#

NEDERHAGEN

 

Bron; Link; www.bing.com/maps/, huis Nederhagen heeft voor de schuur van T.F.H. gestaan, pal aan de weg.

 

Bron; Foto links Gelders Archief, foto rechts redactie V.C., 15 maart 2012.

Huis Nederhagen. De in 1806 verbouwde Biljoense brouwerij, tevens herberg. Het huis werd in 1832 gebouwd. Het huis werd na de 2e Wereldoorlog gesloopt.

HISTORIE (NEDERHAGEN I)

Ten noordoosten van het kasteel Biljoen stond ook nog een gebouw met een toren. Het werd op de kaart van Christiaan 's Grooten (1558) aangegeven als 'In de Hagh'.

In de 15e eeuw was het eigendom van Gijsbert van Wisch, die ook bezitter was van kasteel Overhagen. In 1608 werd het verkocht aan Paul van Arnhem tot Hulshorst (1553 - 1621). Zijn broer Zeger van Arnhem (1602 - 1665) erfde het huis. Door het huwelijk van Hendrina van Arnhem (1630 - 1671) en Alexander Spaen in 1651 kwam het huis aan de familie Spaen van Biljoen.

Bewoners; 

  • 15e eeuw - Gijsbert van Wisch
  • 1608 - 1621 Paul van Arnhem tot Hulshorst
  • 1621 - 1665 Zeger van Arnhem
  • - Hendrina van Arnhem x Alexander Spaen
  • - familie Des Tombe
  • - familie Van Hardenbroek
  • - familie Duyvené de Wit
  • - familie Van Heloma

Het huis werd in 1806 vertimmerd tot herenhuis, de gracht was al gedempt. Het huis is daarna bewoond geweest door de familie Des Tombe, Van Hardenbroek, Duyvené de Wit en Van Heloma en werd vermoedelijk afgebroken in het midden van de 19e eeuw.

Bron; Link; www.buitenplaatseninnederland.nl/Gelderland_beschrijvingen/Velp_Nederhagen.html

HISTORIE NEDERHAGEN (II)

De naam van Nederhagen (I) ging over op een aanzienlijk huis dat gestaan heeft op de hoek van de Zutphensestraatweg en de Beekhuizenseweg. Dit huis, Nederhagen II, was later in gebruik als hotel en raakte tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. Het werd kort nadien gesloopt.

 

Bron; Archief V.C.

  

Bron; Foto's Gelders Archief, Nederhagen rond 1900.

Bron; Mevr. H. Heitkönig

Nederhagen werd dus blijkbaar eerst pension en pas later cafe restaurant.

 

 

NA 1945

Kruispunt Zutphensestraatweg-Beekhuizenseweg vóór reconstructie augustus 1990

 

Bron; Foto's Gelders Archief, plaats waar Nederhagen (II) heeft gestaan, links op de foto, rond 1990.

Hergebruik van na de oorlog! Tijdens een gesprek door de redactie met een echte Velpenaar kwam villa/ huis/ hotel/ pension Nederhagen ter sprake. Zo bleken de kozijnen, ramen, vele afgebikte stenen en wellicht ook deuren het bouwmateriaal te vormen van het huis bij de huidige kwekerij Overhagen www.overhagen.com/ bij Biljoen, bouwjaar 1947!

 

 

Bron; Foto 1 en 2 Gelders Archief, foto 3, 4 en 5 redactie V.C., 2 mei 2012.

JANUARI 2013

  Redactie ontdekt op het net fraaie oude foto, rond 1900, voormalige Nederhagen (II). Hieruit zou je kunnen afleiden dat de er achter gelegen schuur, op de nominatie om gesloopt te worden, bij Nederhagen hoorde. Aan de hand van onderstaande kaart zou je ook kunnen afleiden dat de schuur nog veel verder terug in de tijd gaat. Hopelijk hebben experts hier goed naar gekeken en worden de juiste beslissingen genomen! De redactie heeft op het er achter gelegen stuk bouwland wat archeologisch veldwerk verricht (wandelen en kijken wat je tegenkomt!). Onderstaande foto laat zien wat 20 min. zoeken opleverde, overigens zonder metaaldetector. Het grijze stukje scherfwerk, midden foto, is te dateren rond 1500 (Duits steengoed, Siegburg). Dat dit stukje Velp een rijke historie heeft verteld ook de geschiedenis van de watermolens die hier langs de beek lagen.

OKTOBER 2013

In Velp komt het verleden boven tijdens een echte archeologische opgraving! Op het terrein van de in aanbouw zijnde tandarts-praktijk van tandarts Schellekens aan de Beekhuizenseweg (voormalige TFH Garage bij de rotonde naar Rheden) zijn veel muurresten aangetroffen. Naast het stuk waar eerder de schuur stond van het voormalige Nederhagen/ showroom TFH, wordt een inrit gemaakt naar de nieuwe ondergrondse parkeergarage van de praktijk. Op het stuk van de schuur zijn geen bijzondere resten aangetroffen. Nu graaft men op het stuk van de voormalige villa. Het vermoeden bestaat dat dit het 18e eeuwse (maar wellicht ouder?) achtergedeelte van de villa is. Wellicht dat het hier gaat om een keukengedeelte van de villa, stookplaats met waterput? Dit zullen onderzoeksresultaten moeten uitwijzen. Duidelijk te zien is dat de muurresten onder het hek richting de rotonde doorlopen. We kunnen er bijna zeker van zijn dat de gehele huisplattegrond van Nederhagen nog onder de grond aanwezig zal zijn, deels op particuliere grond van de praktijk en deels op gemeentelijke grond richting de rotonde. Van de week zal de redactie hopelijk meer weten of de voortgang!