#

HET OUDE VEERHUIS

Een schilderij op Marktplaats deed de redactie besluiten hier toch een artikel te plaatsen over het oude Rhedense Veerhuis. Een plek een gebouw waar ook veel Velpenaren herinneringen aan hebben.

Bron; Ansichtkaart internet, jaren 50/ 60. Veerhuis op de achtergrond met de veerpont. Rechts achterin de oprukkende Meteoor activiteiten die uiteindelijke het einde voor het veerhuis zouden beteken! Rechts een afbeelding van animatie over het oude veerhuis. Link; www.youtube.com/watch

 

Bron; Foto's Marktplaats. Met als bijschrift; Speciaal voor (oud-)inwoners van Rheden en omgeving, die nog het Veerhuis aan de IJssel in Rheden hebben gekend. Het schilderij is geschilderd door G.J.Bosveld in 1984 (toen wonende aan de Laakweg in Rheden) en stelt de situatie voor toen het riviertje De Laak nog uitstroomde in de IJssel, op de plek waar nu de snelweg loopt. De toenmalige gierpont (toen nog zonder kantelbare motoraandrijving) is nog zichtbaar. Een historisch schilderij voor de echte liefhebber, geschilderd en ingelijst door een oorspronkelijke inwoner uit Rheden. Het schilderij incl. lijst meet ca. 75 x 55 cm. Conditie is uitstekend.

Er is inmiddels ook een spannend kinderboek dat zich rondom het Veerhuis afspeelt!

Bron; Link; www.devlinderkamp.nl/veerhuis.htm

DE GESCHIEDENIS

Op 17 oktober 1573 werden de schoutambten Rheden en Velp samengevoegd tot één bestuurlijke eenheid. Dit gebeurde onder druk van de oprukkende Spaanse troepen. De schout was, als vertegenwoordiger van de Landheer, de hoogste gezagsdrager. In 1592 vond een verandering in het bestuur plaats. De jonkers verlangden invloed in het ambtsbestuur. Het college van ambtsjonkers kwam in 1582 voor het eerst in vergadering bijeen op kasteel Biljoen. Ambtsjonker werd je niet zo maar. Je moest 22 jaar oud zijn, uit een riddergeslacht komen, de Hervormde eredienst belijden(na 1732) en 25 morgen land ter waarde van 12.000 daalders onbezwaard in eigendom hebben. In 1681 werd de dorpsgemeenschap opgeschrikt door een moord, die in het Veerhuis was gepleegd. Het was niet zo maar een moord, nee, de aanstichter was een ambtsjonker die door zijn aandeel in de aldaar gepleegde moord uit zijn ambt werd ontheven. Deze ambtsjonker was Herman van Deelen en woonde op het Hof te Loo in Spankeren. Maar de daadwerkelijke moordenaar was zijn broer Valenus.

  

Bron; Link; www.geldersarchief.nl/zoeken/ Ca. 1850-1870, door Bos, G.J.

Veel schippers van binnenvaartschepen legden even in het haventje van het Veerhuis aan om te overnachten en iets in de gelagkamer te gebruiken en ik vermoed, dat menig Rhedens echtpaar elkaar bij het Veerhuis de liefde heeft verklaard.

 

Door uitbreiding van de betonfabriek de Meteoor, in 1907 opgericht door W. Honig en N. van Heloma, werd het Veerhuis in november 1969 afgebroken en de IJssel ingeschoven. Weer verdween er een stukje van ons culturele erfgoed. Betonplaten en een plaquette herinneren ons er aan waar het Veerhuis gestaan heeft.

Bron; Link; www.devlinderkamp.nl/rheden.htm   

Bron; Link; www.veerdienstrheden.nl/Geschiedenis/inhoud.html Het Rhedense Veer in 1948, o.a. zicht op dorp De Steeg.

Bron; Gelders Archief. De laatste foto's, of zijn er nog meer?

WAT REST!

Wat rest is een herinneringsbordje op de plaats waar ooit het veerhuis stond!

NOVEMBER 2013

Op Marktplaats aangeboden een fraai schilderij van het Veerhuis en omgeving uit 1834. Het is een gezicht op de rivier de ijssel , het veerhuis bij het dorp Rheden. Het is gesigneerd met de naam J.A.R Best ( amsterdamse kunstschilder). Het schilderij is vroeg 19e eeuws. Historisch gezien is dit een interresant schilderij omdat het de omgeving laat zien zoals het in 1834 was. Het schilderij is gesigneerd en gedateerd en op de achterzijde staat een volledige beschrijving van de plek. Ook geeft het een beschrijving wie de schilder was.

Geboortegegevens:· geborente Vleuten (Vleuten (NL))dd 15.04.1797betreft:Johannes Alexander Rudolph Best

Overlijdensgegevens:· overledente Alkmaar (Alkmaar (NL))dd 12.01.1855

betreft:Johannes Alexander Rudolph BestBeroep:· graficus· graveur· schilder

Typering van het werk:· gravures:techniek: etstechniek· schilderijen

:onderwerp: dorpsgezichten; Gelderse landschappen; stadsgezichten

Verblijf:· Alkmaar (Alkmaar (NL))· Schermer· Vleuten (Vleuten (NL))· Amsterdam (Amsterdam (NL))  1816-1854

Vorming:· docent: A. de Visser;Presentaties (selectie):· Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam - 1822 (groepsexpositie)Literatuur/wordt vermeld in:· Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1818 Pub. datum: 1818 (-> 5)· Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 Pub. datum: 1822 (-> 4)· Thieme Becker III - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart Pub. datum: 1909· Waller Biografisch Woordenboek v Noordnederlandse Graveurs Pub. datum: 1938· Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950 Pub. datum: 1969· AKL X, Allgemeines Künstlerlexikon Pub. datum: 1995