#

ZIEKENZORG VAN VELP

Op onderstaande foto zou volgens de site van het Gelders Archief het eerste ziekenhuis van Velp te zien zijn. Echter waar dit zich bevond is niet geheel duidelijk en welk pand op de foto verteld de site van het Gelders Archief ook niet. Een lezer gaf aan dat wellicht het huis aan de linkerzijde het huis van de familie Jolink - Salemink, hoek Kerkstraat, Kerkpad zou zijn. Bron; Dhr. F. Peters.

Bron; Gelders Archief.

 

ZIEKENHUIS VILLAPARK

Tussen Evertslaan, Overbeeklaan, Tramstraat en Adm. van Kinsbergenlaan lag het oude ziekenhuisterrein.

Het tweede ziekenhuis, in het Villapark, onderstaande foto. Nog zonder de extra aanbouw.

   

 

 

Bij de bouw zijn waarschijnlijk beide gedenkstenen geplaatst. Beide stenen hebben het jaartal 1894! Deze hangen nu in het ziekenhuis bij het Velperbroek Circuit. Deze zullen waarschijnlijk ook uit het gesloopte ziekenhuis afkomstig zijn?

Onderstaande 1e foto nog voor de aanbouw van 1899. 2e Foto onder na de verbouw van 1899, rond 1910.

 

 Bron; Marktplaats en Gelders Archief.

Het vermoeden bestaat dat de aanbouw links de aanbouw uit de jaren 20 is? Het zou ook goed in 1899 gedaan kunnen zijn omdat de stijl van bouwen hier meer bij past. Hiervoor zouden de bouwtekeningen ter hand genomen moeten worden!

 

Bron; Ansichtkaarten archief V.C.

Bron; Ansichtkaarten van het net, boven links en rechts rond 1900, kaart midden vanaf het middenpad bij de grote vijver gezien rechts op de achtergrond het oude ziekenhuis. Foto onder vermoedelijk de situatie jaren 30, gezien de oude auto in het midden?

 Bron; Archief V.C.

Onderstaande gedenksteen hangt tegenwoordig ook in het bij het Velperbroek Circuit. Deze zal waarschijnlijk ook uit het gesloopte ziekenhuis afkomstig zijn? Wellicht heeft dit te maken met verbouwingen rond de jaren 20?

Onderstaande foto laat verpleegkundigen zien in 1945. De foto geeft tevens een mooie blik vanuit de Tramstraat richting de Hogeweg.

Onderstaande foto laat waarschijnlijk de aanbouw zien uit 1933?

Bron; Gelders Archief, 1948.

Onderstaande foto's geven een beeld hoe het ziekenhuis er nog bij stond in de jaren 70 in het Villapark. Het is lastig te zien waar wat is bij welke straat. Het is niet goed te achterhalen bij de site van het Gelders Archief. De redactie duikt hier nog in. Dat het een fors complex was is zeker heeft heel wat sloopwerk opgeleverd. Hier zijn geen foto;s van, voor zo ver bekend?

 

          

Bron; Gelders Archief, jaren 70, kort voor de sloop. 

Leuke speld van het oude Velpse Ziekenhuis dook op. Helaas was de redactie te laat voor de aankoop. Toch hier een foto. De redactie vermoedt dat de speld uit de jaren 30 stamt? Onderstaande foto rechts laat vaag wat verplegend personeel zien met spelden bovenaan de blouse, zou dit de speld zijn van foto 1?

  

Bron; Foto 1, Marktplaats, foto 2, bestuur en personeel Vereniging Het Ziekenhuis Velp vermoedelijk t.g.v. uitbreiding 1934, Gelders Archief.

Onderstaande speld werd waarschijnlijk gedragen door het personeel in de jaren 30? De redactie kwam de speld tegen op Marktplaats.

 Bron; Marktplaats.

JUNI 2013

Museum Velp zoekt Velpse ziekenhuis speld! Na een bijna aankoop op Marktplaats, greep M.V. mis. Helaas de speld ging naar een andere verzamelaar. Toch het verhaal van de Velpse ziekenhuisspeld, wanneer kregen de dames deze? De typisch Velpse speld wordt eigenlijk altijd vergezeld door een Verpleegsterspeld (komt uit dezelfde nalatenschap). De leerlingen droegen een Ziekenhuisspeld en bij het behalen van het diploma werd deze vervangen door de officiele speld voor gediplomeerden (gedragen boven de bovenste rij knopen van het uniform, ter hoogte van het witte kraagje. Dit om inkijk te voorkomen tijdens de verzorging…)! De Verpleegsterspeld die is ook al heel oud.

 

Helaas is het nummer van het A-diploma niet meer te lezen (A = de algemene ziekenverpleging), maar dat van het B-diploma wel (2475) ofwel deze verpleegster was de 2475e die de aantekening “psychiatrie” in Nederland heeft weten te bemachtigen en dat is al heel lang geleden! A-verpleegkundigen konden naast hun diploma namelijk nog een aantal aantekeningen halen (zoals Psychiatrie (zoals op deze speld te zien aan het blauwe kruis) Wijkverpleging, Kraamverpleging en een zgn. Kinderaantekening. Helaas zijn er bij de spelden geen namen meer te noemen van de verpleegster die deze spelden heeft toebehoord.

Bron; De heer P. Struijs, Tilburg.

HET NIEUWE ZIEKENHUIS

  

Bron; Gelders Archief, eind jaren 70.

MAART 2015

Ziekenhuis torentje Villapark, ooit geschonken door de voorzitter van het ziekenhuis dr. A. van der Willigen sr. in 1934, herontdekt, MAART 2015, achter de oude voormalige zusterflat.

   

 

HISTORIE TORENTJE

Hoe het torentje nu precies tot stand is gekomen is (nog) niet duidelijk. Het maakt in ieder geval deel uit van het ontwerp van archtect Heineman voor het nieuwe ziekenhuis van 1934. Vermeld staat dat dr. A. van der Willigen sr. het torentje geschonken heeft aan het ziekenhuis. Was er eerst het ontwerp van architect Heineman of later na het ontwerp het idee van dr. van der Willigen? Wellicht wordt dit ooit nog een keer duidelijk?

Bron van bovenstaande is het jubileumboek over de Velpse ziekenzorg. Onderstaande foto.

Het in bovenstaande stukje tekst genoemde torentje heeft in 2015 al lang geen groenkoperen dakje meer, maar een soort van betume bedekking (wat er nog van over was!). De ijzeren staaf van de windvaan is er nog steeds, helaas ontbrak de vaan met het genoemde esculaapteken. Een oud medewerker van het ziekenhuis gaf aan dat het huisje bij het zusterhuis diende als duiventil.

Bovenstaande foto de tekening van de architect en onderstaande foto's de situatie eind jaren 60.

 

MAART 2015

Het karakteristieke torentje is in verval, zeker het dakje. Echter nog goed te redden! Maar dit moet wel op korte termijn! 

   

 

Redding van dit stukje ziekenhuis historie! Nodig? Ja, er moet actie komen anders is het binnen korte tijd gedaan met dit stukje erfgoed. Wellicht is plaatsing in het Villapark een optie of op de P plaats van het huidige ziekenhuis? Verplaatsing en redding is met de juiste middelen goed te doen!

   

 

MEI 2015

Black and blue zoals de beheerder van het huidige AZC het torentje benoemde. In de eerste week van mei wilde een van de Syrische bewoners enthousiast aan de slag met het vervallen torentje. In overleg timmerde hij het dakje dicht en gaf het torentje haar huidige, ietwat, heftige kleuren! Wat mooi is is dat verder verval even gestopt is. Het dakje is dicht en het hout heeft een conserverende laag gekregen. Een vervallen object zal nog meer vervallen door vernielzucht en weersinvloeden. Dit is nu voorlopig gestopt. De redactie is er wel voorstander van om het geheel terug te brengen in originele staat.

 

 

Tijdens het tweede bezoek aan het torentje door de redactie, voor het opmeten en inventariseren van het verval, hoorde de redactie ook een verhaal over menselijk leed. In Velp hebben we het over het restaureren van een torentje terwijl enkele duizenden kilometers verder op in Syrie vorige week twee vrienden van een van de Syrische bewoners bruut werden onthoofd door leden van Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS) of kortweg Islamitische Staat (IS). IS is verantwoordelijk voor diverse schendingen van mensenrechten en oorlogsmisdaden, aldus de Verenigde Naties. Dit geeft toch weer even wat relativerende gedachten! Het torentje krijgt hierdoor haar eigen geschiedenis. Ook het ziekenhuis was ooit een plek waar menselijk leed en vreugde elkaar af wisselden. Dit zal in het huidige AZC niet minder zijn!

Zou het torentje ooit terug kunnen keren naar het Villapark dan kan wellicht deze diepere betekenis; stil staan bij menselijk leed, nog een symbolische rol kunnen spelen bij het gebruik van het torentje?

OKTOBER 2015

Notulen van de begindagen van Ziekenhuisomroep de Pionier duiken op. Tijdens het opruimen van haar archief kwam Mevr. A. Meijboom de notulen tegen van de oprichtings vergaderingen van ziekenomroep “de Pionier”. (1971). Vanuit een toneelgroep van het ziekenhuis hebben zij destijds besloten een omroep te starten in het ziekenhuis. Mevr. Meijboom was hier zelf bij betrokken. Wellicht volgt hierover later meer. Bij dezelfde stukken zaten ook zeer fraaie foto van velp 1970. Het laat het eindexamen feestje zien van 1970. Zij werden door Velp getrokken in een oude eend en tractor en de muziek vereniging. 

  

In 1970 werden afgestudeerde verpleegkundigen echt in het zonnetje gezet. Gezien het aanzien voor en tekort aan kundig medisch personeel zou je dit tegenwoordig weer in moeten voeren! Als er een eindexamen plaats had gevonden was er voor de verpleegkundigen die waren afgestudeerd een feestavond. De groep van die na mevrouw A. Meijboom zou af studeren moest het organiseren.

Deze groep werd door de Drumband Velp-Zuid opgehaald. De 2CV was van een van de collega’s. De drumband deed dit wellicht vaker?

 

De afgestudeerden in 1970 waren Astrid Abspoel, Anne Corsten en Anne-Lies Meijboom. Zij staan in de 2CV. Geheel passend in de tijd van van toen! De collega’s liepen achter de auto aan. Ze maakten een tour door Velp. Zo ook over de Hoofdstraat. Het geheel vond plaats vanuit het voormalige oude ziekenhuis in het Villapark.

Bron; Mevr. A. Meijboom.