#

  

 

DE DIGITALE VELPSCHE COURANT, SINDS NOV. 2010, MET MEER DAN 

tumblr site counter
HITS! 

 

Contact met de redactie via; het gastenboek of mail@velpschecourant.nl 

Over deze bus, zie link.

 

   

                  

TIP: VELP MET EEN OOIEVAARSBLIK BEKIJKEN, LINK; www.bing.com/maps/

OF NOG WAT FOTO'S VAN UW STRAAT BEKIJKEN; www.nederland-in-beeld.nl/Gelderland/Velp%20Gld.html

DE REDACTIE NEEMT U IN DE V.C. MEE MET EEN ACTUEEL - HISTORISCHE RIT DOOR VELP!

VELP ONDER EEN WITTE DEKEN!

  


      

 

Na bijna een maand geen nieuwe artikelen meer te hebben geplaatst, heeft de redactie weer de mogelijkheid om volop aan de slag te gaan. Een hardnekkige storing eindelijk opgelost! We zijn er weer . . . ! Ondertussen stapelden nieuwe artikelen zich op omdat lezers nieuwe onderwerpen mailen en ook de redactie ondertussen nieuwe linken tussen heden en verleden ontdekt. 

De nieuwe V.C. wordt ook nog aan gewerkt. Dit zal nog even op zich laten wachten. Maar zodra deze klaar is . . .!

 

Welkom op de digitale Velpsche Courant (V.C.). Voor u ziet u een digitale versie van de voormalige papieren Velpsche Courant.                           

De inhoud van de digitale V.C. heeft een iets andere opzet dan vroeger. Over de inhoud komt u meer te weten door op de menutjes boven aan en links van de krant te klikken. De overeenkomst is dat de Velpsche Courant nog steeds over Velp gaat! Inmiddels merkt de redactie, o.a. uit de mailtjes naar de redactie en het tekenen van gastenboek, dat er een vaste lezersgroep is. De redactie dankt de volgers van de Velpsche Courant! Ook nieuwe lezers begroet de redactie hartelijk. De redactie hoopt dat deze groep groeit en dat ook zij hun bijdragen willen leveren aan de V.C. Aan de redactie zal het niet liggen.  Klik op de groene woorden voor nog meer informatie over de Velpsche Courant.
De historie van de Velpsche Courant.  


 OPROEP VOOR!

 • Weet u/ jij zich nog te herinneren wie er bij u/ jou in de straat woonde en wat deze personen deden? Op deze manier kunnen we in Velp per straat in kaart krijgen wat hier gebeurde en wie daar een rol in speelden. Een leuk artikel dat deze hopelijk toekomstige reeks artikelen voor ging was het artikel over de Nieuwstraat, maar ook de verhalen van de IJsselstraat beginnen te groeien! Artikel; de Nieuwstraat, de IJsselstraat. 

Het gastenboek of mail@velpschecourant.nl 

 

 

 

NIEUWS! NIEUWS! 

KORT NIEUWS;

    - Informatie gezocht over verdwenen sporthal. De voormalige sporthal aan de Schonenbergsingel/Arnhemsestraatweg is ± 1963 gebouwd, door aannemer Berkhout, nadat hij een deel van de kwekerijgrond van de familie Siebelink had aangekocht. In eerste instantie was de hal bedoeld als manege. Later gebruikt voor de tennissport, badmintonsport, handbalsport ....... De hal is later door boekbinderij Wijman gekocht en en ± 1973 geveild, n.a.v. exploitatieproblemen. Vervolgens is makelaar Franke eigenaar geworden. Om meer te weten te komen over de hal en de gebruikers (inclusief eventuele foto's) tussen ±1963 en ±1980, zoekt de heer Ouwehand contact met sportverenigingen/sporters en de families Berkhout, Wijman en Franke.

 

Bron; Foto www.bing.com/maps/

Een deel van de voormalige sporthal is nog te zien op de foto. Een deel is jaren geleden ontdaan van het dak. De hal moest eigenlijk in z'n geheel gesloopt worden maar de huidige eigenaar heeft hiertegen geprocedeerd en de hal (zonder dak) staat er nog steeds. Het voorste deel is door de huidige eigenaar verbouwd tot een wooneenheid inclusief (grijs) puntdak en dat is rechts op de foto nog net te zien (op de hoek van het pad tussen Schonenbergsingel en Bergweg). Ook dat dak is weer (gedeeltelijk) verwijderd want de gemeente had daar geen vergunning voor gegeven. Dus de geschiedenis van de hal vanaf ± 1990 is bekend maar daarvóór niet. Wie weet meer, laat het de heer Ouwehand weten via de redactie.

Door de heer W. Ouwehand, Velp en www.historievandaalhuizen.nl/index.php

     - Erg fraaie foto van Chevrolet duikt op. De auto was de luxe familie auto van de familie Bronkhorst. Met dank aan de heer H. Bronkhorst. Link naar artikel, voertuigen van Velp.

 

Bron; De heer H. Bronkhorst.

   - Hierbij krijgt u de overeenkomst van de Gemeentegasfabriek Velp/ Dieren voor de levering van de meter en muntgas! Zie ook artikel gasfabriek. Met dank aan de heer H. Bronkhorst.

 

Bron; Foto 1, de heer H. Bronkhorst, foto 2, internet, voorbeeld muntgasmeter.

   - Het verhaal van 3 gulden boete voor het aanrijden van een kanon in 1938 te Soest door een Velpenaar! Met dank aan de heer H. Bronkhorst.

 Bron; Foto  www.epenaren.nl/marktplein/index.php , vrachtauto fam. Bronkhorst, Chevrolet model 1934 (de foto is van net na WOII).

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd het Nederlandse leger toch nog een beetje gemoderniseerd en ook het aantal militairen nam toe. In februari 1938 stelt de regering de jaarlijkse lichting vast op 32.000 man en de periode van eerste oefening op 11 en een halve maand. Het resulteert in een flinke versterking van het leger. Het kabinet besluit de landmacht kwantitatief en kwalitatief op een hoger peil te brengen. De internationale situatie vereist een versterking. De opkomst van Nazi-Duitsland brengt een nieuwe grote oorlog dichterbij. Verdediging van de neutraliteit. Nederland houdt onverkort vast aan de neutraliteit maar maakt wel een eind aan de bezuinigingen op leger en defensie. Nederland wil de neutraliteit gewapenderhand (met geweld van wapens) kunnen verdedigen. Door de crisis rond Polen en de acute oorlogsdreiging mobiliseert ons land op 28 augustus 1939 zijn strijdkrachten. Het leger roept de lichtingen van 1924 tot en met 1939 op tot paraatheid. Het leger bereikt een sterkte van 280.000 man. Luitenant-generaal I.H. Reijnders wordt benoemd tot opperbevelhebber van de strijdkrachten. Wat betreft wapens, was het een mix van oudere en nieuwe wapens. Een paar jaar voor 1940 werden allerlei verdedigingswerken aangepast en namen de troepenverplaatsingen ook toe. De Velpse transporteur, de heer H. Bronkhorst, reed op 1 aug. 1938 door Soest. Het lijkt er dat hij te weinig afstand heeft gehouden op zijn voorganger en week uit naar de andere baan, links, om een aanrijding met zijn voorganger te voorkomen toen deze moest remmen. Op dat zelfde moment kwam hem een kolonne militaire voertuigen met kanonnen op de linkerbaan tegemoet! Hierdoor schampte de vrachtwagen van Bronkhorst een kanon. Zou een vrachtwagen tegen de voorliggende auto gereden zijn, dan zou er wellicht ook letselschade geweest zijn. Het is maar net hoe dit ziet! De Soester politie vond dat Bronkhorst schuldig was en hij kreeg dan ook een boette van 3 gulden!

  

Bron; Met dank aan de heer H. Bronkhorst, de boette, rechts de Middelwijkstraat te Soest (het is niet bekend of de aanrijding op deze plek van de Middelwijkstraat heeft plaats gevonden).

Als we wat speurwerk naar kanonnen doen die rond deze tijd bij het Nederlands leger in gebruik waren dan zou het wel eens om een 7- veld kanon geweest kunnen zijn. Onderstaande foto's laten een Ford vrachtwagen zien en een Fordson trekker. Deze laatste was natuurlijk handig om de kanonnen door drassig gebied te trekken. De foto rechts zijn Gele Rijders met op de achtergrond Arnhem.

 

Het was het eerste snelvuurkanon met rem- en vooruitbrenginrichting in het Nederlandse leger. Het werd in 1904 bij de veldartillerie ingevoerd en een jaar later bij de Rijdende Artillerie. In mei 1940 had het Nederlandse leger nog steeds de beschikking over 326 stuks van dit geschut. De 7-veld was het standaardgeschut van de veldartillerie en de Rijdende Artillerie tot 1940. Het werd getrokken door 6 paarden en vanaf 1925 bij de Rijdende Artillerie ook door Fordson-trekkers en Ford-vrachtwagens. Zie ook artikel Schoolstraat.

Bronnen; www.defensie.nl/landmacht/cultureel/geschiedenis/de_twee_wereldoorlogen_en_het_interbellum/de_legersterkte_wordt_vergroot

www.korpsrijdendeartillerie.nl/KRA/index.php

- Huize Kindervreugd, Alteveer. Een tot de verbeelding sprekende naam. De redactie werd van het bestaan op de hoogte gebracht door een bericht op het gastenboek van de heer Beukema. Na in de bouwaanvragen van het Gelders Archief gedoken te zijn heeft de redactie een huisnummer en een opdrachtgevers naam kunnen achterhalen. De zoektocht gaat wordt vervolgt.

Bron; www.bing.com/maps/

Het zou gaan om het huis aan Alteveer met nummer 23. In 1930 doen de dames Geluk en Van Dolder een aanvraag voor de bouw van een serre. In 1932 verbouw van de keuken. Tevens in 1932 verbouw van een vakantiehuis dan in 1932 een aanvraag voor het aanbrengen van een brandtrap zijn. In 1933 aanbrengen van een overdekte speelplaats. In 1936 een grotere schutting, linkerzijde tuin. Tevens bouwen de dames in 1937 zelfs een pension, met nummer 25, Pension Hulsthoek. Daar wordt in 1938 weer de zolder aangepast en het terras overdekt. Dit pand is tot in de jaren 90 een huis geweest waar een gezin woonde met veel pleegkinderen. Uit de bouwactiviteiten van de dames zou je kunnen concluderen dat het hier om aardige onderneming ging. Tegenwoordig zijn alle drie de panden van elkaar gescheiden. Het oudste pand, num. 25 wordt gebruikt voor kamerverhuur. Weet u meer, laat het de redactie weten!

- Zoektocht naar oudste pand van Velp gaat door. Neen, niet het oudste pand van Velp, wel kunnen we weer een van de oudere panden van Velp aan het rijtje toevoegen. Het gaat om het pand aan de Rozendaalselaan 5. Hier is nu gevestigd VOF 't Woonhuys, http://V.O.F. 't Woonhuys‎. Recentelijk ontdekte de redactie een kleine gevelsteen, links onder in de muur aan de voorzijde van het pand. De tekst luidt als volgt; G J Z, V S L, 1840. De familie de Wilde vroeg in 1925 een vergunning aan om op de gegane grond van het woonhuis een winkel te vestigen. In 1941 werd nog een schuurtje op het perceel gebouwd. De familie de Wilde vestigde hier een groente/ zuivel winkel. De redactie zoekt de geschiedenis van het pand nog verder uit, wordt vervolgt. Zie ook artikel.

  

Bron; Foto's redactie V.C., 10 febr. 2013.

- Museum Velp verkrijgt origineel tramkaartje van dhr. Aalbers van het officiele Trolley- Bus Museum in Arnhem. www.trolley-busmuseum.nl/index.html Al bent u geen openbaar freek, voor jong en oud een erg leuk museum bij de echte busremise (voorheen tramremise) in Arnhem. U krijgt zelfs een inkijk in de werkplaats van de trolleybussen. Daarbij is het museum gratis! Vergeet u bij een bezoek niet de giftenpot! Onderstaande kaart laat de passerende tram rechtsboven zien kruising Hoofdstraat/ Kennedylaan, jaren 20. De foto's van het kaartje laten een kaartje zien van vermoedelijk rond de jaren 20. De achterzijde, toen al reclamenoodzaak!

 

Bron; Foto's Museum Velp, 7 febr. 2013.

- Museum Velp koopt 70 jaar oude houten kruiwagen als vitrinedisplay. De kruiwagen is afkomstig van de heer A. van Elst uit Rheden. Deze heeft de kruiwagen in de jaren 40 in Rheden laten maken. Het is een model dat al van ver voor WOII stamt en lange tijd zo gemaakt werd. Je ziet dat gebruikers vaak het houten wiel vervingen door een rubberen band en ze soms een ijzeren bak op de houten constructie plaatsten. Het heeft twee uitneembare zijwanden en ijzeren beslag om het houten wiel. De kruiwagen zal, na schoonmaak, bewerking van wat houtworm en conserveren van het hout, in haar huidige staat bewaard worden. De tweede foto laat de kruiwagen zien als onderdeel van de collectie van Museum Velp (gebroederlijk naast de recent vervangen containers en straatverlichting binnen de Gemeente Rheden).

  

Bron; Foto 1, Museum Velp, 2 febr., foto 2, 7 febr. 2013.

- Weet u waar onderstaande foto genomen is? Het is de voormalige Nutskleuterschool aan de Parkstraat in Velp. De foto links laat de school in aanbouw zien in 1929 en de foto rechts de huidige situatie waarbij het gebouw verdeeld is in twee wooneenheden. De zeer fraaie bouwfoto's, zie hiervoor ook het artikel!, werden aan de redactie ter beschikking gesteld door de heer J. Hartman.

  

Bron; Foto Dhr. J.P. Hartman.

- Update 8-2-2013; Kasteel Overbeek, een kasteel dat wellicht nog meer tot de verbeelding spreekt dan Biljoen en Rosendeal? Met als belangrijkste reden; het is er niet meer! Het is natuurlijk niet echt te vergelijken met de andere twee kastelen, toch was de rijkdom in en rondom het kasteel er in de 18e eeuw niet minder om. De redactie is op zoek naar de originele 18e eeuwse gevelsteen en klok uit het klokkentorentje. Beiden zijn tijdens de sloop naar elders verhuisd! Het is nu al een bijzondere zoektocht geworden! Het Arnhems Museum voor de Moderne Kunsten is door de redactie op 8 febr. 2013 bezocht. Doel was om de gevelsteen te fotograferen in de zuidmuur van het museum. Wat wil nu het geval, de zuidmuur is deels verwijderd i.v.m. de aanbouw van het museumcafe. De steen is ook spoorloos. Echt spoorloos omdat zelfs het museum zelf niet weet in welk depot de gevelsteen is gebleven. Wel blijkt dat het museum dit vervelend vindt en doet haar best de redactie tegemoet te komen. Inmiddels is door het museum een zoektocht gestart in de diverse depots van het museum om de onderste steen boven tafel te krijgen! We wachten de berichten af. Ook aan het verhaal over de verdwenen 18e eeuwse klok en meer informatie over de zo goed als laatste bewoners van het kasteel wordt gewerkt door de redactie. Inmiddels is een van de laatste familieleden van de van Spreekens opgespoord. Gezien de hoge leeftijd van deze persoon is de redactie gevraagd eerst het een en ander in een brief te zetten, waarna hopelijk meer contact volgt. Lees meer binnenkort.

     

Bron; Foto's archief redactie V.C.

- Museum Velp verkrijgt oude reclamekaart/ vloeiblad van voormalige Garage Unk, Parkstraat 1, foto links. Via een Franse brocante site bestelde mevr. A. Matser deze reclamekaart. De kaart was afkomstig uit een Velps familiearchief dat mee verhuisd was naar Frankrijk, de plaats Mazirat, en nu via een omweg weer terug is in Velp! Hartelijk dank aan mevrouw A. Matser, Velp! Zie ook artikel.   Museum Velp verwerft o.a. houten herdenkingsschildje Politie Rheden. Al eerder schonk dhr. K. Prins (Velp) een politiepet, das, gasmasker met koker en enkele andere curiosa aan het Museum. Dhr. Prins is nog steeds nauw betrokken de Stichting Velp voor Oranje en het Velps Politiemuseum. Hij draagt het Velpse een warm hart toe! Waarvoor dank! Al deze zaken zullen, naast de door anderen eerder geschonken zaken, opgenomen worden in een digitaal systeem. Over enige tijd zullen deze items te raadplegen zijn in het systeem van www.museumvelp.nl Hier wordt nog aan gewerkt.
  

Bron; Foto links Museum Velp, 31 jan. 2013, foto rechts, Museum Velp, 1 febr. 2013.

  - Een vraag van de redactie; Heeft Velp een dorpslied of een soort van volkslied. Hierover is bij de redactie niets bekend. Weet u meer?

-

Bron; Foto redactie V.C., 31 januari 2013.

Wilt u ook een van de maar 40 overgebleven authentieke dakleien kopen van het voormalige postkantoor aan de Hoofdstraat? Dat kan, Museum Velp geeft u, in overleg met huidige eigenaars van het gebouw, de mogelijkheid beschreven dakleien te kopen. De leien hebben een kaartje van echtheid. De leien kwamen vrij tijdens de renovatie van het fraaie dak eind 2012. Een grotere lei kost 2 euro 50 en kleinere 1 euro 50. De opbrengst is voor de activiteiten van Museum Velp. Mail; mail@velpschecourant.nl  of bel; 026-3620075.

 

 

ELKE KEER 5 NIEUWE ARTIKELEN VAN DE V.C.;

  - 1- Carnaval 2013 in Velp. De redactie bezocht de optocht. Een van de wagens had de slagzin; Carnaval op z'n Vellups! Dat was 't!

 

Bron; Foto's redactie V.C., 10 febr. 2013.

  -2- Voormalige Villa Gelrestein, Bosweg 1, van geen informatie naar een verhaal. De redactie dacht dat de naar Doorwerth overgebrachte schouw, na de sloop van de villa in 1973, een simpele marmeren schouw was! Toen bleek dat deze villa tijdelijk een zeer bijzonder interieur in een van haar kamers had. Zie artikel.

 

Bron; Foto links Gelders Archief, foto rechts, Herenkamer kasteel Doorwerth, Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen.

- 3- De afgegraven grond van de Waterstraat, die opgeslagen lag op het terrein van het Lorentzhuis, is nu bijna afgevoerd. Daarmee werden ook de laatste archeologische resten afgevoerd die hier zich nog in bevonden. Wil je echt alles er uithalen dan moet je gaan zeven! Maar ja . . . ! Toch trof de redactie vandaag, zondag, nog een laagje grond op het terrein aan en werden nog even wat restanten aangetroffen. Het gaat hierbij om 18e/ 19e eeuwse resten. Het lijkt er op dat het totaal aantal vondsten in het gebied net even iets te veel is voor een enkele afgegraven bezinkput en zal er ook in een perceel van een voormalige boerderij zijn gegraven. Binnenkort hopen we dit meer in kaart te hebben om welke boerderij het nu gegaan is. Zie artikel.

   

Bron; Foto redactie V.C., 3 febr. 2013.

  - 4 - Nieuwbouw huizen Daalhuizerweg van woningbouwvereninging vordert gestaag. Het huis op de hoek Daalhuizerweg/ van Pallandtstraat zou het 2e muuranker gaan dragen. We wachten af wanneer deze er op komt. Een gedeelte van dit muuranker was eerder door de redactie van de sloper verkregen en is in overleg met Vivare weer gerestaureerd. Zie artikel.

   

    

Bron; Foto's 1 en 2, 2011, foto's 3 en 4, redactie V.C., 31 jan. 2013.

  - 5 - Donderdag 31 januari, om 14.30 uur, helpen kleuters van basisschool De Arnhorst, Rhedens burgemeester Petra van Wingerden bij het planten van een koningslinde op het Oranjeplein ter hoogte van de Koningin Beatrixstraat. De activiteit vindt plaats op initiatief van de Stichting Velp voor Oranje.  Op die manier de 75-jarige verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix gevierd.  Onderstaande foto's laten zien dat de Linde gepland zal worden voor het huis bij de oude taxiloods, achter de ING Bank. Medewerkers van de groenvoorziening groeven een vierkant gat in het zo strakke grasveld en tilden de Linde met een hefboom in het gat. Hopelijk bereikt dit nog zo relatief jonge boompje ooit ook dezelfde leeftijd als haar buurvrouw aan de andere kant van het pad! Een uur later wordt de boom officieel gepland.

 

   

Bron; Foto's 1, 2, 3, 5 en 6 redactie V.C., foto 4, mevr. A. Withaar, 31 januari 2013.

Sinds het ontstaan van het Nederlandse Koningshuis wordt traditioneel bij iedere abdicatie een zogenoemde koningslinde geplant, meestal met een sierhek eromheen. Boomkwekerij Ebben heeft voor iedere gemeente in Nederland een Tilia Henryana opgekweekt voor de komende troonopvolging. Dit is een lindeboom die niet 'druipt'. Het gaat dus om een andere boom dan de Tilia x europaea 'Koningslinde'.
Het planten van de koningsboom krijgt, naast de aandacht bij de gemeente, ook op scholen door middel van een educatief programma behandeld worden.

Bron; www.deboomkwekerij.nl/nieuws/8946/stichting-boomfeestdag-promoot-koningslinde

Of zie ook; www.boomfeestdag.nl/nieuws/2013/01/30/troonswisseling-een-koningsboom-voor-elke-gemeente

 

  RECENTELIJK NIEUW AANGEMAAKTE ARTIKELEN OP DE V.C.

 • Redactie ontdekt op het net fraaie oude foto, rond 1900, voormalige Nederhagen. Zie artikel.
 • Is er bij lezers nog meer bekend over bedrijf van de familie Riggeling? Laat u het de redactie even weten! Zie artikel.
 • Oude foto aangekocht van kerk de Oude Jan, artikel.
 • Terrein Lidl; vanaf 2013 terug in de tijd, zie artikel.
 • Originele letterbakken, zetletters en zetstukken van de papieren Velpsche Courant worden geschonken aan Museum Velp. Via de heer H. van Limbeek, zelf oud drukker van de papieren V.C. Zie ook artikel.
 • Je vond er vaak je eerste meisje. Je leerde er ook hoe je zo recht mogelijk de IJssel over kon zwemmen, maar  . . .  zie artikel.  
 • De organisatie van Museum Velp doet bouwhistorisch onderzoek in Villa Pavillon/ Arnica, artikel.
 • Villa Velperend, weet u hier nog meer over, laat het de redactie weten! Artikel.
 • Den Heuvel, of ooit Hoevelhuyserve, zie artikel..
 • Avonturen als Straatmuzikant, door J. Louis Psuisse en Max Blokzijl, het artikel.
 • Een nieuwe bibliotheek. Zie voor historisch overzicht artikel.
 • Nieuw artikel over Fredericusschool.  artikel.
 • De restauratie van de muziektent, Villavijver, artikel.
 • Nieuws van de kazemat bij de IJssel. Het artikel.
 • Nieuwe bevrijdingsramen Grote Kerk aan de Kerkstraat. Artikel.
 • Het Velpse huisvuil in zakken en dozen aan de straat.  Artikel.
 • De redactie dook eens in de geschiedenis van de lantaarns van Velp. Zie artikel. 
 • Een artikel in opbouw over de oudste voertuigen van Velp.
 • Redactie bezoekt Opvelp en Neervelp, Belgie! Zie ook artikel.
 • De oude gasfabriek. Zie artikel.
 • Nieuw verhaaltje over IJsselstraat 60 en 61Zie artikel.
 • Museum Velp aan de slag voor Velpse kazematten. Zie artikel.
 • ProRail maakt gebruik van Velps (schoongemaakt) emplacement! Zie ook artikel.
 • Zie ook artikel in opbouw Arnhemsestraatweg, te slopen huis Arnica.
 • Nordlaan, zie artikel.
 • Villa Sperata. Zie ook het artikel. 
 • Zie ook de makelaar; www.funda.nl/koop/velp-gld/huis-84847330-stationsstraat-42/
 • Unieke Velpse atoomschuilkelder blijft voorlopig behouden! Zie artikel.
 • Nieuwe herinneringen over het Streekmuseum van velp! Zie artikel.
 • Jacobastraat, zie artikel. 
 • Nederhagen, artikel.
 • Julianaschool, artikel.
 • Kennedylaan, artikel
 • Voormalig Cafe Laros, Jeruzalem te koop. artikel.
 • Speurtocht naar oudste pand van Velp. Artikel.
 • De Jonge Wacht of Jonge Werkmannen, met veel foto's. Met dank aan familie de Hommel! Artikel.
 • Meubel en interieurzaken in Velp, artikel.
 • Er wordt weer gewerkt wordt bij de Record aan de Kerkallee? Zie artikel.
 • Restauratie van Lennepsmolen, artikel.
 • De afvalverwerking van Velp. Artikel.
 • De IJsselstraat, artikel.
 • Transformatorhuisjes, artikel.
 • Oranjestraat, artikel.
 • Parkstraat, artikel.
 • Kazematten van Velp, artikel.
 • Bruggen in Velp, artikel.
 • De 50 langste mensen van Velp! Artikel.

 

CULTURELE, MAATSCHAPPELIJKE EN ERFGOED ACTIVITEITEN VAN VELP;

 • Zondag 17 febr., 17.05 uur, Omroep Max, Bronbeek op TV.
 • Volgend jaar is de 32e editie van het landelijk Nationaal Museumweekend. Link; www.museumweekend.nl/ Het Museumweekend is een initiatief van de Nederlandse Museumvereniging en wordt mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij.  Ook Museum Velp zal tijdens dit weekend weer een activiteit organiseren! Blijft u ons volgen! Heeft u suggesties, mail de redactie van de V.C.!   mail@velpschecourant.nl

 • In sept. en okt. van 2013 zal de organisatie van Museum Velp met vele samenwerkende partijen een tentoonstelling, lezing en o.a. een onderwijsproject organseren. Dit zal gaan over de archeologische opgraving bij Elsweiden in Velp in 2008. Meer info. volgt.

Wat is er de komende tijd o.a. te doen in Velp? Zie ook hiervoor de link; Rheden Nieuws

REDACTIONEEL

De digitale Velpsche Courant bestaat sinds 2010. Graag wil de redactie de krant samen met u vullen. Heeft u aanvullingen voor de krant, zoals; aanvullingen op artikelen, verbetering van fouten binnen artikelen, leuke foto's of teksten, mailt u de redactie!

Via; het gastenboek of mail@velpschecourant.nl  

 DE DIGITALE VELPSCHE COURANT, SINDS 2010, MET MEER DAN  

tumblr site counter
HITS!