#

DE BOSWEG

BOSWEG 1, DE VILLA GELRESTEIN

Een Velpse villa waar niet veel over bekend is, en waar vooralsnog weinig afbeeldingen van zijn. Wel heeft de villa een aantal prominente bewoners gehad en is er zelfs een relatie met Kasteel Doorwerth!

De redactie vernam bij toeval van de overbuurvrouw van de voormalige villa dat zij tijdens de sloop enkele zaken uit de villa heeft verwijderd. Zo zijn er een aantal rolluiken, wastafels en marmeren achterplaten van wastafels hergebruikt! Ook werd de redactie verteld dat er een schouw zou zijn verwijderd en deze zou naar Doorwerth verplaatst zijn. Toen de redactie van deze overbuurvrouw te horen kreeg dat het huis van de schouw in Doorwerth Kasteel Doorwerth bleek te zijn, kon een telefoontje naar het kasteel niet achterwege blijven. Dit bleek niet alleen om een schouw te gaan, maar om een hele 18e eeuwse betimmering van een kamer.

Bron; www.bing.com/maps/

DE GESCHIEDENIS

Een van haar bewoners was de voormalige burgemeester van Rheden, de heer mr. A.H. Brandt. De nabij gelegen Burgemeester Brandtlaan en het gelijknamige plein zijn naar hem vernoemt. De villa had sinds haar bouw uitzicht op de Rozendaalse korenmolen met twee raderen, aangedreven door de Rozendaalse beek. De molen brandde in april 1945 af, de villa werd gesloopt in 1973. Vervolgens werden hier meerdere huizen gebouwd.

 

Bron; Foto's Gelders Archief, jaren 50/ 60. 

VILLA KLEIN GELRESTEIN, BOSWEG 1, VELP  

Een van haar bewoners was de voormalige burgemeester van Rheden, de heer mr. A.H. Brandt. De nabij gelegen Burgemeester Brandtlaan en het gelijknamige plein zijn naar hem vernoemt. De villa had sinds haar bouw uitzicht op de Rozendaalse korenmolen met twee raderen, aangedreven door de Rozendaalse beek. De molen brandde in april 1945 af, de villa werd gesloopt in 1973. Vervolgens werden hier meerdere huizen gebouwd. De foto links laat de molen zien en rechts achterin de Villa Gelrestein. De foto rechts de villa iets uitvergroot.

 

Bron; Foto's Gelders Archief.

DE BEWONERS

Deze zijn vooralsnog niet allen bekend omdat de gegevens van de Kamer van Koophandel nog niet bekeken zijn.

DE FAMILIE BRANDT  

De heer Andreas Hegelund Brandt (onderstaande foto), 1848- 1913, begraven te Heiderust, was getrouwd met Emilie Marie Dorothee, 1848- 1936.

 

Bron; Foto C:\Users\Jan\AppData\Local\Temp\1936117640001A-1.pdf  

Ze hadden zes kinderen waaronder een dochter, Deborah Maria Brandt, 1881- 1968, getrouwd met Jacobus Tjebbe Wouters, geb. Westmaas 1871- 1953 (arts en overleden te Velp). Mr. Andreas Hegelund Brandt (1846-1913) was burgemeester van de gemeente Rheden van 1881 tot 1913. (1) In de kampioen van de ANWB van 1904, stond de heer A. Brandt vermeld als lid; 7412, Villa Klein Gelrestein. De telefoongids van 1915 vermeld; 403, mevr. A., Brandt, geb. Labouchere, Boschweg D 305, "Klein-Gelrestein".

DE FAMILIE WOUTERS  

Deborah Maria Brandt, dochter van A. Brandt, trouwde aldus met met Jacobus Tjebbe Wouters. Na woonachtig te zijn geweest in Arnhem, vanaf 1897. Het is nog niet bekend wanneer zij naar het ouderlijk huis van mevrouw Wouters- Brandt verhuisden. In ieder geval werd het huis in 1928 verbouwd door de familie Wouters. In 1929 werd er nog een schuur bij het huis gebouwd, aanvrager was de heer A.T. Wouters. Tevens werden in 1930 de garage en de bloemenkas gebouwd. (2) De heer Wouters had praktijk aan huis. Hij was homeopatisch arts. Voor die tijd erg vooruitstrevend en patienten kwamen dan ook uit heel Nederland. Hij had gestudeerd in Berlijn en bezocht rond 1900 enkele steden in de VS. In 1908 nam hij het initiatief tot oprichting van Vereniging van Homeopathische geneesheren in Nederland. Hij had zitting in de raad tot 1927. Tevens schreef hij artikelen over homeopathie in binnen- en buitenlandse tijdschriften. (3) (4)

DE VILLA  

De villa had de ingang van het perceel op de hoek van de Bosweg en de Ringallee. Het huis had o.a. een plantenkas en een tennisbaan. Deze tennisbaan werd, volgens overlevering, in de laatste jaren van haar bestaan gebruikt door de buurt met toestemming van de bewoners, de familie Wouters. (5)    

De villa kreeg in 1934 overburen en het vrije uitzicht was voorbij. Toen werden er huizen gebouwd op het stuk bouwland voor de villa. Dit was het  terrein van de Modelhoeve, in 1933 gekocht door de gemeente Rheden van de Erven van Van Pallandt. Het tegenwoordige, aan de andere kant van de Ringallee gelegen Rhedens Lyceum, werd in de villa gesticht. De school verhuisde later naar Rozendaal, dus naar de overzijde van de Ringallee. (6)

DE SLOOP   

Een bewoner van de Bosweg vermeldde dat zij net voor de sloop nog enige rolluiken en wat wastafels en marmeren achterplaten van wastafels uit de Villa had gehaald. Tevens werd een houten betimmering en een schouw gered van de sloop. Deze werd geschonken door de laatste bewoners van de villa voor de restauratie van Kasteel Doorwerth in 1970. (7) De betimmering zou oorspronkelijk uit een klooster in Ingen afkomstig zijn. De onderstaande informatie werd ter beschikking gesteld door mevr. drs. M. Knuijt, conservator, Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen.

Een pagina uit "Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1965-1975", Arnhem 1976, waarin de toenmalig directeur D.J.G. Buurman verslag doet van de in die periode uitgevoerde werkzaamheden beschrijft de betimmering en de schouw. In dit verband kan met grote erkentelijkheid melding gemaakt worden gemaakt van de verwerving van een 17e eeuwse- zij het in deze eeuw op verschillende punten wel bijgewerkte- kamerbetimmering met inbegrip van drie deuren, een tot kast verbouwde bedstee en een zandstenen schouw met bijbehorende tegels. Deze betimmering is omstreeks 1918 door de bekende homeopathische arts J.T. Wouters bij de Arnhemse antiquair De Klark. De overlevering, dat zij uit een tot boerderij verbouwd klooster in Ingen stamt, doet vermoeden, dat zij afkomstig is uit de voormalige commanderie van St. Jan aldaar, waarvan het laatste restant, het reeds lang als boerderij dienst doende commandeurshuis, in 1909 is afgebroken (zie Bedr. En Med. Gelre XIII, 1910, p. 311). Dokter Wouters heeft de betimmering eerst in zijn huis in Arnhem en later in Velp in de villa “Klein Gelrestein” laten aanbrengen alwaar zijn weduwe, mevrouw D.M. Wouters- Brandt in 1968 is overleden. Het stemt tot grote dankbaarheid, dat mevrouw E.M.D. de Visser- Wouters en haar zusters mevrouw A. de Visser- Wouters, beiden te Arnhem, dochters van de heer en mevrouw Wouters- Brandt, deze betimmering aan de stichting tegen taxatieprijs hebben willen verkopen om vervolgens de koopsom aan de stichting te schenken als extra steun aan het werk. Een inscriptie zal de herinnering aan dokter Wouters en zijn echtgenote levend houden. (8)   

Onderstaande foto's laten het spectaculaire interieur zien. Een Velpse villa heeft een aantal jaren van dit interieur kunnen genieten. Laten we hopen dat het nu een tijdje in de huidige huisvesting blijft zitten!

   

Bron; Herenkamer kasteel Doorwerth, Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. 

DE NIEUWBOUW NA 1973

Bron; Gelders Archief.

Nog geen info. over beschikbaar.

BRONNEN

1. http://www.genealogieonline.nl/en/alle-begijnen-van-amsterdam/I2606.php 

2. Gelders archief

3. C:\Users\Jan\AppData\Local\Temp\1936117640001A-1.pdf   

4. http://www.achterderug.nl/timartikel.php?id=3706&id1=3&id2=DeLibel

5. Ooggetuige verhalen van buurtgenoten.
 

6. Gelders Archief

7. Ooggetuige verhalen van buurtgenoten 

8. Een pagina uit "Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1965-1975", Arnhem 1976, waarin de toenmalig directeur D.J.G. Buurman verslag doet van de in die periode uitgevoerde werkzaamheden beschrijft de betimmering en de schouw.