#

AVONTUREN ALS STRAATMUZIKANT, 1907

Een fragment uit het boekje Avonturen als Straatmuzikant, door J. Louis Psuisse en Max Blokzijl, zal de redactie elke keer aanvullen door weer een bladzijde uit het boekje te plaatsen. Beide heren liepen in 1907 door Nederland, als Italiaanse straatmuzikanten, waarbij ook Velp aangedaan werd. Dit ging niet altijd even makkelijk, temeer daar beide mannen soms ook aangezien werden als zwervers.

illustratie

Hun Avonturen als Straatmuzikant door hen in het Algemeen Handelsblad gepubliceerd en als boek verschenen, vormden hun doorbraak in de Nederlandse cabaretwereld. Tien jaar lang, aan het begin van de vorige eeuw, vierden ze hun successen in binnen- en buitenland. Tot de Eerste Wereldoorlog uitbrak en ze ieder hun eigen weg gingen. Blokzijl werd correspondent in Berlijn, Pisuisse werd een succesvol cabaretier. Hun leven kreeg een tragisch einde, alsof het een toneelstuk was. Pisuisse werd in 1927 samen met zijn vrouw vermoord door een rivaal die ook de hand aan zichzelf sloeg, een crime passionele. En Blokzijl werd in 1946 wegens oorlogsmisdaden ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. 

Beide mannen liepen op het moment van schrijven van Arnhem naar Velp.


Bron; Kaart archief redactie V.C.

Mijn broeder, die deze streek beter kende dan ik, hing me heerlijke tafreelen op van prachtige villa's, die van Arnhem tot Velp langs den weg staan, en van schatrijke menschen die er wonen. Ca payera, mon vieux. Bij Bronbeek besloten we even naar binnen te loopen, omdat we, na de raadgeving van de invalide in het logement- Simmers, wel enige hoop hadden, dat we er zouden mogen spelen. Het wagentje knarste hoogst onwelluidend in de heerlijke stilte van den ruimen voortuin tot voor den ingang van het statige gebouw en Naptha sprak in zijn klagend Fransch den portier aan met zijn bekende bedelwoorden;

Wordt vervolgt.

 

 

Bron; Avonturen als Straatmuzikant, door J. Louis Psuisse en Max Blokzijl, 1907.

Met dank aan het ter beschikking stellen van het boekje door de heer Aartsen, Duiven.