#

OMGANG MET ERFGOED

Hoe gaan we in Velp om met ons erfgoed? De redactie doelt hiermee op erfgoed in de breedste zin van het woord. Bijv.; boukundig, waarbij we kunnen denken aan onderhoud van daken, hekwerken, verfwerk, bestrating, deuren ramen en kozijnen enz. Hoe gaan we om met groen erfgoed zoals rigoreus kappen, plantensoorten, bijhouden van het groen enz. Wat gooien we nog weg?; dokumenten, afbeeldingen, typisch Velpse producten enz. Zoals u ziet kan dit erfgoed zeer gevarieerd zijn maar ook de omgang hiervan en dit zien we om ons heen.