#

 

Klik op de groene woorden voor nog meer informatie over de Velpsche Courant.

 

 

HISTORIE VAN DE PAPIEREN VELPSCHE COURANT

 

Tot op heden is er nog niet veel informatie over de oude Velpsche Courant gevonden. Hieronder staan alvast wat feitjes over verschijning van de afgelopen 100 jaar. Zodra er meer informatie gevonden wordt over de originele Velpsche Courant, wordt deze pagina aangevuld. 

 

Bron; Foto 1, fotograaf dhr. H. van Limbeek, foto krant archief redactie V.C. 

 

EEN CITAAT

“De kranten die in de Gemeente Rheden worden gelezen, zijn vooral de Arnhemsche Courant en sinds 1971 de Nieuwe Krant, ontstaan door een samen gaan van de editie Het Vrije Volk en het Arnhems Dagblad. En dan is er de onvolprezen Velpsche Courant, die tweemaal per week verschijnt , met een editie in Dieren onder de naam Geldersch Nieuwsblad. En dan wordt er in Dieren nog het Dierens Weekblad uitgegeven, wat ook in Rheden uitkomt onder de naam Rhedens Weekblad. Een huis-aan-huis-krant evenals de Arnhemse Koerier. Veel advertenties, maar toch door velen toch gelezen”. 

 

Bron; Boek; Gemeente Rheden Toen en Nu, heruitgave van 1923 in 1973, drukkerij Mercurius Velp, 1973.

 

 

 

 

WAT GEGEVENS  

 

 

 

 

- Oprichting eerste Velpsche Courant in 1893.  

 

- De eerste na- oorlogse krant. 

 

 

 

- Vanaf jrg. 91, no. 1 (7 jan. 1983) hierin opgenomen: Geldersch nieuwsblad : De Dierensche Courant
Opgegaan in Velps Weekblad; nieuws en advertentieblad voor de Gemeente Rheden en Rozendaal.

 

- Vanaf 7 juni 1989 hierin opgenomen: Velp extra Velp 1978-... Velpsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Velp, Rozendaal, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren en omstreken.  

-  Velps weekblad: nieuws- en advertentieblad voor de gemeente Rheden en Rozendaal. Vanaf jrg.6, nr.27 (6 juli 1983) hierin opgenomen:

Velpsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Velp, Rozendaal, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren en omstreken.

 

 

 

Bron; www.kb.nl/index.nl

 

ADVERTENTIES

 

Ook nam de V.C. destijds, een voorbeeld uit 1948, persoonlijke aankondigen op. Zo ook deze geboorte advertentie. Bron; De dames T. en H. Gerritsen.

 

 

EEN KOPEREN CLICHE (DRUKPLAAT)

 

Via een cliche (koperen drukplaat) van de originele V.C. naar een rijwielblok naar een van oorsprong Velps bedrijf, de Meteoor. Het andere artikel. Lees meer...

 

   

 

 

Bron; Fotoredactie V.C. d.d. 12 mei 2011, drukplaat (cliche) ter beschikking gesteld door de heer F. Lamers, Velp. De redactie maakt een eigen drukproef, alleen het resultaat liet te wensen over, voor het idee!

 

Bovenstaande foto's laten een cliche (drukplaat) zien van een reclame van de Meteoor te Rheden. De koperen plaat is in 1978 uit een container gehaald bij drukkerij Mercurius Velp. De tekst; Schouwburgen, Concertzalen, Restaurants Hotels. Overal Rijwielblokken. Want daar, waar geregeld veel fietsen moeten worden geparkeerd, vormen Meteoor rijwielblokken (Ned. Octrooi No. 38213) de meest practische en economische oplossing. N.V. de Meteoor de Steeg.

Bron; Asbak/ glazen bakje gemaakt ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan van de V.C., bezit dhr. en mevr. van Limbeek.  

 

EEN BLOG

 

 

 

 

 

 

 

 

Velpsche Courant Wederom ten onder?

 

Wat ooit begon als een grappige promotiesite lijkt te eindigen in treurig gedateerde website. De enige activiteit die te bespeuren is, is het bijwerken van de prijslijst van de woningen. En zoals iedere oplettende koper heeft gezien is de bouwrente verrekend. Hoeveel onderhandelingsruimte zal er nu in de prijs zitten? Terwijl er op het web diverse webloggen zijn die de stand van zaken in beeld en woord bijhouden, komt de Velpsche Courant niet verder dan krantjes en knipsels uit 2006 en 2007. Potentiële kopers worden verwezen naar de bouwkeet aan de Koningin Beatrixstraat. Vandaar dat de makelaar op vrijdagmiddag alle tijd heeft om het gras te maaien achter de modelwoning. Vrijdag 19 juni 2009.  

Bron; www.velpscheveste18.blogspot.com

 

ORIGINELE V.C. HANDDEGEL TERUGGEVONDEN

 

 

Antieke hand(trap)degel/ drukpers van de originele Velpsche Courant teruggevonden in Roosendaal, bij Mekes Graphic Machinery.

 

 

 

Bron; Foto, juni 2011, met dank aan de heer H. van Limbeek en de firma Mekes uit Roosendaal. Link; www.mekes.com/about/history

 

De heer H. van Limbeek, voormalig werknemer van de originele V.C., heeft de oude degel teruggevonden. Rond 1984 verhuisde de drukkerij van de V.C. uit Velp naar Arnhem. Destijds is de oude hand(trap)degel, samen met de overige aperatuur, verkocht aan de firma Mekes uit Roosendaal. Het gaat om een vooroorlogse machine.

 

 

Op een grafische beurs, een aantal jaren geleden, heeft de heer van Limbeek een medewerker van de firma Mekes uit Roosendaal gesproken. Deze vertelde, dat de hand(trap)degel bij hun in de hal stond, met het cliche van de V.C. erin! Het bedrijf was zeer enthousiast over de interesse van de heer van Limbeek en heeft wat foto's gestuurd. Zie onderstaande foto's. Met dank aan de heer van Limbeek, Rheden, en de medewerkers van de firma Mekes uit Roosendaal. Meer informatie volgt nog.

 

 

   

 

Bron; Foto's, juni 2011, de hand(trap)degel, een pagina en een cliche, met dank aan de heer H. van Limbeek en de medewerkers van de firma Mekes.

 

 

VELPSCHE COURANT VAN 1923

 

 

 

 

Vondst van oude Velpsche Krant uit 1923 brengt historie van de vooroorlogse Velpsche Krant weer een beetje dichterbij.  Bron; Foto redactie V.C. d.d. 24 okt. 2011. Met dank aan de familie Weltevrede- Schierbeek. 

 

 

 

 

Rron; Foto redactie V.C. d.d. 24 okt. 2011.

 

 

Artikel volgt.

 

 

Naar aanleiding van de vondst van deze krant en de vergelijkingn van wat exemplaren uit de jaren 50 kunnen we voorzichtig concluderen dat vanaf het begin de V.C. de krantekop V.C. gevoerd heeft, zoals te zien op de krant uit 1923. Rond 1958 heeft de krant een wat strakker, voor die tijd, moderner lettertype gekregen.

 

NOVEMBER 2012 

 

Originele letterbakken, zetletters en zetstukken van de papieren Velpsche Courant worden geschonken aan Museum Velp. Via de heer H. van Limbeek, zelf oud drukker van de papieren V.C., verkreeg Museum Velp 3 letterbakken en zetstukken van de originele Velpsche Courant. Toen de computers het oude zetmateriaal vervingen verkreeg een van de collega's van de heer van Limbeek dit materiaal. Het had lang op een zolder gelegen totdat de heer van Limbeek deze collega attendeerde op het bestaan van de digitale Velpsche Courant en Museum Velp. Vervolgens werd het besluit genomen dat de stukken weer terug naar Velp moesten. De stukken zullen goed bewaard en geregistreerd worden. Ook deze gift geeft weer des te meer het belang aan van een Velps Museum depot. Voorlopig gaat dit stukje Velpse erfgoed niet meer verloren! In navolging van de gift zullen de drukletters nu bovenaan de digitale V.C. staan.

 

 

    

 

 

 

Bron; Foto's redactie V.C., 10 nov. 2012. 

 

 

JUNI 2013

 

 

In memorie Geert Pen, 1933- 16-06-2013

 

 

Vele jaren lang, van 1968 tot en met midden jaren tachtig, kwam de naam Geert Pen 1x per week bij Velpenaren langs als journalist en redacteur van stukken in de Velpsche Courant en het Velps Weekblad. Via de zoon van de heer Pen, de heer C. Pen vernam de redactie het trieste bericht van het overlijden van de heer Geert Pen op 16 juni 2013. De naam Geert Pen wordt in Velp en Rozendaal geassocieerd met de Velpsche Courant en het Velps Weekblad, het Geldersch Schrijverscollectief en de uitgave van meerdere literaire stukken. De heer Pen begon zijn Velpse loopbaan in 1965. Daarvoor was hij als journalist werkzaam in Sneek. In Velp trad hij in dienst van de Middenstandsdrukkerij Mercurius aan de Oranjestraat. De opzet was om de V.C. verder op te bouwen. Met een kleine tussenpoze van 3 jaar, toen werkzaam als bedrijfsjournalist bij de Enka en voor de Gelderlander, bleef de heer Pen verbonden aan Mercurius (later overgenomen door Uitgevers Maatschappij Arnhem). Mercurius bracht toen ook nog Presikhaaf Nieuws uit en het Velps Weekblad. Op 1 mei 1993 ging hij in de V.U.T. en nam afscheid van het Velps Weekblad als journalist en eindredacteur. De heer R. (Ronald) Vrelink nam zijn taak destijds over.

 

 

Het Gelders Schrijverscollectief (G.S.K.) werd in 1990 opgericht door Geert Pen en Ber te Mebel. De leden van het G.S.K. organiseerden literaire cafés met diverse gasten als Drs. P., Simon Vinkenoog en Jan Siebelink, maar ook met open podia. Er werden leeskring bijeenkomsten georganiseerd, verzorgden exposities, koffieconcerten en kunstdagen. Daarnaast publiceerden ze diverse uitgaven en was er het ledenblad Pooster. Er werd gezocht naar de verbinding met andere kunstuitingen en lieten zij teksten omzetten in films, dia's, muziek, zang of dans. Daarnaast heeft de heer Pen een aantal uitgaven op zijn naam staan; - Een vrouw gehurkt, G. Pen en J. Kool, Mercurius, 1976. - In de schaduw van de muren: gedichten, G. Pen, Mercurius, 1977. - Drie glazen wijn: Momentopnamen, G. Pen, B. te Mebel en R.T. Capelleveen, Het Gelders schrijverskollektief, 1980. - Lijdensweg met e-i: korte verhalen van G. Pen, Gelders Schrijvers Kollektief, 1980. -  Terug naar gisteren, G. Pen en R.T. Capelleveen, Gelders Schrijverskollektief, 1982. - Langs Velpse paden: de natuur in en om Velp, G. Pen en J. Comijs, uitg. Velps Weekblad : Arnhemse Courant, 1989. - Schipperend schippersleven, R. Dreksen, G, Pen, uitg.  Kontrast, 2002.

 

 

De artikelen in de Velpsche Courant en het V. Weekblad van de heer Pen, werden in Velp, maar ook daarbuiten, werden door deze en gene altijd wel intensief besproken! Dit waren dan ook andere tijden. Hij kwam overal en bij iedereen, natuurlijk mede door zijn beroep, maar praatte met iedereen en ging ook met iedereen om.

 

Bronnen;  - 

www.google.nl/search

 

 

- De heer S. Cocco

 

 

- De heer C. Pen (zoon van de heer G. Pen)

 

 

- Artikel Velps Weekblad d.d. okt. 1990

 

 

NOVEMBER 2013

 

 

Nieuws over de originele Velpsche Couranten, aanwezig in het Gelders Archief. Ouderwets bladeren in de kranten van vroeger is er helaas niet meer bij vanwege de kwetsbaarheid van het papier. Het raadplegen van de kranten via microfiches wel. Na contact met het archief laat men het volgende weten; Tot eind van dit jaar kunnen de fiches nog zonder meer van depot direct naar de zaal gebracht worden. Vanaf 1 januari 2014 is dit niet meer mogelijk, omdat de temperatuur in de koude kluizen dan definitief omlaag gaat en het archief het stappenplan voor het acclimatiseren binnen een aantal dagen dient te volgen. Vanaf jan. 2014 dient men één week voor een gepland bezoek te laten weten, wanneer men de fiches wil raadplegen. Het archief is te bezoeken aan de Westervoortsedijk 67-D, Arnhem. Wel zijn inmiddels alle kranten van 1893 tot en met 1990 te raadplegen.

 

 

Er zijn vier dozen met fiches:

 

 

- Doos 1 bevat de fiches, 1 -  628 over de periode 4 februari 1893 t/m 17 maart 1933,

 

 

- Doos 2 bevat de fiches, 629 - 1259 over de periode 21 maart 1933 t/m 21 november 1952, met als oorlogssituatie: t/m 29 september 1942 (fiche 1056), september 1944, 2 kantjes van de krant op fiche 1057, wordt hervat op 5 mei 1945 (fiche 1058).

 

 

- Doos 3 bevat de fiches 1260 - 1901 over de periode 25 november 1952 t/m 29 april 1969.

 

 

- Doos 4 bevat de fiches  1902 – 2457 over de periode 2 mei 1969 t/m 17 mei 1990.

 

 

Bron; Mevrouw I. Chr. Blasczyk, medewerker Afdeling Publiek Gelders Archief.

 

 

JAN. 2014

 

 

Fraaie foto van, misschien, Middenstandsdrukkerij met Personeel-in de Oranjestraat voor de nieuwe machine, jaren 80. Exacte datum en namen zijn onbekend. Wellicht kan het hier ook gaan om de drukkerij van de Arnhemse Courant. Weet u meer?

 

 

 

FEBRUARI 2014

 

 

430 Clichés ontdekt van voormalige Velpsche Courant. Het bestaan van de 430 clichés was tot dus ver alleen bekend bij een verzamelaar van streekobjecten en boeken. Deze stonden bij hem in de garage en kwamen boven water na een ruil van andere objecten met een andere streekverzamelaar. De twee kisten bevatten bekend maar tevens uniek beeldmateriaal van de gemeente Rheden en Arnhem over een periode van de jaren 20 tot ongeveer 1970. Een cliché is een drukvorm die gebruikt wordt bij het drukken van illustraties in hoogdruk. Van een tekening, schilderij of foto wordt een negatief gemaakt. Dit negatief wordt gelegd op een plaat zink of koper waarop een lichtgevoelige laag is aangebracht. Door het negatief te belichten verhardt de lichtgevoelige laag op die plaatsen waar het negatief transparant is; waar het negatief zwart is blijft de laag zacht.

 

 

 

 

 

Deze zogenaamde drukplaten bevatten alleen afbeeldingen die gebruikt zijn ter illustratie van artikelen van de voormalige Velpsche Courant, voor het drukken van ansichtkaarten en voor begeleidend beelmateriaal bij artikelen in veel historische uitgaven over de dorpen van de Gemeente Rheden en Arnhem. Voorbeelden zijn foto’s van evacués in 1944 die Arnhem ontvluchten, oorlogsfoto’s uit Velp, inwoners van de gemeente Rheden, Middachten, allerlei soorten verenigingen, bedrijven foto’s, ansichtkaartenplaatjes etc.

 

 

 

 

Zo goed als zeker zijn alle clichés gemaakt en gebruikt bij de voormalige Middenstandsdrukkerij ooit gevestigd aan de Oranjestraat in Velp. Na wat navragen is bij toeval een van de werknemers van de drukkerij opgespoord die ooit deze clichés heeft helpen inpakken in beschermend papier. Na gebruik werden de clichés schoongemaakt, gelakt en ingepakt om dan misschien ooit nog een keer gebruikt te worden. De clichés werden dan opgeslagen op de zolder van de drukkerij, aldus de voormalige medewerker. Het is onduidelijk hoe de clichés bij de eerste verzamelaar terecht zijn gekomen.

 

 

 

 

 

Bijzonder is de totale hoeveelheid van de afbeeldingen, de aangesloten jaren 20 tot 70. Het zijn als het ware de oer drukplaten van veel historische boekjes uit de omgeving Rheden en Arnhem. Na contact met het Drukkerijmuseum in Meppel bleek het goed mogelijk, mits de platen in goede staat zijn en er speciale drukmachines aanwezig zijn, dat deze zo weer voor druk gebruikt kunnen worden. Sommigen afbeeldingen nog onbekend materiaal en andere juist weer heel bekend. Het is de moeite waard deze collectie bij elkaar te houden. De huidige particuliere eigenaar ziet het historisch belang van de clichés zeker in en is voorstander van het bij elkaar houden van de collectie. Echter hij is tijdens de ruil met de andere verzamelaar een bepaalde waarde overeengekomen. Dit is dus de huidige waarde van de verzameling. Er zijn twee opties voor de collectie; losse stukken verkopen aan liefhebbers of de verzamelaar compenseren voor de totale collectie zodat deze bij elkaar kan blijven. Tot dit laatste is de verzamelaar zeker bereid, mits het bedrag afdoende is.

 

 

De organisatie van Museum Velp wil de historische collectie bij elkaar houden zodat deze op de juiste manier geconserveerd wordt, gebruikt kan worden bij nieuwe historische uitgaven en via digitale vormen voor een breder publiek beschikbaar wordt. Te denken valt aan het onderbrengen van de collectie onder voorwaarden bij het Gelders Archief. De organisatie van Museum Velp kan de aankoop helaas niet zelf bekostigen en wil proberen op korte termijn een bedrag van 500 euro bij elkaar te krijgen voor de aankoop van de stukken. M.V. roept organisaties en particulieren op om deze totale erfgoedcollectie te helpen bewaren voor het nageslacht. Dit kan door het financieel steunen van deze actie. Voor het beheren van het financiële gedeelte van de actie zal M.V. ondersteuning vragen aan een rechtspersoon. Indien het bedrag rond is zal gelijk overgegaan worden tot aankoop van de collectie. Lijkt het u leuk deze actie te ondersteunen neemt u dan spoedig contact op met de organisatie van Museum Velp in de persoon van de heer J. Withaar, 026-3620075, jan.withaar@xs4all.nl

 

 

 

 

De eerste donaties komen binnen voor de aankoop en het behoud van de collectie cliches van de voormalige Middenstands drukkerij uit Velp. De collectie bevat zo'n 400 drukplaten met afbeeldingen uit heel de gemeente Rheden, Rozendaal en een stukje 1944 uit Arnhem. Helpt u ook mee deze bijzondere collectie voor het brede publiek te behouden! Bij ondersteuning van dit project krijgt u een officieel certificaat uitgereikt. Op Facebook en de V.C. zal de stand van de donaties steeds bijgehouden worden.

Huidige stand; Rond de 100 Euro. 3 Gevers en giften tijdens de open dag! Wie volgt?!

 

 

JUNI 2014

 

 

Ondanks de relatieve stilte rondom het eerdere clicheproject van de organsisatie van Museum Velp is er toch weer beweging in het project. Alle cliches zijn gescand en er is een complete lijst gemaakt van de afbeeldingen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de aanvraag van een aankoop subsidie van het Prins Bernhard Cultuur Fonds om vervolgens de cliches onder te brengen in het Gelders Archief. Tevens zullen dan eerder verkregen gelden van donateurs hierin meegenomen worden! Foto onder Velps Koffiehuis.

 

 

MAART 2015

 

 

 

 

Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal verwerft unieke collectie clichés

 

 

 

 

De Oudheidkundige Kring is dankzij de betrokkenheid en inzet van de Velpenaar Jan Withaar in de gelegenheid gekomen een unieke collectie clichés te verwerven. Deze collectie wordt woensdag 11 maart a.s. in eigendom overgedragen door de heer Aartsen uit Zevenaar die verheugd is dat zijn bezit nu overgaat naar de Oudheidkundige Kring en daarmee binnen het werkgebied blijft waar ze destijds zijn vervaardigd.  

Het bestaan van de 430 clichés, van de voormalige Middenstandsdrukerij uit de Oranjestraat in Velp, was tot dus ver alleen bekend bij de heer N. Aartsen uit Zevenaar. Deze kocht de clichés ooit aan van een andere verzamelaar. De bedoeling was om de clichés via de verkoopsite Marktplaats te verkopen. De verkoop werd gezien door de organisatie van Museum Velp en het contact met de heer Aartsen werd gelegd.  

Een cliché is een drukvorm die gebruikt wordt bij het drukken van illustraties in hoogdruk van een tekening, schilderij of foto wordt een negatief gemaakt. Dit negatief wordt gelegd op een plaat zink of koper waarop een lichtgevoelige laag is aangebracht. Door het negatief te belichten verhardt de lichtgevoelige laag op die plaatsen waar het negatief transparant is; waar het negatief zwart is blijft de laag zacht.

De 4 kisten bevatten bekend maar tevens uniek beeldmateriaal van de gemeente Rheden en Arnhem over een periode van de jaren 20 tot ongeveer 1970. Vervolgens werd afgesproken om voor de verkoop een tentoonstelling te organiseren in het voormalige graanpakhuis naast de Watermolen aan de Kennedylaan in Velp. Het publiek was enthousiast. Tevens werd contact gezocht met oud-medewerkers van de voormalige Velpsche Courant en de drukkerij. Ongeveer 10 medewerkers van destijds hebben de tentoonstelling bezocht. Het bleek een reünie te worden! Er was inmiddels contact gezocht met het Gelders Archief om de collectie als geheel te bewaren voor het nageslacht. 

Deze zogenaamde drukplaten bevatten alleen afbeeldingen die gebruikt zijn ter illustratie van artikelen van de voormalige Velpsche Courant, voor het drukken van ansichtkaarten en voor begeleidend beeldmateriaal bij artikelen in veel historische uitgaven over de dorpen van de Gemeente Rheden en Arnhem. Voorbeelden zijn foto’s van evacués in 1944 die Arnhem ontvluchten, oorlogsfoto’s uit Velp, inwoners van de gemeente Rheden, Middachten, allerlei soorten verenigingen, bedrijven foto’s, ansichtkaartenplaatjes etc.  

Na wat navraag is bij toeval een van de werknemers van de drukkerij opgespoord die ooit deze clichés heeft helpen inpakken in beschermend papier rond 1960. Na gebruik werden de clichés schoongemaakt, gelakt en ingepakt om dan misschien ooit nog een keer gebruikt te worden. De clichés werden dan opgeslagen op de zolder van de drukkerij, aldus de voormalige medewerker. Deze medewerker de heer B. Schoel en de heer K. Jansen (zetters) hebben rond 1959 deze clichés geordend en ingepakt op de zolder van het kantoor van de drukkerij aan de Oranjestraat. Als het wat minder druk was mochten deze, destijds, leerlingen deze klussen doen. Het is onduidelijk hoe de clichés bij de eerste verzamelaar terecht zijn gekomen. 

Inmiddels zijn we een dik jaar verder en is bereikt dat er wat particuliere sponsoren zijn voor de aankoop, dat de gemeente Rheden ondersteunt en dat de Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal het resterende bedrag bijdraagt en vervolgens de clichés in eigendom verwerft. Na inventarisatie zullen de clichés een plaats krijgen in het Gelders Archief, waar ze voorlopig nog niet raadpleegbaar zijn. De volgende stap zal het verwerven van financiën zijn om de clichés ook daadwerkelijk te drukken. Er wordt inmiddels al naar een drukkerij gezocht die deze traditionele manier van drukken nog kan uitvoeren. Vervolgens kan er kostenraming gemaakt worden waarna fondsenwerving plaats kan vinden om deze bijzondere afbeeldingen ook gedrukt te krijgen.

JULI 2016 

Bij toeval ontdekte de redactie van de VC dit jubileum schaaltje op de verkoopsite Marktplaats. Natuurlijk gelijk aangeschaft! Het maakt nu onderdeel uit van de collectie van Museum Velp. Het schaaltje is afkomstig van de toenmalige buurvrouw van de heer Lakerveld (dir. papieren VC). Waarschijnlijk een burengeschenk? 

 

Het schaaltje is uitgegeven ter viering van het 75- jarig jubileum van de VC in 1967. De datering van de krant op het schaaltje is 22 sept. 1967.    

De eerste VC werd uitgegeven in 1892. Het voorblad maakt o.a. melding van Israël na de 6- daagse oorlog, het 75- jarig bestaan van Gazelle, de Raadsagenda waarop de parochie van de R.K. l.v. Visitatie te Velp voor fin. steun voor brand blus materiaal! Tevens een klein stukje over twee Velpse broers Kersten die beiden in Amerika professor zijn aan de universiteit en zo nog wat feitjes. De prijs van een papieren VC was destijds 14 cent maar voordeliger was een abonnement per maand van 2 Gulden!

 

 

Wat dit historische object allemaal niet kan vertellen! Heeft u ook nog z'n typisch Velps object met een verhaal?