#

NORDLAAN

 

 

 

Bron; Gelders Archief, 1958, foto's redactie V.C. 6 juni 2012.

Bovenstaande foto's laten het volgende zien; Langs de Nordlaan dichtbij het spoor stond een spoorwachtershuis. Dit dateert uit 1884. Eigenaar van het perceel (D4645) was Jacob Marten van den Berg, spoorwegwerker. Het huis stond pal langs het voormalige fabrieksterrein waar later onder andere de Golff was gevestigd. De Nordlaan was toen veel smaller. In 1961 werd het spoorwachtershuis gesloopt.

Bron; Link; www.historievandaalhuizen.nl/index.php/straten/overzicht/30-nordlaan/43-nordlaan

HET VOORMALIGE GOLFF COMPLEX (HEDEN LIDL)

Voor zover de organsatie van de Historie van Daalhuizen in het kadaster archief kon nagaan was Willem van Kampen, koetsier te Velp, de eigenaar van het perceel met het oudst bekende huis. Het jaar van de bouw van de oorspronkelijke villa is nog niet bekend. Ca.1890 was de heer Johan van Manen, bloemist, eigenaar van het pand.

Bron; Historie van Daalhuizen.

Het huis was met erf (2,2 are D2718 ), een schuur (0,35 are D2719) en tuin (23,84 are D2857) met een boomgaard. Rond 1929 is dit huis gesloopt en wordt er een timmerfabriek gebouwd door de VOF van den Raad & Schaafsma, timmerfabriek en houthandel. Met als nieuwe eigenaar. Johannes van den Raa.

 

 


Zie ook link; www.youtube.com/watch, foto 2, link; www.entreeding.com/extern/nieuws.rxml
foto 3, redactie V.C., 6 juni 2012.

NORDLAAN 31

Markant pand, Nordlaan 31, gaat volgens de plannen tegen de vlakte. De redactie kreeg berichten van bewoners van de Nordlaan dat nr. 31, een pand van rond 1930, gesloopt zal worden. Reden wordt aangegeven dat de nieuwe Lidl Supermarkt de ruimte nodig heeft voor parkeerplaatsen en de te verwachten verkeersstromen. Zie ook protestbrief buurt, link; www.daalhuizen-velp.nl/documenten/120501%20zienswijze%20bestemmingsplan%20Lidl.pdf Volgens Funda zou het bouwjaar 1934 moeten zijn. In de bouwdossiers van het Gelders Archief zou de bouwaanvraag in 1928 gedaan zijn door J. van de Raad. Of het pand daadwerkelijk in 1928 gebouwd is is niet bekend.

 

 

Bron; Foto 1, Gelders Archief, 1990, foto 2, redactie V.C., 6 juni 2012, kaart 1, 2 plan gem. besluit.

Op bovenstaande foto rechts zien we geheel rechts nog net een gedeelte van het pand aan de Nordlaan 31.

 

Bron; Foto 1, link; www.bing.com/maps/, foto 2, het net.

 

Bron; Foto, www.historievandaalhuizen.nl/index.php/straten/overzicht/30-nordlaan/43-nordlaan

Dit riant vrijstaande herenhuis uit de jaren dertig ligt in de bebouwde kom op enkele minuten lopen van het centrum van Velp. Winkels, scholen, parken en bos zijn in de directe omgeving aanwezig. De laan waaraan deze woning ligt kenmerkt zich vooral door woningen uit de jaren twintig en dertig, zowel vrijstaande woningen, als twee-onder-een-kapwoningen en enkele rijwoningen. De woning verkeert in een goede staat van onderhoud en is recent geheel gerenoveerd waaronder dubbele beglazing en dakisolatie. De totale woonoppervlakte is 200 m2, de inhoud bedraagt 600 m3 en de perceelsoppervlakte is 435 m2. Een zonnige tuin met groot terras gelegen op het zuid-oosten. De inleiding luidt als volgt:

Begane grond:
ruime entree, hal met plavuizen vloer en modern toilet met fontein, deur naar mooi, betegelde en droge kelder met provisie ruimte, riante L-vormige woonkamer (+/- 50 m2) voorzien van houten vloeren, erker, een openhaard met marmeren schouw en openslaande deuren naar de tuin/terras, serre te gebruiken als kantoor/werkruimte, vernieuwde keuken met natuurstenen werkblad, marmeren vloer en voorzien van inbouwapparatuur (4-pitsgascomfort, afzuigkap, combi-oven, koelkast en vaatwasser). Bijkeuken: een zeer ruime lichte multifunctionele ruimte, ideaal voor bedrijf/praktijk in huis, wasruimte met aansluiting voor wasmachine en droger en een aparte fietsenberging.
 

Bron; Link; www.funda.nl/koop/verkocht/velp-gld/huis-47188485-nordlaan-31/omschrijving/

Eerste verdieping:
via fraaie bordestrap naar ruime overloop met glas in lood ramen en dakkapel, luxe licht betegelde badkamer met twee wastafels, hangcloset, jacuzzi en een half ronde douchecabine. Drie slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer met vaste kasten en deur naar het dakterras, aan de voorzijde gelegen grote slaapkamer met eveneens toegang tot het dakterras en een derde slaapkamer.

Tweede verdieping:
overloop met cv-ruimte en twee lichte slaapkamers. Boven de slaapkamers een vliering.

Bijzonderheden:
- Mooie jaren dertig woning geheel gerenoveerd.
- Dakisolatie en gedeeltelijk dubbel glas.
- Paneeldeuren en glas-in-lood deuren.

Bron; www.funda.nl/koop/verkocht/velp-gld/huis-47188485-nordlaan-31/omschrijving/

HISTORIE

Zoals het uit onderstaande bronnen af telezen valt is de villa door de toenmalige fabrieksdirecteur J. van de Raad gebouwd.

 

In 1928 wordt de VOF van den Raad & Schaafsma, timmerfabriek en houthandel, de nieuwe eigenaar. Johannes van den Raad vraagt in juni 1928 een vergunning voor het bouwen van een timmerfabriek (GA 2508/ 91-194); de bouwkosten bedragen f14.000.

Later dat jaar vraagt hij een vergunning voor de bouw van een woonhuis aan de Nordlaan (nu nummer 31) (GA 2508 / 93-322). De architect is M.Hols uit Velp, de bouwkosten zijn f 8000,-- In 1929 wordt er een houtloods en kantoor aan de timmerfabriek gebouwd.

Bron; Link; www.historievandaalhuizen.nl/index.php/nijverheid/overige-nijverheid/246-fabrieksterrein-golff

Bron; Link; ftp.rheden.nl/~ruimtelijkeplannen/NL.IMRO.0275.BPVM6-0002/tb_NL.IMRO.0275.BPVM6-0002_1.pdf

ONDERZOEK

De locatie waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft, ligt niet in een beschermd dorpsgezicht. Het terrein Nordlaan 33 ligt sinds de sloop braak.

Op perceel Nordlaan 31, dat nadien bij de ontwikkeling is betrokken, moet voor de voorgenomen ontwikkeling een woning worden gesloopt. Deze is niet aangewezen als monument.

Niet alleen het bovengronds zichtbare kan een waarde vertegenwoordigen. Ook het behoud en de kennis van archeologische waarden vertegenwoordigt een waarde. De bescherming van deze waarden is per 1 september 2007 wettelijk verankerd in de Monumentenwet 1988. Gemeenten moeten zorgdragen dat in de bestemmingsplannen het belang van de archeologische monumentenzorg wordt meegewogen. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan kan de provincie archeologische attentiegebieden aanwijzen waarvoor de gemeente binnen een door de provincie te bepalen termijn archeologievriendelijke bestemmingsplannen moet hebben vastgesteld. De gemeenteraad heeft in 2008 de archeologienota Uitgediept vastgesteld. Hierin wordt een aantal beleidsvoornemens ten aanzien van archeologie verwoord. Archeologie wordt op grond van deze nota voortaan beschermd via de bestemmingsplannen. Dit laat onverlet dat mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd zijn beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren. Of een vondst van archeologische resten uiteindelijk moet leiden tot behoud van deze resten of een opgraving wordt door de regioarcheoloog bepaald aan de hand van de in de archeologienota uitgewerkte selectiemethode.

Bij het vervaardigen van bestemmingsplannen wordt derhalve vooronderzoek gedaan indien de verwachting luidt dat archeologische waardevolle zaken aanwezig kunnen zijn. Uit het rapport Archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek Nordlaan 33 te Velp, van Econsultancy, gedateerd 23 september 2011 en genummerd 11065714, blijkt dat het plangebied volledig is verstoord en geen vervolgonderzoek nodig is. Dit onderzoek is als bijlage bij deze toelichting gevoegd.

Op het nadien bij de ontwikkeling betrokken perceel Nordlaan 31 kan het onbebouwde gedeelte voor een beperkt deel worden bebouwd in het kader van de voorgenomen ontwikkeling. Gezien de omvang, de uitkomsten van het verrichtte onderzoek en het gegeven dat vondsten verplicht moeten worden gemeld, is aanleiding geweest om af te zien van een aanvullend onderzoek.

Bron; Plan gem. Rheden, Velp-Midden, locatie Nordlaan hoek Noorder Parallelweg.

Bron; Link; www.econsultancy.nl/index.php

 

 

Bron; Foto's redactie V.C., 6 juni 2012.

PLAN

De voormalige Golff.

 

In dit bestemmingsplan wordt aan de percelen de bestemming Detailhandelgegeven. Aldus blijft de vestiging van een supermarkt mogelijk. Gewenst wordt een supermarkt met een grondoppervlakte van circa 1.315 m², met aan de zijde van het spoor op de verdieping een sociale ruimte van circa 46 m². Het onderhavige bestemmingsplan maakt dit mogelijk Ten behoeve van een zo efficiënt mogelijke inrichting van het terrein komt de woonbestemming te vervallen en zal de woning worden gesloopt. Anders dan voorheen is de tweede bouwlaag niet mogelijk omdat een kapvorm in de vorm van een lessenaarsdak wordt voorgeschreven, waarbij de hoogste zijde is gelegen aan de zijde van de spoorlijn. De laagste zijde sluit dan aan bij de bebouwing ten noorden van de locatie.

Dit bouwvlak komt verder van de spoorlijn te liggen. Het vlak wordt langer en minder diep dan het geldende bouwvlak. Ook het parkeren moet thans op het bijbehorende perceel plaatsvinden, daarvoor wordt het voorterrein geschikt gemaakt voor auto's. Het autoverkeer en de bevoorrading worden afgewikkeld via een entree aan de Noorder Parallelweg. Aan de kant van de Nordlaan kan het terrein geschikt worden gemaakt voor het afwikkelen van het fietsverkeer.  Aan de noordzijde van het plangebied grenst de ontsluitingsweg van de Volle Evangelie Gemeente die op het binnenterrein een kerk heeft. Hoewel een bestemmingsplan betrekking heeft op de ruimtelijke mogelijkheden en daarom het bouwplan niet aan de orde is, is hieronder ter illustratie een typologie van het gebouw weergegeven.

Bron; Plan gem. Rheden, Velp-Midden, locatie Nordlaan hoek Noorder Parallelweg.

 

OKTOBER 2012

  Lidl sloopt en bouwt. Al eerder schonk de redactie aandacht aan de historie van het terrein waar de toekomstige Lidl moet komen. De redactie kijkt even enkele maanden terug, toen de fraaie jaren 30 villa, net gesloopt, nog te bewonderen was. De redactie heeft een bezoek gebracht aan het terrein en totaal geen vondsten aangetroffen. De redactie constateert dat de fundamenten van de nieuwe Lidl niet diep de grond in gaan en er geen kelder gemaakt wordt.

  

  

Bron; Foto 1 Gelders Archief, foto 2 redactie V.C., 6 juni 2012, foto 3 en 4, 1 okt. 2012.

DECEMBER 2012

Terrein van voormalige Golff, nu Lidl, gaf een stukje van haar verleden prijs. Door graafwerkzaamheden voor de nieuwe hemelwaterafvoer van het pand van de Lidl in 2012, trof men een keldervloer met estrikken aan. De foto's onder geven de keldermuur weer, foto 2, met haaks daarop links de vloer met estrikken van de kelder.

 

Bron; Foto's dhr. S. van Hensbergen.

Afmetingen ongeveer 4 bij 5 meter. Het kan zijn dat deze iets groter was omdat de fundering nog iets verder door liep dan het uitgegraven gedeelte, aldus de uitvoerder.Tevens kwamen enkele bezinkputten te voorschijn. De redactie werd getipt door een toevallige passant! We namen een kijkje, helaas was het al donker en konden we alleen de estrikken vinden die al op de afvalhoop lagen. Deze zijn schoongemaakt en staan op onderstaande foto. Al voor de bouw namen we een kijkje maar troffen toen geen vondstmateriaal aan. Reden was dat de fundering van de nieuwe Lidl hooguit een halve meter diep ligt. Zou men dieper graven dan is de kans groter dat er sporen uit het verleden zichtbaar worden. Nu moest men voor de afwatering zeker 2 meter diep graven waardoor de oude keldervloer bloot kwam te liggen. Op vrijdag sprak de redactie met de uitvoerder, maar helaas bleek het gat al gedicht! Het gat zat vol met puin van waarschijnlijk een deel van de oude villa? Vermoeden bestaat dat dit de kelder is van het huis met erf (2,2 are D2718 ), een schuur (0,35 are D2719) en tuin (23,84 are D2857) met een boomgaard. Als we kijken naar de positie op onderstaande kaart, klopt de ligging van de aangetroffen keldervloer (zie sporen op de sneeuwfoto) precies met de ligging van de villa. Rond 1929 is dit huis gesloopt en wordt er een timmerfabriek gebouwd door de VOF van den Raad & Schaafsma, timmerfabriek en houthandel. Met als nieuwe eigenaar. Johannes van den Raa. Later zal de Golff supermarkt zich in dit pand vestigen. De oude fabriek is gesloopt voor de bouw van Lidl. De opening van de winkel staat gepland voor 16 januari 2013. Zonder te veel vorstproblemen zal de oplevering binnen de tijd plaatsvinden. Met dank aan de heer S. Hensbergen, uitvoerder.  Bron; Historie van Daalhuizen, www.historievandaalhuizen.nl/index.php/nijverheid/overige-nijverheid/246-fabrieksterrein-golff

    

 

Bron; Foto 1, redactie V.C., foto 2, Historie van Daalhuizen, foto 3/ 4, redactie V.C., 6/ 7 dec. 2012.

HET VOORMALIGE ALDI COMPLEX (HEDEN GOOSSENS RACESHOP VELP)

Als eerste was hier rond 1890 gevestigd een Machinale Wollen Deken-Vollerij en Kammerij, Stoomververij en Chemische Wasscherij van de familie Bremer. Vervolgens de Velper Machinefabriek en IJzergieterij. Geruime tijd was hier in dit pand de garage van Versteeg een bekend begrip in Velp. Veel Velpenaren kennen het pand als de plaats waar de Aldi gevestigd was. Bron; www.historievandaalhuizen.nl/index.php/nijverheid/overige-nijverheid/245-fabrieksterrein-aldi

HISTORIE

Het voormalige Aldi pand heeft dus in 100 jaar tijd een overgang doorgemaakt van industrieel complex naar winkelfunctie. Onderstaande afb. situatie voor de bouw van de fabriek en er net na. Afb. links is boven de spoorlijn, afb. rechts is de spoorlijn rechts.

 

 

Het is tegenwoordig bijna ondenkbaar dat het pand zelfs een hoge industriele schoorsteen had en het echt een fabriekje was. Gedurende 100 jaar voltrok zich een metamorfose van het pand naar een uitstraling van een gebouw dat niet zou misstaan op een modern industriecomplex.

 

 

In 2013 vestigde zich hier, na jaren van leegstand, de firma Goossens Raceshop Velp. Zij zijn hoofdzakelijk gericht op de sportieve fietser. Een groot deel van het assortiment bestaat dan ook uit fietsen op het sportieve segment (race, MTB, cyclocross, hybride, trekking) en de bijbehorende onderdelen, kleding en accessoires. Daarnaast verkopen zij stadsfietsen en fietsen met elektrische trapondersteuning. Vanaf 2007 was Goossens gevestigd aan de IJsselstraat 14. Ruimtegebrek en toekomstige herontwikkeling door de gemeente van het gebied rondom IJsselstraat 14, deed Goossens besluiten haar intrek te nemen in het voormalige Aldi pand. Na veel achterstallig onderhoud moest men eerst fors verbouwen.

 

De redactie bracht op 2 oktober 2013 een bezoek aan het voor de verbouwwing van binnen kaal gemaakte pand. Aan de buitenkant lijkt het een modern gebouw. Echter tijdens de verbouwing geeft het pand toch een stukje van haar industriele verleden bloot. Het westelijke gedeelte van het pand is het oudste gedeelte. Hier trof de redactie dan ook, tussen twee muren ingeklemd, de fraaie ruim 4 meter hoge schuifdeuren aan.

 

De deuren blijven in het pand, maar worden weer toegedekt tussen de nieuwe wanden. Zou je deze wanden verwijderen dan kun je de deuren zo weer op schuiven. Zij hingen nog net als vroeger aan de originele rails!

Ook dook vanachter een nieuwe wand omhoog een gedeelte van een van de originele boogvensters in de noordmuur achter.

In dit zelfde westelijke gedeelte bevindt zich een fraaie zwart geschilderde houten spanten constructie. De spanten zijn aan elkaar vast bevestigd met zo wel grote bouten en moeren als gat/ penverbindingen. 

 

 

Van buitenaf bijna nie voorstelbaar omdat vanaf goothoogte het zadeldak een rechthoekige overkapping heeft gekregen. Zou je deze verwijderen dan komt het zadeldak tevoorschijn. Vermoedelijk is dit ook het oudste gedeelte van het pand, datering rond 1918. In 1918 verbouwen de Gebr. Sanders uit Enschede de fabriek tot de Velper Machinefabriek en IJzergieterij.

In de jaren 80 bevond zich in dit gedeelte nog een slagerij. Hiervan bevonden zich nog allerlei tegelwanden in het westelijke gedeelte van het gebouw. Op een van de deuren van het toilet zat nog een bordje met de tekst na gebruik van het toilet handen desinfecteren! Aldus mevr. Goossens. Onderstaande foto laat nog een ander bordje zien.

 

Wat opvalt zijn de hier en daar in het zicht gekomen originele wanden. Wit pleisterwerk dat door industriele werkzaamheden en wellicht de latere garageactiviteiten van de heer H. Versteeg, zwart is geworden.

 

Wandelend door het pand zien we tal van ijzeren balkconstructies die aangebracht zijn om originele tussenwanden weg te kunnen halen. Hergebruik werd vroeger ook al toegepast door twee oude kastplank latten te verwerken in het plaffond. Foto rechtsboven!

Net voor het achterste gedeelte troffen we in de zuidmuur een complete houten deur aan. Datering rond 1918? Deze zou verwijderd worden en wellicht in een container verdwijnen? De redactie gaf aan deze in ieder geval op te slaan op de nieuwe zolder! De heer Goossens gaf aan dit te overwegen. Iets dat weg is komt nooit meer terug!

 

Het middengedeelte heeft weer een totaal andere plaffondconstructie. Tussen ijzeren balken halfrond gemetselde plaffonds, afgewerkt met stucwerk.

Overal zien we nog vloergedeelten van het oude Aldi complex. Het pand verlaten we via de twee ijzeren deuren aan de oostkant. Deze lijken jaren 30 en erg industrieel?

Ooit bevond zich aan de noordkant van het terrein nog een gebouwtje, magazijn. Dit is waarschijnlijk met de komst van de Aldi gesloopt om het parkeerterrein toen groter te krijgen.

Met dank aan de familie Goossens. www.goossensvelp.nl/

Bron; www.historievandaalhuizen.nl/index.php/nijverheid/overige-nijverheid/245-fabrieksterrein-aldi