#

ALLERLEI

Archeologiestudenten in opleiding van Saxion Hogeschool Deventer doorzoeken de akkers op de randen van de stuwwal bij Rozendaal. Rond de 30 studenten archeologie proberen een afstudeeronderzoeksvraagstelling te staven op de akkers van Arnhem en Rozendaal. De studenten zochten bijna letterlijk elke centimeter af. De vondsten werden in de witte emmers gedaan, daar waar iets gevonden werd, werd een registratie gedaan. Vervolgens worden de vindplaatsen opgenomen in een digitaal systeem.

Bron; Foto redactie V.C., 1 feb. 2013.