#

DE WATERSTRAAT

Weet u waar Rue de l'eau zich bevindt in Velp, of de luxere variant Boulevard de l'eau? Deze vraag legde de redactie u 3 weken geleden voor met natuurlijk een knipoog richting het zuidelijke vakantiegevoel. Zuid- Europa- boulevards en palmbomen! Het is wel opvallend dat in drie tuinen aan de Waterstraat (Rue de l'eau!) zich ietwat uitheemse boomsoorten bevinden. De palmbomen zijn voor voor Velp wel opvallende verschijningen en zo te zien gaan ze al aardig wat jaartjes mee. Hoewel de palm het op foto drie niet gered lijkt te hebben. De palmbomen op de foto links zijn soorten uit de Hymalaya. Deze zijn goed bestand tegen de Nederlandse weersomstandigheden, alsdus de eigenaar. Destijds gekocht voor 35 gulden als jonge boompjes! De bomen zijn ongeveer 25 jaar oud en hebben de eerste 10 jaar zelfs in een andere tuin gestaan.  

 

Bron; Foto's redactie V.C. 12 aug. 2012.

SEPTEMBER 2012

De Waterstraat krijgt een opknapbeurt. De redactie zal de werkzaamheden volgen. Wellicht dat ook hier nog iets interessants naar boven komt! Op maandag 3 september 2012 starten de onderhoudswerkzaamheden aan de Waterstraat en de Merwedestraat in Velp. De werkzaamheden duren tot eind 2013. De uitvoering bestaat uit twee fases. De Waterstraat wordt opnieuw geasfalteerd en de bestaande asfaltverharding in de Merwedestraat wordt vervangen door straatstenen. De parkeerstroken en trottoirs krijgen nieuwe stenen en tegels. Er komen plateaus met middengeleiders op de kruising van de IJsselstraat-Broekstraat en de Graaf Ottostraat-De Straatweiden. Reden hiervoor is om de snelheid te verlagen en om het oversteken van de Waterstraat te verbeteren. Gelijktijdig met het onderhoud aan de verhardingen voert de gemeente ook groot onderhoud uit aan de riolering en de openbare verlichting. De straatverlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

Bron; Gemeente Rheden, www.rheden.nl/Actueel/Nieuwsberichten/Augustus/Start_werkzaamheden_Waterstraat_en_Merwedestraat_in_Velp

Op dit moment is er nog weinig activiteit, zie foto's.

 

Bron; Foto's redactie V.C., 4 sept. 2012.

Waterstraat werkzaamheden in volle gang. De redactie nam een kijkje en vond wat scherfwerk. Datering 19e/ 20e eeuw? De scherven lagen bij een op een fundering lijkende klomp puin. De redactie heeft melding gedaan bij de gemeente. Het zou hier wel eens kunnen gaan om restanten van een aan de Waterstraat gelegen boerderij. Zou het hier om de boerderij van Minkman kunnen gaan? Meer info. volgt.

 

 

Bron; Foto's redactie V.C., 15 sept. 2012, zwart/ wit foto Boerderij Minkman, 1965, Gelders Archief.

Waterstraat werkzaamheden in volle gang. De redactie nam voor de tweede keer een kijkje en vond wederom wat scherfwerk. Datering 18e/ 19e/ 20e eeuw?

 

   

 

 

Bron; Kaart, Gem. Rheden, foto's redactie V.C., 18 sept. 2012. Foto 1 laat een onverklaarbare rode steenlaag zien. Eerdere bebouwing? Foto 3 laat een soort van fundering zien, vooral bestaande uit puin. De scherven werden aangetroffen ter hoogte van de zwarte auto bij de luchtfoto, foto 2.

Op 25 sept. nam de redactie, na de dagelijkse werkzaamheden, nog even een kijkje aan de Waterstraat. Wat schetst de verbazing, na het nalopen  van de uitgegraven geul voor de nieuwe riolering werd het bovendste, ruim 1 meter lange deel van de eerder aangetroffen paal, op de zandheuvel gevonden! Ook dit heeft de redactie weer doorgegeven aan de regioarcheloog. Op zondag trof de redactie al eerder veel scherven aan! De redactie heeft de indruk dat het geen opgebrachte grond is. Dit zou betekenen dat het hier gaat om stortplaatsen of beerputten. Fundamenten heeft de redactie niet aangetroffen. Er is een halve meter dikke, moeilijk doordringbare, zwarte grondlaag aanwezig, ongeveer een halve meter onder het maaiveld. Verder kwam de redactie zeer fraaie grondlagen tegen waarvan sommigen fraai doorsneden zijn door echte vette grijze leemlagen, bijna klei.

   

 

 

Bron; Foto's redactie V.C., 23 en 25 sept. 2012.

De uitgegraven geul voor de nieuwe riolering aan de Waterstraat bevatte vondsten zoals op de foto's hieronder te zien. Inmiddels is de sleuf weer dicht en zal spoedig aan het volgend gedeelte begonnen worden. De regioarcheoloog heeft de vondsten voorlopig op 19e en 20e eeuws gedateerd. Hier en daar zit net iets ouder scherfwerk tussen. Wat op eerdere foto's te zien is dat de grond vrijwel overal verstoord is. De zwarte laag zal opgebracht zijn. Het zou inderdaad kunnen dat een deel uitgesmeerde beerputvulling is. De dichtheid zal (o.a.) wel veroorzaakt zijn door het aantrillen van de wegen. Foto 3 laat een gedeelte van een dakpan zien met bruine loodglazuur. Het zou kunnen dat het hier om een wat luxere Oud Hollands type dakpan gaat. Vaak werden dakpannen bij de wat rijkere huizen voorzien van loodglazuur. Doordat er een niet geglazuurde rand rond het geglazuurde gedeelte zit, kan het wel eens zo zijn dat de glazuur er pas op het dak opgebracht is. 

 

 

 

 

Bron; Foto's redactie V.C., 28 sept. 2012. 

 De bodem van de Waterstaat blijft haar geheimen prijsgeven. De bus kan elk moment bij het bushokje arriveren, zo lijkt het. Volgens de redactie kunnen dit soort lichtkranten ook uit! De redactie trof vandaag net iets ouder scherfwerk (zie foto 3) aan dan de al eerder aangetroffen vondsten. De oude al eerder aangetroffen boomstam (foto 2) is nog gewoon aanwezig!

 

Bron; Foto's redactie V.C., 1 okt. 2012.

  Waterstraat geeft nog een handjevol scherven prijs. De gedachte dat hoe meer er naar de Oude Jan gegraven zou worden, i.v.m. de aanleg van het nieuwe riool, en dat hierdoor meer vondsten zouden komen, klopt niet. Helaas, de grond bleef akelig leeg. Wel trof de redactie het scherfwerk aan op de hevels zand, afkomstig van eerder afgegraven grond ter hoogte van de IJsselstraat. Mooi om te zien is de klomp grond zoals je de scherven vindt en dan de foto er na na schoonmaak.

 

Bron; Foto's redactie V.C., 9 okt. 2012.

  Laatste vondsten Waterstraat renovatie fase 1, gevonden door de redactie. Binnenkort zal fase 2 beginnen.

Bron; Foto redactie V.C., dec. 2012.

FEBRUARI/ MAART 2013

Waterstraat deel 2 wordt aangepakt. Deel 2, de eerste fase loopt vanaf de kruising Dr. Schaepmanstraat-Pastoor Schaarsstraat tot en met de kruising met de Wiardi Beckmanstraat-Haverland. Van 4 maart 2013 tot begin april 2013. Zie meer op rheden.nieuws.nl/112888/start_2e_fase_reconstructieonderhoud_waterstraat_velp De redactie was nog even ter plaatse en kwam nog wat scherfwerk tegen. Bijzonder zijn de onderste stukken op de foto, waarvan de oudste stukken 16e/ 17e eeuws zijn! De redactie blijft het volgen! 


 

 

 

Dag 1.

Fraaie vondsten waren op dag 2 het parfumflesje (19e eeuws) en de mondharmonica van rond 1900. 

   

   

 

 

 Dag 2.

Op 10 maart bezocht de redactie de Waterstraat, maar trof geen scherfwerk aan. Het is nog steeds opvallend dat bij de kruising met de zijstraten het meeste scherfwerk aangetroffen is. Wel nam de redactie deze zeer fraai geaderde steen mee. Het stuk wat nu bloot ligt bevatte veel stenen.

Waterstraat wellicht weer een grondplaats van oude bebouwing aangetroffen? De donkere grondlaag en een aantal vondsten kunnen hier een verklaring van zijn. De redactie heeft weer een melding naar de regioarcheloog gedaan. Op de foto met de vondsten te zien o.a. 2 delen van 18e eeuwse tegeltjes. Mooi te zien de naad tussen de twee tegels. Tevens te zien een houten staander, wellicht van een schuur?

 

 

Bron; Foto's Redactie V.C., 4 april 2013.

Fraaie natuursteen aangestroffen in de Waterstraat. Geen scherfwerk maar dit kwarts achtige stuk, met rode aders. Het lag midden in de weg in het zand.

 

Waterstraat nog lang niet klaar, enorme operatie. Daarmee komt wel een deel van de oorsprong van de Waterstraat vrij, gezien de archeologische resten. De redactie bezocht wederom de Waterstraat. Vondsten ter hoogte van de Elzenstraat.

  

Bron; Foto's redactie V.C., 23 mei 2013. 

Waterstraat renovatie bij Graaf Ottostraat aangekomen. Helaas vallen hier de vondsten tegen. De grond geeft vooralsnog geen sporen weer. De redactie bezocht het stuk. Het enig dat opviel was de enorme hoeveelheid klinker (brok) stukken onder de laag asfalt. De vraag is of dit een verstevigde onderlaag is geweest of dat hier sprake is van een eerdere bestrating van voor de bouw van de wijk? Wellicht weet een van de lezers van de V.C. hier meer over? Laat het de redactie weten! Foto's onder redactie V.C., 23 mei 2013.

 

   

JULI 2013

Waterstraat kruispunt Kennedylaan wordt aan gewerkt. De redactie heeft nog geen fraaie verkleuringen in de grond aangestroffen zoals eerder op de Waterstraat of scherfresten. We houden het in de gaten! Aan de andere kant van de Waterstraat zijn de werkzaamheden zo goed als afgerond en rijdt het verkeer al weer gewoon over de weg.

  

AUG. 2013

Waterstraat renovatie deel drie bijna voltooid. Inmiddels rijdt het verkeer weer vanuit de Kennedylaan richting het Velperbroek. Het omrijden door de wijk achter de Zwembad de Dumpel was echt omrijden! De beplanting tussen de twee weghelften tegenover het winkelcentrum zit er ook weer netjes is. Het is dus bijna zo ver! De redactie nam een kijkje bij de nieuwe duiker onder de Waterstraat. Een enorme sleuf. Straks is er niets meer  van te zien, wellicht pas weer over een jaar of 50? De redactie trof enige natuurlijke grondverkleuringen maar geen verkleuringen door menselijk handelen. Tevens werd er geen scherfwerk aangetroffen.