#

Project Kastanjehof

Wat is de "Kastanjehof"?  Kastanjehof is de trots van de broers Nico en Frans Budel. De eigenaren van het aannemersbedrijf Bumé BV denken de komende vijf jaar zoet te zijn met de bouw van in totaal 32 woningen, voornamelijk vrijstaand. Het project is aan de grote kant voor Bumé, stellen de broers. "We houden ons doorgaans bezig met kleinere klussen." In Velp zijn inbreidingsplannen gerealiseerd. Verder is het bedrijf vaste aannemer van woningcorporatie Vilente. Het bedrijf telt in totaal vijftig personeelsleden. De bouw van de eerste zestien huizen begint komende maand, zegt Frans Budel. "Het bouwrijp maken is al begonnen." Het forse bouwterrein ligt enigszins verscholen. Het is nauwelijks toegankelijk vanaf de openbare weg. Een groot bord langs de Kastanjelaan onttrekt het aan de anonimiteit.

Het gebiedje is een voormalig opslagterrein van een aannemer, weet Nico. "Onze vader kocht het halverwege de jaren tachtig." Hij raakte verwikkeld in moeizame procedures. Drie bouwplannen werden om allerlei redenen afgewezen.  De broers zijn tegenwoordig eigenaar van Bumé. De vierde versie voor Kastanjehof was wél raak. Verspreid over het terrein worden villa's gebouwd met prijzen tussen grofweg vier en vijfenhalve ton vrij op naam. Geen woningen voor starters, erkent het duo. De animo is desondanks prima, stelt Frans. "We hebben een ordner vol met geïnteresseerden." De locatie van de woningen speelt een rol in de interesse, vermoedt hij. Die komt overigens vooral uit het dorp zelf. "Velpenaren weten dat dit een prima plek is: dicht bij het centrum en dicht bij de natuur." De huizen staan wel op de landelijke huizensite Funda, maar er wordt verder mondjesmaat geadverteerd. "Dat is niet nodig."

Bron; Gelderlander d.d. 16 okt. 2008.

Bron; project "Kastanjehof".

De naam "Kastanjehof". Vast beleid bij het onderzoek naar een naam voor een straat/weg/laan is het historisch onderzoek door de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal. Uitkomstvan dit onderzoek wees uit dat het terrein in het midden ligt van het gebied “DeKerkelanden”. Hier zou de naam “Kerkeland” goed passen. Echter de gemeenteraad heeft in 1968 reeds een straatnaam “Kerkeland” in Velp toegekend, waardoor deze naam (en voorstel van de Oudheidkundige Kring) geen optie meer is.

Een andere suggestie van de Oudheidkundige Kring is: “Kerkeborgh” of “Kerkehaeghe”. In de directe nabijheid liggen (naast Kerkeland) ook al Kerkstraat en Kerkpad, waardoor de naam beginnend met “kerk” wel erg veel wordt. Een andere optie zou kunnen zijn een naam dat een afgeleide is van kastanje. Hierbij zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld berken-, eiken- of wilgenhof. Deze optie ligt ook niet voor de hand, omdat er geen andere straten in de omgeving zijn met een bomennaam. De ontsluitingsweg staat op 2 plaatsen in directe verbinding met de Kastanjelaan. Omdat er historisch of anderszins geen alternatieven zijn blijft de naam“Kastanjehof” over.

Onderstaande foto's geven een impressie van het bezoek van de redactie aan het nieuwe "Kastanjehof". Moderne vrijstaande villa's, waar de prijsklasse voor zich spreekt. Wat natuurlijk de sfeer van de wijk bepaalt is de omliggende oudbouw en de fraaie bomen in het gebied. Met name de grote villa's van rond 1860, gelegen aan de spoorzijde, geven de wijk een apart karakter. Waar tegeleijkertijd de redactie haar zorg over uit spreekt is de soms erbarmelijke staat van de 6 villa's aan de spoorkant. De redactie kan natuurlijk niet in de protemonaie van eigenaren kijken maar ziet toch wel mogelijkheden tot verbetering die niets hoeven te kosten! De redactie heeft vernomen dat er in ieder geval plannen zijn om twee van de 6 panden te slopen!


 

 Foto's  redactie V.C. d.d. 6 febr. 2011.

Ook het groen op het terrein is interessant. Er staan een aantal forse oude bomen. Deze maken duideijk deel uit van de sfeer van het projectgebied. De redactie is geen bomenexpert, maar kan wel concluderen dat er voor een aantal zeer fraaie bomen zorg is. De bomen maakten waarschijnlijk onderdeel uit van de destijds fraaie binnentuinen van de villa's aan de spoorkant. Het lijkt er op dat de bomen op onderstaande foto's net zo oud zijn als de villa's aan de spoorkant. Halverwege de 19e eeuw was het erg interessant om juist bijzondere uitheemse bomen en plantensoorten in je tuin te hebben. Dit gaf dan aan dat je dit wel kon betalen!

De boom op de foto links is volgens de redactie een Sequoia ( Het noordelijk halfrond stond voor de ijstijd vol met deze mammoetbomen. Nu komt hij alleen nog voor aan de Amerikaanse westkust, Californie, waar de dagelijks binnendrijvende mist voor de juiste luchtvochtigheid zorgt. Bij ons wordt Sequoia sempervirens aangeplant in parken en arboreta. Sequoiadendrons worden zo groot en oud door hun groeikracht en hun ongekende duurzaamheid: ze lijden zelden of nooit aan ziektes, hebben zeer weinig last van houtrot, schimmels en insecten, en hebben een enorm dikke bast ( tot 30 cm) die ze beschermt tegen bosbranden. Om te kunnen verjongen hebben ze bosbranden zelfs nodig: de zaden ontkiemen bij uitstek op de kale, vrij mineraalrijke grond die na een brand overblijft. Sinds 1853 worden Sequoia's veel aangeplant in parken en landgoederen in Europa. Ze groeien hier buitengewoon goed, vooral in het regenrijke Britse klimaat: daar zijn, met name in Schotland, al exemplaren tot 54,5 m hoog en tot 11 m stamomvang te vinden).

Bron;www.bomeninfo.nl/Gen.Sherman.

 Foto's  redactie V.C. d.d. 6 febr. 2011.