

Bron; Ministeries categoriaal onderzoek, wederopbouw, 1940- 1965, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, M. Kuipers, 2006.

 

MEI 2013

Oude boom wordt kunst. Door een van de herfstwinden van 2012 kwam deze oude beuk (?) aan haar einde. Een aantal maanden later werd van haar stam kunst gemaakt. Als zij toch eens zou kunnen vertellen; wellicht was zij al een jong boompje tijdens de slag met de Fransen?, zij zag de bouw van de voormalige villa Daalhuizen?, hoe zij zag dat de tuinman even een middaguiltje knapte onder aan haar stam en hoe veel later in 1945 de Duitsers verdreven werden door de geallieerden en de opzichter van de gemeente bepaalde dat villa Daalhuizen gesloopt moest worden! Ansichtkaart 1900, onder archief V.C., foto links jan. 2013, foto rechts mei 2013, redactie V.C.